Iisalmen reitti

 

Koijärvi

Pinta-ala: 66 ha
Syvyys: 12,3 m
Keskisyvyys: 3,1 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 4 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 16 km2
Kunta: Kiuruvesi

Pitkänmallinen Koijärvi laskee Sulkavanjärveen.

Vedenlaatu

Koijärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin puolet Koijärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot).


Koijärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Koijärvi 080 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Koijärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistaa Pietilänmäen osakaskunta. Järveen on istutettu kuhaa vuonna 2010.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koijärvi 080 (11,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koijärvi 080 (11,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 10 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
16.02.19881.0130Kokonaisfosfori
16.02.198810.21055Kokonaisfosfori
09.03.19931.0130Kokonaisfosfori
09.03.199310.110130Kokonaisfosfori
08.07.20081.0136Kokonaisfosfori
08.07.20083.0334Kokonaisfosfori
08.07.20086.0635Kokonaisfosfori
08.07.200810.21055Kokonaisfosfori
11.03.20151.0131Kokonaisfosfori
11.03.20155.0535Kokonaisfosfori
11.03.201510.110130Kokonaisfosfori
21.07.20151.0157Kokonaisfosfori
21.07.20155.0532Kokonaisfosfori
21.07.201510.210120Kokonaisfosfori