Iisalmen reitti

 

Vuoksen vesireitin pohjoisin satama – Vieremä

Iso-Iin alue (676,70 km2) sijoittuu Vieremän ja Sonkajärven kuntien sekä Iisalmen kaupungin alueelle. Alueen pohjoisosa on vähäjärvistä koko alueen järvisyyden ollessa 4,94 %. 

Vieremän keskustaajamassa sijaitsee Vuoksen vesireitin pohjoisin satama. Vieremälle saakka voivat matkata veneet, joiden syväys on enintään yksi metri.

Vieremältä Koljonvirralle

Iso-Iin alueen keskusjärvenä toimii Iso- ja Pikku-Ii. Luoteesta virtaavan Murennusjoen kautta järvi kerää yläpuoliselta Salahminjärven valuma-alueelta tulevat vedet. Joen nimi muuttuu Vieremänjoeksi Vieremänjärven ja Vieremän kuntataajaman eteläpuolella. Karankajärvi laskee Vieremänjärveen ja Iso-Valkeinen Vieremänjokeen.

Pohjoisesta Murennusjokeen yhtyy Kotvakkojoki, joka kokoaa alueen pohjoisosan pienten järvien vedet (mm. Honkajärvi, Ylä-Kotvakko, Ala-Kotvakko).

Kotvakkojoki, Pitkäkoski

Murennusjoki
Vuorisjoki
Kauppilanjoki
Valkeinen
Vääränjärvi
Saarinen
Nieminen
Karankajärvi
Iso-Valkeinen
Ylemmäinen
Keskimmäinen
Tismiö
Iso- ja Pikku-Ii

Koillisesta Iso- ja Pikku-Iihin laskee Kauppilanjoki, jonka kautta laskevat SaarinenNieminenPyöree järviketjun vedet, sekä sivujokensa Vuorisjoen kautta Palosenjärven ja sen yläpuolisen alueen (Teerijärvi, Teerijoki) sekä Vuorisjärven vedet.

Idän suunnasta järveen laskevat Valkeisen ja Vääränjärven vedet jokiketjua Vääränjoki-Soinjoki-Riikinjoki pitkin.

Lännestä järveen laskee pienikokoisten ja rehevien järvien Ylemmäinen, Keskimmäinen ja Tismiö vedet.

Iso- ja Pikku-Iistä vesi jatkaa matkaansa Koljonvirtaa pitkin Poroveteen.

Iso-Iin alueen tärpit:

Vuoksen vesistöalueen pohjoisin venesatama sijaitsee Vieremällä

Ylemmäinen, Keskimmäinen ja Tismiö ovat Natura 2000-alueita ja edustavia lintujärviä

Kotvakkojoki on erinomaisessa ekologisessa tilassa säilynyt latvavesi

Kotvakkojoen taimen. Taimenkantojen poikastiheyksiä tutkitaan sähkökoekalastuksilla, mikä ei vahingoita kaloja.

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Iso-Iin alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).