Iisalmen reitti

 

Kilpijärvi

Pinta-ala: 118 ha
Syvyys: 9 m
Keskisyvyys: 2 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 13 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 206 km2
Kunta: Kiuruvesi

Hydrologia

Kilpijärven vedenpinnan korkeutta on laskettu 1,1 metriä vuonna 1933. Järveä säännöstellään maatalouden tulvasuojelun tarpeita varten Hautajoessa olevan järjestelypadon avulla. Luvan mukainen säännöstelyväli on 1,87 metriä.

Vedenlaatu

Kilpijärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa järveen tulevasta fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot).


Kilpijärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Kilpijärvi 011 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Kilpijärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistajia ovat Hautajärven osakaskunta sekä Niemisjärven osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kilpijärvi 011 (8,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kilpijärvi 011 (8,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 8 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
09.04.19871.0146Kokonaisfosfori
09.04.19873.0361Kokonaisfosfori
09.04.19877.1787Kokonaisfosfori
11.06.19871.0131Kokonaisfosfori
11.06.19873.0327Kokonaisfosfori
11.06.19878.0855Kokonaisfosfori
10.09.19871.0182Kokonaisfosfori
10.09.19873.0377Kokonaisfosfori
10.09.19877.2776Kokonaisfosfori
03.02.19881.0179Kokonaisfosfori
03.02.19887.3794Kokonaisfosfori
18.02.19931.0180Kokonaisfosfori
18.02.19937.47220Kokonaisfosfori
18.01.20001.0161Kokonaisfosfori
18.01.20007.77160Kokonaisfosfori
13.03.20001.0161Kokonaisfosfori
13.03.20007.67130Kokonaisfosfori
28.03.20001.0160Kokonaisfosfori
28.03.20007.67250Kokonaisfosfori
10.02.20041.0162Kokonaisfosfori
10.02.20047.67140Kokonaisfosfori
05.07.20041.0168Kokonaisfosfori
05.07.20047.47120Kokonaisfosfori
06.02.20081.0165Kokonaisfosfori
06.02.20087.47180Kokonaisfosfori
16.07.20081.0164Kokonaisfosfori
16.07.20087.67140Kokonaisfosfori
09.02.20111.0152Kokonaisfosfori
09.02.20113.0353Kokonaisfosfori
09.02.20117.27170Kokonaisfosfori
14.07.20111.0168Kokonaisfosfori
14.07.20113.0369Kokonaisfosfori
14.07.20117.47220Kokonaisfosfori
03.03.20141.0166Kokonaisfosfori
03.03.20144.0475Kokonaisfosfori
03.03.20147.27170Kokonaisfosfori
02.07.20141.0161Kokonaisfosfori
02.07.20144.0471Kokonaisfosfori
02.07.20147.4785Kokonaisfosfori
07.08.20141.0175Kokonaisfosfori
07.08.20144.0453Kokonaisfosfori
07.08.20147.37200Kokonaisfosfori
02.03.20151.0164Kokonaisfosfori
02.03.20154.0478Kokonaisfosfori
02.03.20157.27280Kokonaisfosfori
02.07.20151.0156Kokonaisfosfori
02.07.20154.0456Kokonaisfosfori
02.07.20157.9765Kokonaisfosfori
06.08.20151.0181Kokonaisfosfori
06.08.20154.0465Kokonaisfosfori
06.08.20157.57200Kokonaisfosfori
06.03.20171.0169Kokonaisfosfori
06.03.20174.0478Kokonaisfosfori
06.03.20177.47170Kokonaisfosfori
04.07.20171.0151Kokonaisfosfori
04.07.20174.0439Kokonaisfosfori
04.07.20177.5775Kokonaisfosfori
01.08.20171.0167Kokonaisfosfori
01.08.20174.0455Kokonaisfosfori
01.08.20177.37180Kokonaisfosfori
10.03.20201.0144Kokonaisfosfori
10.03.20207.57160Kokonaisfosfori
22.07.20201.0168Kokonaisfosfori
22.07.20207.5777Kokonaisfosfori
18.08.20201.0163Kokonaisfosfori
18.08.20207.47170Kokonaisfosfori
08.03.20231.0160Kokonaisfosfori
08.03.20237.07120Kokonaisfosfori
18.07.20231.0166Kokonaisfosfori
18.07.20237.5772Kokonaisfosfori
17.08.20231.0153Kokonaisfosfori
17.08.20237.57120Kokonaisfosfori