Iisalmen reitti

 

Niemisjoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 1,8 km
Valuma-alueen pinta-ala: 183 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret savimaiden joet

Niemisjoki laskee Niemisjärvestä ja Pienivedestä Kilpijärveen. Korkeuseroa järvin välillä on 1,8 metriä.

Niemisjoki on asutuksen ja peltoviljelyn piirissä oleva joki, jonka korkeusero sijoittuu alaosan kesäasuntona toimivan myllyn kohdalle. Niemisjärveen on valmisteilla vedenpinnan asettaminen nykyisen huonokuntoisen neulapadon määräämälle tasolle. Myllyn kohdalla on kaloille nousueste. Padon alapuolinen koskialue on lyhyt ja vuolas. Kosken rannoilla on tiheä lepikkokate. Itse koskessa kiviaines on kookasta lohkaretta. Joen vesi on sameaa ja rehevää.


Niemisjoen sijainti kartalla.