Iisalmen reitti

 

Autioranta, Siilinjärvi

Yleistiedot ja sijainti

Autiorannan 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Pohjois-Kallaveden rannan läheisyydessä noin 12 km Siilinjärven kunnantaajamasta lounaaseen. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,79 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 249 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava. Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maa- ja kallioperä

Pohjavesialueella sijaitsevan pienialaisen harjumuodostuman maa-aineksen kerrospaksuus on suurimmillaan noin 20 m. Pintakerrokset koostuvat hiekasta, mutta syvemmällä on myös paikoitellen erittäin kivistä. Harjumuodostuma rajoittuu lähes kauttaaltaan silttikerroksiin.

Alueen kallioperä koostuu tonaliitista sekä kiillegneissistä ja kiilleliuskeesta.

Käyttö

Autiorannan pohjavesialueella sijaitsee Autiorannan vesiosuuskunnan vedenottamo, joka on otettu käyttöön vuonna 1987.

Lisätietoa

Autioranta, pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)