Iisalmen reitti

 

Rytkynjärvi

Pinta-ala: 305 ha
Syvyys: 18,7 m
Keskisyvyys: 5,5 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 298 km2
Kunta: Kiuruvesi

Rytkynjärvi sijaitsee noin 10 km etelään Kiuruveden kaupungin keskustaajamasta. Sulkavanjärven suunnasta tulevat vedet laskevat järveen Salijoen Rytkynkosken kautta. Lännestä Rytkynjärveen laskee Toiviaisjärvi Toiviaisjoen, Oulujoen ja Tuli-Toiviainen-järven kautta.

Hydrologia

Rytkynjärven vedenpinnan korkeutta on laskettu 0,8 metriä vuonna 1933. Järveä säännöstellään maatalouden tulvasuojelun tarpeita varten Hautajoessa olevan järjestelypadon avulla. Luvan mukainen säännöstelyväli on 1,72 metriä.

Vedenlaatu

Rytkynjärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Rytkynjärveen tulevasta fosforista pääosa tulee ihmisperäisen toiminnan kautta. Arviolta yli puolet fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä.


Rytkynjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Rytkynjärvi 029 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalasto & kalastus

Rytkynjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueita omistavat Rytkyn osakaskunta, Hautajärven osakaskunta sekä Kolemalan osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rytkynjärvi 029 (18 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rytkynjärvi 029 (18 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 17 m (haetaan 12 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
29.03.19831.0140Kokonaisfosfori
29.03.19839.0955Kokonaisfosfori
29.03.198317.01774Kokonaisfosfori
10.10.19831.0139Kokonaisfosfori
09.04.19871.0128Kokonaisfosfori
09.04.198710.01037Kokonaisfosfori
09.04.198717.117120Kokonaisfosfori
11.06.19871.0131Kokonaisfosfori
11.06.198710.01038Kokonaisfosfori
11.06.198717.71743Kokonaisfosfori
10.09.19871.0142Kokonaisfosfori
10.09.198710.01043Kokonaisfosfori
10.09.198717.71750Kokonaisfosfori
08.02.19881.0142Kokonaisfosfori
08.02.198810.01046Kokonaisfosfori
08.02.198817.11795Kokonaisfosfori
22.02.19931.0140Kokonaisfosfori
22.02.199310.01049.5Kokonaisfosfori
22.02.199317.217283Kokonaisfosfori
16.10.200110.01034Kokonaisfosfori
10.10.20021.0131Kokonaisfosfori
11.02.20041.0131Kokonaisfosfori
11.02.200417.01751Kokonaisfosfori
19.07.20041.0138Kokonaisfosfori
19.07.200417.31746Kokonaisfosfori
26.02.20091.0145Kokonaisfosfori
26.02.200910.01060Kokonaisfosfori
26.02.200917.217110Kokonaisfosfori
21.07.20091.0140Kokonaisfosfori
21.07.200910.01036Kokonaisfosfori
21.07.200917.21752Kokonaisfosfori
09.02.20121.0137Kokonaisfosfori
09.02.201210.01041Kokonaisfosfori
09.02.201217.61789Kokonaisfosfori
17.07.20121.0146Kokonaisfosfori
17.07.201210.01040Kokonaisfosfori
17.07.201217.51748Kokonaisfosfori
09.02.20151.0133Kokonaisfosfori
09.02.201510.01044Kokonaisfosfori
09.02.201517.01765Kokonaisfosfori
15.07.20151.0144Kokonaisfosfori
15.07.201510.01041Kokonaisfosfori
15.07.201517.617100Kokonaisfosfori
02.09.20151.0139Kokonaisfosfori
02.09.201510.01047Kokonaisfosfori
02.09.201517.21786Kokonaisfosfori
05.02.20181.0139Kokonaisfosfori
05.02.201810.01044Kokonaisfosfori
05.02.201817.01774Kokonaisfosfori
16.07.20181.0142Kokonaisfosfori
16.07.201810.01040Kokonaisfosfori
16.07.201817.21762Kokonaisfosfori
22.08.20181.0139Kokonaisfosfori
22.08.201810.01046Kokonaisfosfori
22.08.201817.01744Kokonaisfosfori
01.02.20211.0139Kokonaisfosfori
01.02.202110.01048Kokonaisfosfori
01.02.202117.11763Kokonaisfosfori
21.07.20211.0144Kokonaisfosfori
21.07.202110.01040Kokonaisfosfori
21.07.202117.01750Kokonaisfosfori
17.08.20211.0131Kokonaisfosfori
17.08.202110.01047Kokonaisfosfori
17.08.202117.01752Kokonaisfosfori