Iisalmen reitti

 

Toiviaisjärvi

Pinta-ala: 95 ha
Syvyys: 5,4 m
Keskisyvyys: 2,6 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 17 km2
Kunta: Kiuruvesi
Hankkeet: Toiviaisjärven kunnostus

Toiviaisjärvi laskee Rytkynjärveen Toiviaisjoen, Oulujoen ja Tuli-Toiviainen-järven kautta.

Vedenlaatu

Toiviaisjärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Järven ekologinen tila on vuonna 2019 arvioitu välttäväksi; vielä vuoden 2013 luokittelussa tila oli luokiteltu tyydyttäväksi. Valtaosa järveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä. Järveen tilaan vaikuttaa myös sisäinen kuormitus. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 15 %.


Toiviaisjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Toiviaisjärvi 037 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Toiviaisjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueet omistaa pääosin Hautajärven osakaskunta, Rytkyn osakaskunta sekä Lipiön osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Toiviaisjärvi 037 (5,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Toiviaisjärvi 037 (5,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 4 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
29.12.19801.0118Kokonaisfosfori
29.12.19803.0322Kokonaisfosfori
29.12.19804.2440Kokonaisfosfori
31.07.19861.0152Kokonaisfosfori
31.07.19863.0368Kokonaisfosfori
31.07.19864.2473Kokonaisfosfori
08.02.19881.0130Kokonaisfosfori
08.02.19884.4455Kokonaisfosfori
04.10.19881.0147Kokonaisfosfori
04.10.19883.0351Kokonaisfosfori
04.10.19884.4449Kokonaisfosfori
13.04.19891.0169Kokonaisfosfori
13.04.19893.0373Kokonaisfosfori
13.04.19894.44110Kokonaisfosfori
18.07.19891.0174Kokonaisfosfori
18.07.19893.0374Kokonaisfosfori
18.07.19894.2472Kokonaisfosfori
17.10.19891.0140Kokonaisfosfori
17.10.19893.0334Kokonaisfosfori
17.10.19894.3432Kokonaisfosfori
28.08.19901.0150Kokonaisfosfori
28.08.19903.0354Kokonaisfosfori
28.08.19904.4456Kokonaisfosfori
10.07.19911.0158Kokonaisfosfori
10.07.19914.0478Kokonaisfosfori
22.02.19931.0148Kokonaisfosfori
22.02.19934.14129Kokonaisfosfori
06.03.20131.0136Kokonaisfosfori
06.03.20134.64150Kokonaisfosfori
16.07.20131.0171Kokonaisfosfori
16.07.20134.1463Kokonaisfosfori
05.08.20131.0173Kokonaisfosfori
05.08.20134.3452Kokonaisfosfori
26.03.20141.0168Kokonaisfosfori
26.03.20143.0356Kokonaisfosfori
26.03.20144.64130Kokonaisfosfori
02.07.20141.0168Kokonaisfosfori
02.07.20143.0366Kokonaisfosfori
02.07.20144.2479Kokonaisfosfori
07.08.20141.0160Kokonaisfosfori
07.08.20143.0385Kokonaisfosfori
07.08.20144.3449Kokonaisfosfori
19.03.20151.0140Kokonaisfosfori
19.03.20153.0351Kokonaisfosfori
19.03.20154.24130Kokonaisfosfori
01.07.20151.0155Kokonaisfosfori
01.07.20153.03100Kokonaisfosfori
01.07.20154.6495Kokonaisfosfori
11.08.20151.0173Kokonaisfosfori
11.08.20153.0364Kokonaisfosfori
11.08.20154.3482Kokonaisfosfori
13.03.20161.0167Kokonaisfosfori
13.03.20164.2450Kokonaisfosfori
28.07.20161.0157Kokonaisfosfori
28.07.20164.5470Kokonaisfosfori
18.08.20161.0158Kokonaisfosfori
18.08.20164.2466Kokonaisfosfori
08.03.20181.0134Kokonaisfosfori
08.03.20184.2477Kokonaisfosfori
16.07.20181.0176Kokonaisfosfori
16.07.20184.2460Kokonaisfosfori
01.08.20181.0179Kokonaisfosfori
01.08.20184.4447Kokonaisfosfori
16.03.20211.0141Kokonaisfosfori
16.03.20214.0460Kokonaisfosfori
21.07.20211.0192Kokonaisfosfori
21.07.20214.2489Kokonaisfosfori
17.08.20211.0176Kokonaisfosfori
17.08.20214.2484Kokonaisfosfori
08.03.20231.0137Kokonaisfosfori
08.03.20234.0467Kokonaisfosfori
18.07.20231.0160Kokonaisfosfori
18.07.20234.0467Kokonaisfosfori
17.08.20231.0176Kokonaisfosfori
17.08.20234.0480Kokonaisfosfori