Iisalmen reitti

 

Hautajoki

Ekologinen tila: Voimakkaasti muutettu
Pituus: 2,6 km
Valuma-alueen pinta-ala: 430 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret savimaiden joet

Hautajoki virtaa Hautajärvestä Ryönänjärveen, joka vuorostaan laskee Ryönänjokea pitkin Kiuruveteen. Hautajärven ja Ryönänjärven korkeusero on neljä metriä.

Hautajoen morfologinen muuttuneisuus on suuri ja liki puolet joen putouskorkeudesta on padottu. Hautajoen Pitkäkosken säännöstelypato on otettu käyttöön vuonna 1900 ja Pitkäkosken voimalaitos vuonna 1930. Joki on perattu lähes koko matkaltaan 1990-luvulla.


Hautajoen sijainti kartalla.