Iisalmen reitti

 

Vaaksjärvi

Pinta-ala: 100 ha
Syvyys: 1,1 m
Keskisyvyys: 0,6 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 10 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 112 km2
Kunta: Kiuruvesi

Kalliojokea pitkin Kalliojärven vedet vastaanottava Vaaksjärvi on hyvin matala ja sen viipymä on lyhyt. Järvestä lähtevä Vaaksjoki virtaa Niemisjärveen.

Hydrologia

Vaaksjärven vedenpinnan korkeutta on laskettu 0,4 metriä vuonna 1936.

Vedenlaatu

Vaaksjärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen matala järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa järveen tulevasta fosforista tulee ihmisperäisestä toiminnasta; pääosin peltoviljelystä, mutta myös metsätaloudesta. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %.


Vaaksjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Vaaksjärvi 019 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vaaksjärvi 019 (1,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vaaksjärvi 019 (1,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.02.19880.5063Kokonaisfosfori
09.02.19880.5075Kokonaisfosfori
11.04.19880.50180Kokonaisfosfori
13.06.19880.4055Kokonaisfosfori
16.02.19930.5083.7Kokonaisfosfori
10.02.20040.5060Kokonaisfosfori
05.07.20040.5056Kokonaisfosfori
06.02.20080.5038Kokonaisfosfori
15.07.20080.5048Kokonaisfosfori
09.02.20110.5090Kokonaisfosfori
14.07.20110.50120Kokonaisfosfori
05.02.20150.5050Kokonaisfosfori
02.07.20150.7057Kokonaisfosfori
06.08.20150.6099Kokonaisfosfori
07.02.20180.5044Kokonaisfosfori
10.07.20180.6071Kokonaisfosfori
01.08.20180.5063Kokonaisfosfori
16.02.20210.5057Kokonaisfosfori
19.07.20210.5074Kokonaisfosfori
25.08.20210.5064Kokonaisfosfori