Iisalmen reitti

 

Aittojärvi

Pinta-ala: 125 ha
Syvyys: 9,8 m
Keskisyvyys: 2,5 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 19 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 173 km2
Kunta: Kiuruvesi, Pielavesi

Aittojärvi on Kiuruveden ja Pielaveden rajamailla sijaitseva järvi, joka laskee Salijokea pitkin pohjoisen suuntaan Rytkynjärveen.

Vedenlaatu

Aittojärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Aittojärveen tulevasta fosforista pääosa tulee ihmisperäisen toiminnan kautta. Arviolta noin puolet fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä.


Aittojärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Aittojärvi 058 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Aittojärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueita järvellä omistaa pääosin Kolemalan osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Aittojärvi 058 (9,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Aittojärvi 058 (9,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 9 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.02.19881.0133Kokonaisfosfori
02.02.19888.8885Kokonaisfosfori
11.03.19931.0134Kokonaisfosfori
11.03.19938.88130Kokonaisfosfori
11.02.20041.0127Kokonaisfosfori
11.02.20048.8863Kokonaisfosfori
19.07.20041.0142Kokonaisfosfori
19.07.20048.8865Kokonaisfosfori
26.02.20091.0142Kokonaisfosfori
26.02.20095.0557Kokonaisfosfori
26.02.20098.7880Kokonaisfosfori
21.07.20091.0150Kokonaisfosfori
21.07.20095.0539Kokonaisfosfori
21.07.20098.5887Kokonaisfosfori
20.02.20121.0132Kokonaisfosfori
20.02.20125.0551Kokonaisfosfori
20.02.20128.88110Kokonaisfosfori
17.07.20121.0144Kokonaisfosfori
17.07.20125.0542Kokonaisfosfori
17.07.20129.0972Kokonaisfosfori
19.02.20151.0129Kokonaisfosfori
19.02.20155.0553Kokonaisfosfori
19.02.20158.7894Kokonaisfosfori
03.08.20151.0145Kokonaisfosfori
03.08.20155.0545Kokonaisfosfori
03.08.20159.09100Kokonaisfosfori
19.03.20191.0139Kokonaisfosfori
19.03.20195.0544Kokonaisfosfori
19.03.20198.8895Kokonaisfosfori
19.08.20191.0131Kokonaisfosfori
19.08.20195.0534Kokonaisfosfori
19.08.20198.7872Kokonaisfosfori