Iisalmen reitti

 

Vaaksjoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 7,2 km
Valuma-alueen pinta-ala: 129 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret savimaiden joet

Vaaksjoki virtaa Vaaksjärvestä Niemisjärveen. Korkeuseroa järvien välillä on 26,7 metriä ja koskileveyttä noin 5 metriä.

Tummavetinen Vaaksjoki virtaa pääosin suojavyöhykkeeltään niukassa peltomaisemassa. Peltoviljelyn tuntumassa virtaava alin koskialue on loiva ja paikoitellen hiekkapohjainen. Suojavyöhykettä on jätetty niukasti. Ylempi Hakokoski on jyrkempi ja paikoitellen kalliopohjainen. Kosken yläosaa on perattu voimakkaasti todennäköisesti räjäyttämällä noin 50:n metrin matkalla, mutta muilta osin koski on perkaamaton. Hakokosken ympäristössä on runsas rantakate. Uomaan yhtyy muutama metsäoja. Ylin koskialue on jyrkin ja paikoitellen kalliopohjainen. Vesisammalkasvillisuus on kaikissa koskissa runsasta. Suvantomaiselta yläosaltaan Vaaksjoki virtaa peltomaisemassa.

Näytteenottopisteen Vaaksjoki 3 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vaaksjoki 3

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vaaksjoki 3

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.04.19981.0190Kokonaisfosfori
21.07.19980.3098Kokonaisfosfori
08.04.19991.01260Kokonaisfosfori
18.07.20011.0170Kokonaisfosfori
16.10.20010.5086Kokonaisfosfori
31.07.20031.01180Kokonaisfosfori
06.10.20031.0164Kokonaisfosfori
17.03.20091.0178Kokonaisfosfori
11.05.20091.0162Kokonaisfosfori
18.08.20090.5085Kokonaisfosfori
27.10.20090.6096Kokonaisfosfori
15.03.20121.0164Kokonaisfosfori
22.05.20120.3049Kokonaisfosfori
15.08.20120.5077Kokonaisfosfori
26.09.20121.0187Kokonaisfosfori
06.03.20161.01120Kokonaisfosfori
10.05.20160.5050Kokonaisfosfori
25.08.20160.5070Kokonaisfosfori
11.10.20160.5059Kokonaisfosfori
04.04.20190.1079Kokonaisfosfori
21.05.20190.5036Kokonaisfosfori
26.08.20190.1041Kokonaisfosfori
07.10.20190.3088Kokonaisfosfori
08.03.20220.2049Kokonaisfosfori
05.05.20220.1045Kokonaisfosfori
11.08.20221.0159Kokonaisfosfori
11.08.20221.0159Kokonaisfosfori
24.10.20220.2069Kokonaisfosfori