Iisalmen reitti

 

Hautajärvi

Pinta-ala: 216 ha
Syvyys: 4,4 m
Keskisyvyys: 1,5 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 6 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 534 km2
Kunta: Kiuruvesi

Hautajoki kokoaa Sulkavanjärven valuma-alueen vedet ennen laskemistaan Kiuruveteen Hauta- ja Ryönänjoen kautta.

Hydrologia

Hautajärven viipymä on lyhyt. Järven pinnankorkeutta on laskettu noin 0,8 metriä vuonna 1933 ja sitä säännöstellään maatalouden tulvasuojelun tarpeita varten Hautajoen Pitkäkoskessa olevan järjestelypadon avulla. Luvan mukainen säännöstelyväli on 1,84 m. Pitkäkosken säännöstelypato on otettu käyttöön vuonna 1900. Padon yhteydessä sijaitsee myös Pitkäkosken voimalaitos, joka on otettu käyttöön vuonna 1930.

Vedenlaatu

Hautajärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Hautajärvi kokoaa Sulkavanjärven valuma-alueen lännen sekä etelän suunnasta virtaavat vedet, joten sen tilaan vaikuttaa koko yläpuolisella valuma-alueella tapahtuva ihmisperäinen toiminta. Alueen pienehköt ja suhteellisen lyhytviipymäiset järvet eivät juurikaan kykene pidättämään ravinteita, joten vesien ravinnepitoisuudet kasvavat reittiä alemmas tultaessa. Sulkavanjärven valuma-alueella harjoitetaan runsaasti maataloutta, mikä näkyy peltoviljelyn korkeana osuutena Hautajärveen tulevan fosforin osalta. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %. 


Hautajärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Hautajärvi 005 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Hautajärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueita järvellä omistaa Hautajärven osakaskunta sekä Lapinniemen osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

 

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Hautajärvi 005 (4,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Hautajärvi 005 (4,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 4 m (haetaan 3 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
11.02.19881.0149Kokonaisfosfori
11.02.19883.7379Kokonaisfosfori
24.02.19931.0150Kokonaisfosfori
24.02.19933.3378Kokonaisfosfori
10.02.20041.0134Kokonaisfosfori
10.02.20043.7364Kokonaisfosfori
05.07.20041.0156Kokonaisfosfori
05.07.20043.8355Kokonaisfosfori
06.02.20081.0143Kokonaisfosfori
06.02.20083.73110Kokonaisfosfori
16.07.20083.7349Kokonaisfosfori
16.07.20081.0147Kokonaisfosfori
09.02.20111.0139Kokonaisfosfori
09.02.20113.73110Kokonaisfosfori
14.07.20111.0161Kokonaisfosfori
14.07.20113.7358Kokonaisfosfori
03.03.20141.0161Kokonaisfosfori
03.03.20143.7366Kokonaisfosfori
29.07.20141.0165Kokonaisfosfori
29.07.20143.73130Kokonaisfosfori
21.08.20141.0159Kokonaisfosfori
21.08.20143.7352Kokonaisfosfori
01.09.20141.0161Kokonaisfosfori
01.09.20143.6366Kokonaisfosfori
02.03.20151.0144Kokonaisfosfori
02.03.20153.7383Kokonaisfosfori
15.07.20151.0168Kokonaisfosfori
15.07.20153.9381Kokonaisfosfori
02.09.20151.0175Kokonaisfosfori
02.09.20153.6370Kokonaisfosfori
06.03.20171.0146Kokonaisfosfori
06.03.20173.7369Kokonaisfosfori
25.07.20171.0170Kokonaisfosfori
25.07.20173.6359Kokonaisfosfori
21.08.20171.0159Kokonaisfosfori
21.08.20173.8358Kokonaisfosfori
10.03.20201.0148Kokonaisfosfori
10.03.20203.3380Kokonaisfosfori
23.07.20201.0157Kokonaisfosfori
23.07.20203.5353Kokonaisfosfori
18.08.20201.0159Kokonaisfosfori
18.08.20204.0456Kokonaisfosfori
08.03.20231.0143Kokonaisfosfori
08.03.20234.0491Kokonaisfosfori
25.07.20231.0153Kokonaisfosfori
25.07.20233.5343Kokonaisfosfori
07.08.20231.0151Kokonaisfosfori
07.08.20234.0471Kokonaisfosfori