Iisalmen reitti

 

Kalliojärvi

Pinta-ala: 82 ha
Syvyys: 2,8 m
Keskisyvyys: 1 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 34 km2
Kunta: Kiuruvesi

Kalliojärvi on Vaaksjoen valuma-alueen latvajärvi. Kalliojärvestä lähtevä Kalliojoki virtaa Vaaksjärveen, josta lähtevä Vaaksjoki virtaa Niemisjärveen.

Hydrologia

Kalliojärven vedenpintaa on laskettu 0,8 metriä vuonna 1936.

Vedenlaatu

Kalliojärvi on rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa Kalliojärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja metsätaloudesta. Järveä on edellä mainitun hajakuormituksen ohella kuormittanut aikojen saatossa myös Ruostesuon kaivos, ja järvestä on mitattu korkeita sinkkipitoisuuksia. Avolouhoksena toiminut sinkkikaivos toimi Kiuruvedellä vuosina 1988–1990. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 5 %. Lisäksi tavoitteena on mainittu raskasmetallipitoisuuksien alentaminen.

Kalliojärvelle on tehty yleissuunnitelma kunnostusta varten vuonna 2005.


Kalliojärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Kalliojärvi 023 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kalliojärvi 023 (2,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kalliojärvi 023 (2,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 2 m (haetaan 2 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.02.19881.6141Kokonaisfosfori
13.04.19891.6156Kokonaisfosfori
19.07.19891.4178Kokonaisfosfori
17.10.19891.5148Kokonaisfosfori
27.08.19901.8152Kokonaisfosfori
18.02.19931.8137Kokonaisfosfori
10.07.19971.6121Kokonaisfosfori
17.02.20221.0133Kokonaisfosfori
06.07.20221.0166Kokonaisfosfori