Iisalmen reitti

 

Ryönänjoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 1,2 km
Valuma-alueen pinta-ala: 561 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret savimaiden joet

Ryönänjoki laskee Ryönänjärvestä Kiuruveteen. Korkeuseroa järvien välillä on 12,5 metriä. Ryönänjoen alaosa on perattu vuonna 1930 ja uudelleen vuonna 1987.

Ryönänjoki on suvantoalueillaan noin 20 m leveä, rehevä, sameavetinen ja suojavyöhykkeellisen peltoviljelyn ympäröimä. Joki lähtee Ryönänjärvestä nivamaisena virtauksena korkeuseron sijoittuessa aivan alaosalle noin 50 m matkalle järvisuulle, missä on sijainnut myllypato. Koski purkautuu kahta uomaa pitkin vuolaana.

Näytteenottopisteen Ryönänjoki Mylly sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ryönänjoki mylly

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ryönänjoki mylly

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
14.06.19840.1050Kokonaisfosfori
10.01.19960.2058Kokonaisfosfori
29.02.19960.3085Kokonaisfosfori
07.03.19960.3067Kokonaisfosfori
14.03.19960.3089Kokonaisfosfori
03.04.19960.2074Kokonaisfosfori
20.05.19960.1074Kokonaisfosfori
13.06.19960.1075Kokonaisfosfori
24.07.19960.3067Kokonaisfosfori
18.01.20000.2054Kokonaisfosfori
01.03.20000.5081Kokonaisfosfori
13.03.20000.5053Kokonaisfosfori
04.04.20110.2059Kokonaisfosfori
17.05.20110.3054Kokonaisfosfori
08.08.20110.3072Kokonaisfosfori
13.10.20110.5061Kokonaisfosfori
28.08.20131.0158Kokonaisfosfori
12.03.20141.0179Kokonaisfosfori
07.05.20141.0164Kokonaisfosfori
13.08.20140.4073Kokonaisfosfori
02.10.20140.8051Kokonaisfosfori
18.03.20151.0165Kokonaisfosfori
18.05.20150.5053Kokonaisfosfori
19.08.20151.0170Kokonaisfosfori
10.11.20151.0181Kokonaisfosfori
08.03.20180.1045Kokonaisfosfori
02.05.20180.1062Kokonaisfosfori
14.08.20180.1077Kokonaisfosfori
22.10.20180.1053Kokonaisfosfori
16.03.20210.1057Kokonaisfosfori
03.05.20210.2054Kokonaisfosfori
25.08.20210.1067Kokonaisfosfori
28.10.20210.1068Kokonaisfosfori