Iisalmen reitti

 

Kalliojoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 7,4 km
Valuma-alueen pinta-ala: 54 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Pienet turvemaiden joet

Kalliojoki virtaa Kalliojärvestä Vaaksjärveen Pää- ja Keskijärven kautta. Korkeuseroa järvien välillä on 16,8 metriä. Koskileveys joessa on noin 4 metriä.

Kalliojärvi on turvetuotannon ja päättyneen kaivostoiminnan piirissä oleva järvi, josta Kalliojoki lähtee suurelta osin oikaistuna peltoviljelyalueiden läpi. Suljetun Ruostesuon sinkkikaivoksen kuormitus näkyy sen alapuolisessa Kalliojärvessä mm. korkeina sinkkipitoisuuksina.

Kalliojoen koskialueet ovat voimakkaasti perattuja. Peltoalueilla joki on rannoiltaan varsin suojaton, mutta metsävaltaisilla osuuksilla kate on säilynyt hyvänä. Uoman pohjalla on paikoitellen havaittavissa liettymistä ja hiekkakerääntymiä. Koskipaikoissa on perkauksista johtuen vähäinen pohjasuoja. Varsinkin yläosan koskialueella rantatörmä on jyrkkä ja virtaus rännimäistä.

Näytteenottopisteen Kalliojoki sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kalliojoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kalliojoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
13.04.19890.1096Kokonaisfosfori
19.07.19890.1089Kokonaisfosfori
16.10.19890.1055Kokonaisfosfori
27.08.19900.1057Kokonaisfosfori
10.07.19970.1057Kokonaisfosfori