Iisalmen reitti

 

Kiuruvesi

Pinta-ala: 1407 ha
Syvyys: 8 m
Keskisyvyys: 1,4 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 13 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1407 km2
Kunta: Kiuruvesi

Kiuruveden kaupunki sijaitsee Kiuruvesi-järven luoteispäässä, johon laskee Osmanginjärvestä Pölhönjoki-Koskenjoki.

Kiuruvesi on hyvin matala järvi: alle yhden metrin vyöhykkeen pinta-ala on noin puolet järven kokonaispinta-alasta, ja matalat ja umpeutuvat lahtialueet ovat järvelle tyypillisiä. Kiuruvedellä on pituutta 14 km ja se suuntautuu luoteesta kaakkoon. Kapeahkot salmet jakavat järven useaan altaaseen, joista suurimmat ovat Ruutananselkä ja Ryönänselkä. Järvessä on useita saaria, joista suurin on Lapinsaari (43 ha).

Kiuruvesi laskee n. 10 km pitkää Kiurujokea pitkin Haapajärveen.

Hydrologia

Kiurujoen Saarikoskessa on säännöstelypato, ns. Runnin neulatammi, jolla säännöstellään Kiuruveden vedenpintaa. Kiuruvettä on säännöstelty vuodesta 1935 lähtien.

Vedenkorkeus Kiuruvesi
Lähde: SYKE

Vedenlaatu

Kiuruvesi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi. Järvessä esiintyy säännöllisesti kesäaikaisia sinileväkukintoja.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Kiuruveden keskiviipymä on lyhyt ja ravinteiden pidätyskyky alhainen. Järveen kohdistuu maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Lisäksi Kiuruveden kaupungin Kuorevirran jätevedenpuhdistamo sijaitsee järven rannalla (pistekuormitus).

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 40 %.

Järven tila on parantunut 2000-luvun alkuvuosista. Vielä vuonna 2006 tehdyssä luokittelussa sen ekologinen tila oli välttävä ja vuoden 2013 luokituksessa vastaavasti tyydyttävä.

Vuonna 2013 on laadittu Kiuruveden tilan parantamiseen tähtäävä selvitys: Kiuruveden tilan parantaminen: Säännöstelyn kehittäminen ja ravinnekuormituksen vähentäminen.


Kiuruveden valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Kiuruvesi 4 sijainti Ryönänselällä merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Kiuruvesi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja ankeriasta.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kiuruvesi 4 (7,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kiuruvesi 4 (7,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 8 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
06.04.19761.0169Kokonaisfosfori
06.04.19765.05120Kokonaisfosfori
23.08.19761.0169Kokonaisfosfori
23.08.19765.0555Kokonaisfosfori
04.04.19771.0175Kokonaisfosfori
04.04.19775.55190Kokonaisfosfori
24.07.19771.0169Kokonaisfosfori
24.07.19776.0664Kokonaisfosfori
17.04.19781.01100Kokonaisfosfori
17.04.19785.55130Kokonaisfosfori
14.08.19781.0167Kokonaisfosfori
14.08.19787.0791Kokonaisfosfori
16.04.19791.0181Kokonaisfosfori
16.04.19796.56490Kokonaisfosfori
29.08.19791.0168Kokonaisfosfori
29.08.19797.0771Kokonaisfosfori
14.04.19801.01110Kokonaisfosfori
14.04.19805.55200Kokonaisfosfori
12.08.19801.0173Kokonaisfosfori
12.08.19807.07120Kokonaisfosfori
13.04.19811.01110Kokonaisfosfori
13.04.19817.07450Kokonaisfosfori
07.09.19811.01110Kokonaisfosfori
07.09.19818.08110Kokonaisfosfori
28.02.19821.01110Kokonaisfosfori
28.02.19826.06160Kokonaisfosfori
18.08.19821.01100Kokonaisfosfori
18.08.19826.0698Kokonaisfosfori
14.03.19831.0185Kokonaisfosfori
14.03.19837.07110Kokonaisfosfori
10.08.19831.01100Kokonaisfosfori
10.08.19837.07110Kokonaisfosfori
06.03.19841.01110Kokonaisfosfori
06.03.19843.0386Kokonaisfosfori
06.03.19846.06480Kokonaisfosfori
19.08.19841.0197Kokonaisfosfori
19.08.19847.0797Kokonaisfosfori
20.03.19851.0182Kokonaisfosfori
20.03.19853.0386Kokonaisfosfori
20.03.19856.06160Kokonaisfosfori
25.08.19851.0189Kokonaisfosfori
25.08.19856.0685Kokonaisfosfori
02.04.19861.0184Kokonaisfosfori
02.04.19863.0391Kokonaisfosfori
02.04.19866.06330Kokonaisfosfori
24.08.19861.0185Kokonaisfosfori
24.08.19863.0382Kokonaisfosfori
24.08.19866.0681Kokonaisfosfori
01.04.19871.0156Kokonaisfosfori
01.04.19873.0361Kokonaisfosfori
01.04.19876.06100Kokonaisfosfori
23.08.19871.0195Kokonaisfosfori
23.08.19873.0391Kokonaisfosfori
23.08.19876.5693Kokonaisfosfori
14.04.19881.01190Kokonaisfosfori
14.04.19883.03120Kokonaisfosfori
14.04.19885.35330Kokonaisfosfori
22.08.19881.01110Kokonaisfosfori
22.08.19883.03110Kokonaisfosfori
22.08.19885.85100Kokonaisfosfori
23.01.19891.0177Kokonaisfosfori
23.01.19893.0380Kokonaisfosfori
23.01.19896.26150Kokonaisfosfori
20.03.19891.0192Kokonaisfosfori
20.03.19893.03110Kokonaisfosfori
20.03.19897.07420Kokonaisfosfori
07.06.19891.0168Kokonaisfosfori
07.06.19893.0357Kokonaisfosfori
07.06.19896.5658Kokonaisfosfori
02.08.19891.01110Kokonaisfosfori
02.08.19893.03100Kokonaisfosfori
02.08.19896.56100Kokonaisfosfori
28.08.19891.01130Kokonaisfosfori
28.08.19895.05130Kokonaisfosfori
28.08.19896.06130Kokonaisfosfori
09.01.19906.6678Kokonaisfosfori
09.01.19901.0167Kokonaisfosfori
09.01.19903.0364Kokonaisfosfori
29.03.19901.0187Kokonaisfosfori
29.03.19905.35100Kokonaisfosfori
27.06.19901.0161Kokonaisfosfori
27.06.19903.0360Kokonaisfosfori
27.06.19906.4690Kokonaisfosfori
27.08.19901.0188Kokonaisfosfori
27.08.19905.0588Kokonaisfosfori
19.03.19911.01100Kokonaisfosfori
19.03.19913.0384Kokonaisfosfori
19.03.19915.95120Kokonaisfosfori
07.08.19911.0195Kokonaisfosfori
07.08.19913.03100Kokonaisfosfori
07.08.19916.56140Kokonaisfosfori
24.03.19921.0196Kokonaisfosfori
24.03.19923.0397Kokonaisfosfori
24.03.19926.36101Kokonaisfosfori
09.07.19921.0176Kokonaisfosfori
09.07.19923.0373Kokonaisfosfori
09.07.19926.4681Kokonaisfosfori
27.07.19921.0178Kokonaisfosfori
27.07.19923.0381Kokonaisfosfori
27.07.19926.7681Kokonaisfosfori
16.03.19931.01100Kokonaisfosfori
16.03.19933.03100Kokonaisfosfori
16.03.19936.56120Kokonaisfosfori
09.08.19931.01120Kokonaisfosfori
09.08.19933.03130Kokonaisfosfori
09.08.19936.56140Kokonaisfosfori
22.02.19941.01110Kokonaisfosfori
22.02.19943.0398Kokonaisfosfori
22.02.19946.5695Kokonaisfosfori
17.08.19941.01110Kokonaisfosfori
17.08.19943.03110Kokonaisfosfori
17.08.19946.06110Kokonaisfosfori
21.03.19951.0180Kokonaisfosfori
21.03.19953.0387Kokonaisfosfori
21.03.19956.0688Kokonaisfosfori
27.08.19951.0190Kokonaisfosfori
27.08.19955.0599Kokonaisfosfori
10.01.19961.0171Kokonaisfosfori
10.01.19963.0378Kokonaisfosfori
10.01.19966.6681Kokonaisfosfori
21.02.19961.0181Kokonaisfosfori
21.02.19964.0491Kokonaisfosfori
21.02.19967.07100Kokonaisfosfori
14.03.19961.0186Kokonaisfosfori
14.03.19963.03110Kokonaisfosfori
14.03.19967.07120Kokonaisfosfori
03.04.19961.0193Kokonaisfosfori
03.04.19964.04110Kokonaisfosfori
03.04.19967.07120Kokonaisfosfori
20.05.19961.0170Kokonaisfosfori
20.05.19964.0468Kokonaisfosfori
20.05.19967.0771Kokonaisfosfori
13.06.19961.0164Kokonaisfosfori
13.06.19964.0465Kokonaisfosfori
13.06.19967.07100Kokonaisfosfori
28.08.19961.0187Kokonaisfosfori
28.08.19966.5664Kokonaisfosfori
05.03.19971.0194Kokonaisfosfori
05.03.19973.0378Kokonaisfosfori
05.03.19976.0674Kokonaisfosfori
19.08.19971.0167Kokonaisfosfori
19.08.19976.0675Kokonaisfosfori
22.03.19981.0195Kokonaisfosfori
22.03.19983.0385Kokonaisfosfori
22.03.19986.86320Kokonaisfosfori
11.08.19981.0197Kokonaisfosfori
11.08.19986.36100Kokonaisfosfori
19.03.19991.01110Kokonaisfosfori
19.03.19993.03110Kokonaisfosfori
19.03.19996.96110Kokonaisfosfori
11.08.19991.01120Kokonaisfosfori
11.08.19996.56120Kokonaisfosfori
18.01.20001.0157Kokonaisfosfori
18.01.20003.0369Kokonaisfosfori
18.01.20006.1675Kokonaisfosfori
17.02.20001.0162Kokonaisfosfori
17.02.20003.0368Kokonaisfosfori
17.02.20006.7671Kokonaisfosfori
13.03.20001.0180Kokonaisfosfori
13.03.20003.0377Kokonaisfosfori
13.03.20006.9679Kokonaisfosfori
11.04.20001.0183Kokonaisfosfori
11.04.20003.0384Kokonaisfosfori
11.04.20006.5681Kokonaisfosfori
08.05.20001.0159Kokonaisfosfori
08.05.20003.0358Kokonaisfosfori
08.05.20007.4760Kokonaisfosfori
31.08.20001.0189Kokonaisfosfori
31.08.20007.0797Kokonaisfosfori
07.03.20011.0171Kokonaisfosfori
07.03.20016.5671Kokonaisfosfori
27.08.20011.0191Kokonaisfosfori
27.08.20016.5696Kokonaisfosfori
08.04.20021.01100Kokonaisfosfori
08.04.20023.0399Kokonaisfosfori
08.04.20026.6699Kokonaisfosfori
15.08.20021.0176Kokonaisfosfori
15.08.20027.07110Kokonaisfosfori
12.02.20031.0183Kokonaisfosfori
12.02.20036.8692Kokonaisfosfori
04.03.20031.0179Kokonaisfosfori
04.03.20036.76110Kokonaisfosfori
25.03.20031.0183Kokonaisfosfori
25.03.20036.76110Kokonaisfosfori
25.03.20033.0387Kokonaisfosfori
24.04.20031.01120Kokonaisfosfori
24.04.20036.46160Kokonaisfosfori
26.08.20031.0180Kokonaisfosfori
26.08.20037.1783Kokonaisfosfori
31.03.20041.0182Kokonaisfosfori
31.03.20043.0379Kokonaisfosfori
31.03.20046.8682Kokonaisfosfori
12.08.20041.01120Kokonaisfosfori
12.08.20047.97120Kokonaisfosfori
22.03.20051.0189Kokonaisfosfori
22.03.20053.0382Kokonaisfosfori
22.03.20057.07340Kokonaisfosfori
27.06.20051.0158Kokonaisfosfori
27.06.20053.0354Kokonaisfosfori
27.06.20057.0755Kokonaisfosfori
27.06.20050.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
11.07.20051.0172Kokonaisfosfori
11.07.20056.3695Kokonaisfosfori
11.07.20053.0379Kokonaisfosfori
11.07.20050.0 - 2.0044Kokonaisfosfori
26.07.20051.0192Kokonaisfosfori
26.07.20055.0591Kokonaisfosfori
26.07.20057.0786Kokonaisfosfori
26.07.20050.0 - 2.0048Kokonaisfosfori
25.08.20051.0174Kokonaisfosfori
25.08.20056.5685Kokonaisfosfori
25.08.20050.0 - 2.0039Kokonaisfosfori
13.03.20061.0175Kokonaisfosfori
13.03.20063.0377Kokonaisfosfori
13.03.20066.8681Kokonaisfosfori
14.06.20060.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
27.07.20060.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
24.08.20061.0187Kokonaisfosfori
24.08.20066.5692Kokonaisfosfori
24.08.20060.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
13.03.20073.0367Kokonaisfosfori
13.03.20076.7684Kokonaisfosfori
13.03.20071.0164Kokonaisfosfori
29.08.20071.0195Kokonaisfosfori
29.08.20076.5697Kokonaisfosfori
29.08.20070.0 - 2.0041Kokonaisfosfori
13.08.20081.0184Kokonaisfosfori
13.08.20086.5689Kokonaisfosfori
13.08.20080.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
18.03.20091.0186Kokonaisfosfori
18.03.20094.0482Kokonaisfosfori
18.03.20096.6696Kokonaisfosfori
09.06.20090.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
23.06.20091.0163Kokonaisfosfori
23.06.20096.6697Kokonaisfosfori
27.07.20090.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
03.08.20091.0174Kokonaisfosfori
03.08.20097.27130Kokonaisfosfori
27.08.20091.0176Kokonaisfosfori
27.08.20096.7690Kokonaisfosfori
27.08.20090.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
10.03.20101.0164Kokonaisfosfori
10.03.20103.0375Kokonaisfosfori
10.03.20106.6684Kokonaisfosfori
04.08.20101.0185Kokonaisfosfori
04.08.20106.1690Kokonaisfosfori
04.08.20100.0 - 2.0037Kokonaisfosfori
11.04.20111.01110Kokonaisfosfori
11.04.20113.0374Kokonaisfosfori
11.04.20116.0685Kokonaisfosfori
22.08.20111.0178Kokonaisfosfori
22.08.20116.6675Kokonaisfosfori
22.08.20110.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
04.04.20121.0179Kokonaisfosfori
04.04.20123.0373Kokonaisfosfori
04.04.20126.4681Kokonaisfosfori
18.06.20120.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
06.08.20120.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
05.09.20121.0186Kokonaisfosfori
05.09.20126.5685Kokonaisfosfori
05.09.20120.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
14.03.20131.0190Kokonaisfosfori
14.03.20133.0383Kokonaisfosfori
14.03.20136.2693Kokonaisfosfori
10.09.20131.0175Kokonaisfosfori
10.09.20136.5673Kokonaisfosfori
10.09.20130.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
06.03.20141.0183Kokonaisfosfori
06.03.20143.0366Kokonaisfosfori
06.03.20146.0685Kokonaisfosfori
11.08.20141.0192Kokonaisfosfori
11.08.20145.8585Kokonaisfosfori
11.08.20140.0 - 2.0037Kokonaisfosfori
04.03.20151.0175Kokonaisfosfori
04.03.20153.0383Kokonaisfosfori
04.03.20156.1693Kokonaisfosfori
17.08.20151.0188Kokonaisfosfori
17.08.20155.85120Kokonaisfosfori
08.03.20161.01100Kokonaisfosfori
08.03.20163.0393Kokonaisfosfori
08.03.20166.16100Kokonaisfosfori
09.08.20161.0188Kokonaisfosfori
09.08.20166.46170Kokonaisfosfori
14.03.20171.0189Kokonaisfosfori
14.03.20173.03110Kokonaisfosfori
14.03.20176.56110Kokonaisfosfori
24.08.20171.0169Kokonaisfosfori
24.08.20176.2671Kokonaisfosfori
13.03.20181.0177Kokonaisfosfori
13.03.20183.0379Kokonaisfosfori
13.03.20186.1692Kokonaisfosfori
14.08.20181.01110Kokonaisfosfori
14.08.20186.06120Kokonaisfosfori
06.03.20191.0173Kokonaisfosfori
06.03.20193.0373Kokonaisfosfori
06.03.20196.1681Kokonaisfosfori
13.08.20191.0191Kokonaisfosfori
13.08.20196.3686Kokonaisfosfori
05.03.20201.0167Kokonaisfosfori
05.03.20203.0388Kokonaisfosfori
05.03.20205.9595Kokonaisfosfori
12.08.20201.0180Kokonaisfosfori
12.08.20206.0673Kokonaisfosfori
17.03.20211.01130Kokonaisfosfori
17.03.20213.03120Kokonaisfosfori
17.03.20215.75190Kokonaisfosfori
15.08.20211.0170Kokonaisfosfori
15.08.20215.8574Kokonaisfosfori
16.03.20221.0183Kokonaisfosfori
16.03.20223.0374Kokonaisfosfori
16.03.20225.85160Kokonaisfosfori
25.08.20221.0192Kokonaisfosfori
25.08.20225.8597Kokonaisfosfori
14.03.20231.0197Kokonaisfosfori
14.03.20233.03100Kokonaisfosfori
14.03.20235.75170Kokonaisfosfori
07.08.20235.0588Kokonaisfosfori
07.08.20231.0184Kokonaisfosfori