Iisalmen reitti

 

Salijoki

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 4,9 km
Valuma-alueen pinta-ala: 245 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Salijoki virtaa Haaranjärvestä Savijärven kautta Rytkynjärveen.

Rytkynkosken alueella joki on koskimainen tai nivamaisesti virtaava. Koskessa on sijainnut aikanaan kolme erillistä myllyä. Rytkynkoski kunnostettiin uittosäännön kumoamisen yhteydessä 2000-luvun alussa purkamalla perkauskivisaarekkeet, kynnystämällä, kiveämällä poikastuotantoalueet ja sorastamalla. Alimpaan koskeen ohjattiin myllypadosta virtausta virtaussuunnassa vasemman puoleiseen uomaan ja siihen rakennettiin mutkitteleva alivesiuoma. Koskessa on kauttaaltaan rehevä kasvillisuus. Koski virtaa kylämaisemassa paikoitellen jyrkkärantaisena. Rantakate on säilynyt hyvänä.

Näytteenottopisteen Salijoki Rytkynkoski sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Salijoki Rytkynkoski

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Salijoki Rytkynkoski

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
07.04.20080.3063Kokonaisfosfori
05.05.20080.5051Kokonaisfosfori
04.09.20080.3066Kokonaisfosfori
21.10.20080.4076Kokonaisfosfori
18.11.20080.3057Kokonaisfosfori
04.04.20110.1039Kokonaisfosfori
16.05.20110.5042Kokonaisfosfori
08.08.20110.1046Kokonaisfosfori
27.09.20110.1065Kokonaisfosfori
12.03.20140.2091Kokonaisfosfori
07.05.20140.5047Kokonaisfosfori
13.08.20140.2064Kokonaisfosfori
02.10.20140.3058Kokonaisfosfori
18.03.20150.5045Kokonaisfosfori
18.05.20150.2040Kokonaisfosfori
19.08.20150.3045Kokonaisfosfori
22.09.20150.4099Kokonaisfosfori
04.04.20190.1061Kokonaisfosfori
21.05.20190.2042Kokonaisfosfori
19.08.20190.1042Kokonaisfosfori
08.10.20190.1077Kokonaisfosfori
08.03.20220.2043Kokonaisfosfori
05.05.20220.1046Kokonaisfosfori
11.08.20220.1046Kokonaisfosfori
11.08.20220.1046Kokonaisfosfori
24.10.20220.2062Kokonaisfosfori