Iisalmen reitti

 

Niemisjärvi

Pinta-ala: 467 ha
Syvyys: 5 m
Keskisyvyys: 1,6 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 1,5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 184 km2
Kunta: Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungin keskustasta noin 5 km länteen sijaitseva Niemisjärvi laskee Niemisjokea pitkin Kilpijärveen. Lapinharjunselkä, joka muodostaa Niemisjärven läntisen altaan, on luonnonsuojelualuetta.

Hydrologia

Niemisjärven vedenpintaa on laskettu useaan otteeseen viljelyspinta-alan lisäämiseksi ja tulvasuojelun parantamiseksi. Viimeisin lasku toteutettiin vuonna 1952. Järvenlaskut ovat johtaneet vesikasvillisuuden lisääntymiseen järven lahtialueilla ja osittaiseen umpeenkasvamiseen. Niemisjärven luusuaan on 1970-luvun alkupuolella toteutettu säännöstelypato, jolla järven alivedenkorkeutta on pyritty nostamaan. Säännöstelypadolla ei ole vesilain mukaista lupaa. Kiuruveden kaupunki on hakenut lupaa säännöstelypadon korvaamiseksi pohjapadolla, mistä on olemassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös vuodelta 2019.

Vedenlaatu

Niemisjärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin 65 % Niemisjärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot).

Järven valuma-alueelle on rakennettu kosteikko ja kolme laskeutusallasta talvella 2013.

Lisätietoa järvestä asiakirjassa vuodelta 2004: ”Järvikunnostuskohteiden valintamenettely ja vaikutusten arviointi Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa


Niemisjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Niemisjärvi 015 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Niemisjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueet omistaa Niemisjärven osakaskunta. Järveen on istutettu kuhaa vuonna 2010.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Niemisjärvi

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Niemisjärvi

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 4 m (haetaan 3 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
31.08.19711.0160Kokonaisfosfori
31.08.19713.0360Kokonaisfosfori
31.08.19714.0470Kokonaisfosfori
05.02.19731.0152Kokonaisfosfori
05.02.19734.0463Kokonaisfosfori
04.03.19741.0157Kokonaisfosfori
04.03.19743.0358Kokonaisfosfori
04.03.19744.0463Kokonaisfosfori
01.02.19881.0169Kokonaisfosfori
01.02.19884.3476Kokonaisfosfori
18.02.19931.0185Kokonaisfosfori
18.02.19934.0496Kokonaisfosfori
01.04.19981.0174Kokonaisfosfori
01.04.19984.0477Kokonaisfosfori
21.07.19981.0183Kokonaisfosfori
21.07.19984.2489Kokonaisfosfori
08.04.19991.01109Kokonaisfosfori
08.04.19994.34107Kokonaisfosfori
21.08.20001.0174Kokonaisfosfori
21.08.20004.0471Kokonaisfosfori
18.07.20011.0193Kokonaisfosfori
18.07.20013.8397Kokonaisfosfori
16.10.20012.5258Kokonaisfosfori
14.01.20024.3460Kokonaisfosfori
14.01.20021.0149Kokonaisfosfori
08.04.20021.0164Kokonaisfosfori
08.04.20024.1493Kokonaisfosfori
06.03.20031.0146Kokonaisfosfori
06.03.20034.24110Kokonaisfosfori
31.07.20031.0191Kokonaisfosfori
31.07.20033.8390Kokonaisfosfori
06.10.20032.5251Kokonaisfosfori
16.08.20051.0158Kokonaisfosfori
16.08.20054.1461Kokonaisfosfori
09.05.20071.0154Kokonaisfosfori
09.05.20074.2445Kokonaisfosfori
18.06.20071.0166Kokonaisfosfori
18.06.20074.1456Kokonaisfosfori
14.08.20071.0165Kokonaisfosfori
14.08.20074.0476Kokonaisfosfori
04.10.20071.0143Kokonaisfosfori
04.10.20073.8348Kokonaisfosfori
12.03.20081.0164Kokonaisfosfori
12.03.20084.3478Kokonaisfosfori
12.06.20081.0149Kokonaisfosfori
12.06.20084.0448Kokonaisfosfori
14.08.20081.0172Kokonaisfosfori
14.08.20084.0471Kokonaisfosfori
24.09.20081.0161Kokonaisfosfori
24.09.20084.1464Kokonaisfosfori
17.03.20091.0174Kokonaisfosfori
17.03.20094.1478Kokonaisfosfori
16.06.20091.0166Kokonaisfosfori
16.06.20094.2472Kokonaisfosfori
30.07.20091.0161Kokonaisfosfori
30.07.20094.2477Kokonaisfosfori
18.08.20091.0162Kokonaisfosfori
18.08.20094.1463Kokonaisfosfori
15.09.20091.0152Kokonaisfosfori
15.09.20094.0448Kokonaisfosfori
23.03.20101.0156Kokonaisfosfori
23.03.20104.1467Kokonaisfosfori
21.06.20101.0157Kokonaisfosfori
21.06.20104.1456Kokonaisfosfori
29.07.20101.0171Kokonaisfosfori
29.07.20104.1464Kokonaisfosfori
23.08.20101.0170Kokonaisfosfori
23.08.20104.0467Kokonaisfosfori
14.09.20101.0155Kokonaisfosfori
14.09.20104.1453Kokonaisfosfori
29.03.20111.0152Kokonaisfosfori
29.03.20114.1458Kokonaisfosfori
20.06.20111.0150Kokonaisfosfori
20.06.20114.1455Kokonaisfosfori
01.08.20111.0158Kokonaisfosfori
01.08.20114.0482Kokonaisfosfori
16.08.20111.0156Kokonaisfosfori
16.08.20114.0460Kokonaisfosfori
12.09.20111.0151Kokonaisfosfori
12.09.20114.0452Kokonaisfosfori
15.03.20121.0156Kokonaisfosfori
15.03.20124.0469Kokonaisfosfori
18.06.20121.0152Kokonaisfosfori
18.06.20124.0454Kokonaisfosfori
30.07.20121.0162Kokonaisfosfori
30.07.20124.1473Kokonaisfosfori
23.08.20121.0181Kokonaisfosfori
23.08.20124.0484Kokonaisfosfori
13.09.20121.0167Kokonaisfosfori
13.09.20124.0466Kokonaisfosfori
04.03.20131.0176Kokonaisfosfori
04.03.20134.1486Kokonaisfosfori
18.06.20131.0151Kokonaisfosfori
18.06.20133.6347Kokonaisfosfori
29.07.20131.0170Kokonaisfosfori
29.07.20134.0489Kokonaisfosfori
20.08.20131.0172Kokonaisfosfori
20.08.20134.1471Kokonaisfosfori
17.09.20131.0164Kokonaisfosfori
17.09.20134.1463Kokonaisfosfori
17.03.20141.0199Kokonaisfosfori
17.03.20144.5483Kokonaisfosfori
17.06.20144.5465Kokonaisfosfori
17.06.20141.0165Kokonaisfosfori
29.07.20144.5495Kokonaisfosfori
29.07.20141.0176Kokonaisfosfori
20.08.20144.2467Kokonaisfosfori
20.08.20141.0164Kokonaisfosfori
15.09.20144.3459Kokonaisfosfori
15.09.20141.0170Kokonaisfosfori
18.03.20154.2467Kokonaisfosfori
18.03.20151.0163Kokonaisfosfori
15.06.20154.0453Kokonaisfosfori
15.06.20151.0155Kokonaisfosfori
27.07.20153.8377Kokonaisfosfori
27.07.20151.0179Kokonaisfosfori
17.08.20153.9366Kokonaisfosfori
17.08.20151.0180Kokonaisfosfori
14.09.20153.9372Kokonaisfosfori
14.09.20151.0176Kokonaisfosfori
06.03.20161.0183Kokonaisfosfori
06.03.20164.2494Kokonaisfosfori
20.06.20161.0151Kokonaisfosfori
20.06.20164.0451Kokonaisfosfori
28.07.20161.0162Kokonaisfosfori
28.07.20164.0471Kokonaisfosfori
22.08.20161.0157Kokonaisfosfori
22.08.20163.9356Kokonaisfosfori
15.09.20161.0156Kokonaisfosfori
15.09.20164.0458Kokonaisfosfori
15.03.20171.0166Kokonaisfosfori
15.03.20174.1481Kokonaisfosfori
20.06.20171.0151Kokonaisfosfori
20.06.20174.0448Kokonaisfosfori
01.08.20171.0151Kokonaisfosfori
01.08.20174.1453Kokonaisfosfori
21.08.20171.0152Kokonaisfosfori
21.08.20174.1453Kokonaisfosfori
13.09.20171.0162Kokonaisfosfori
13.09.20174.3465Kokonaisfosfori
21.03.20181.0156Kokonaisfosfori
21.03.20184.0468Kokonaisfosfori
19.06.20181.0150Kokonaisfosfori
19.06.20184.0449Kokonaisfosfori
30.07.20181.0158Kokonaisfosfori
30.07.20183.9379Kokonaisfosfori
21.08.20181.0159Kokonaisfosfori
21.08.20183.9360Kokonaisfosfori
18.09.20181.0160Kokonaisfosfori
18.09.20183.9359Kokonaisfosfori
20.03.20191.0143Kokonaisfosfori
20.03.20194.2449Kokonaisfosfori
19.06.20191.0144Kokonaisfosfori
19.06.20194.0447Kokonaisfosfori
21.08.20191.0153Kokonaisfosfori
21.08.20194.2448Kokonaisfosfori
16.09.20191.0162Kokonaisfosfori
16.09.20194.0465Kokonaisfosfori
23.03.20201.0159Kokonaisfosfori
23.03.20204.54220Kokonaisfosfori
17.06.20201.0159Kokonaisfosfori
17.06.20204.1451Kokonaisfosfori
30.07.20201.0159Kokonaisfosfori
30.07.20203.9348Kokonaisfosfori
19.08.20201.0162Kokonaisfosfori
19.08.20204.0462Kokonaisfosfori
14.09.20201.0153Kokonaisfosfori
14.09.20204.0454Kokonaisfosfori
16.03.20211.0157Kokonaisfosfori
16.03.20214.2473Kokonaisfosfori
22.06.20211.0150Kokonaisfosfori
22.06.20214.2448Kokonaisfosfori
02.08.20211.0166Kokonaisfosfori
02.08.20214.2460Kokonaisfosfori
17.08.20211.0157Kokonaisfosfori
17.08.20214.2462Kokonaisfosfori
14.09.20211.0156Kokonaisfosfori
14.09.20214.0456Kokonaisfosfori
15.03.20221.0153Kokonaisfosfori
15.03.20224.0458Kokonaisfosfori
22.06.20221.0154Kokonaisfosfori
22.06.20224.4452Kokonaisfosfori
01.08.20221.0160Kokonaisfosfori
01.08.20224.2458Kokonaisfosfori
01.08.20221.0160Kokonaisfosfori
01.08.20224.2458Kokonaisfosfori
17.08.20221.0153Kokonaisfosfori
17.08.20224.1451Kokonaisfosfori
12.09.20221.0152Kokonaisfosfori
12.09.20224.2448Kokonaisfosfori
16.03.20231.0171Kokonaisfosfori
16.03.20234.0470Kokonaisfosfori
19.06.20231.0155Kokonaisfosfori
19.06.20234.0449Kokonaisfosfori
07.08.20231.0154Kokonaisfosfori
07.08.20234.0462Kokonaisfosfori
17.08.20231.0154Kokonaisfosfori
17.08.20234.0459Kokonaisfosfori
12.09.20231.0152Kokonaisfosfori
12.09.20234.0450Kokonaisfosfori