Iisalmen reitti

 

Venejärvi

Pinta-ala: 222 ha
Syvyys: 10,8 m
Keskisyvyys: 2,4 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 1,5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 105 km2
Kunta: Kajaani

Venejärvi on yksi Iisalmen reitin Kainuun puolella sijaitsevista latvajärvistä. Se laskee Venejokea pitkin Raudanveteen.

Vedenlaatu

Venejärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin 40 % Venejärveen tulevasta fosforista tulee metsätaloudesta.


Venejärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Venejärvi sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Venejärvi (6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Venejärvi (6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 10 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
11.04.19761.0146Kokonaisfosfori
11.04.19763.0338Kokonaisfosfori
11.04.19765.0560Kokonaisfosfori
12.12.19941.0133Kokonaisfosfori
12.12.19943.0333Kokonaisfosfori
12.12.19947.7731Kokonaisfosfori
10.01.20001.0131Kokonaisfosfori
10.01.20004.5430Kokonaisfosfori
10.01.20008.0832Kokonaisfosfori
03.02.20031.0144Kokonaisfosfori
03.02.20033.0343Kokonaisfosfori
03.02.20035.0548Kokonaisfosfori
06.07.20081.0123Kokonaisfosfori
06.07.20083.0323Kokonaisfosfori
06.07.20085.0522Kokonaisfosfori
06.03.20111.0123Kokonaisfosfori
06.03.20114.0425Kokonaisfosfori
06.03.20118.0829Kokonaisfosfori
06.06.20111.0121Kokonaisfosfori
06.06.20114.0421Kokonaisfosfori
06.06.20117.0720Kokonaisfosfori
17.07.20111.0129Kokonaisfosfori
17.07.20114.0427Kokonaisfosfori
17.07.20119.0954Kokonaisfosfori
04.09.20114.0444Kokonaisfosfori
09.03.20171.0124Kokonaisfosfori
09.03.20175.0528Kokonaisfosfori
09.03.20179.2934Kokonaisfosfori
07.06.20171.0119Kokonaisfosfori
07.06.20175.0519Kokonaisfosfori
07.06.20179.8919Kokonaisfosfori
01.08.20171.0127Kokonaisfosfori
01.08.20175.0525Kokonaisfosfori
01.08.20179.8999Kokonaisfosfori
25.09.20175.5526Kokonaisfosfori
28.03.20228.5828Kokonaisfosfori
28.03.20221.0119Kokonaisfosfori
28.03.20225.0522Kokonaisfosfori
09.06.20229.3918Kokonaisfosfori
09.06.20225.0517Kokonaisfosfori
09.06.20221.0115Kokonaisfosfori
08.08.20221.0133Kokonaisfosfori
08.08.20225.0526Kokonaisfosfori
08.08.20229.09130Kokonaisfosfori
05.10.20225.0534Kokonaisfosfori