Iisalmen reitti

 

Salmijärvi

Pinta-ala: 67 ha
Syvyys: 12,3 m
Keskisyvyys: 4 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Luokittelu puuttuu
Laskennallinen viipymä: 1 v 10 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 4,6 km2
Kunta: Kiuruvesi

Sulkavanjärven pohjoispuolella sijaitseva Salmijärvi laskee Salmipuroa pitkin Sulkavanjärven Sulkavanlahteen.

Vedenlaatu

Muutamien 1980-90 lukujen taitteessa tehtyjen talvinäytteenottojen perusteella Salmijärvi on sitä ympäröiviä vesistöjä selvästi karumpi, vähähumuksisempi ja kirkasvetisempi. Järvi on myös suhteellisen syvä verrattuna moniin Iisalmen reitin – pääosin mataliin – järviin. Talvella 1993 on mitattu 3 metrin näkösyvyys ja kokonaisfosforipitoisuus on ollut <10 µg/l.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Salmijärvi on melko pitkäviipymäinen latvajärvi, johon tulevasta fosforista noin puolet tulee ihmisperäisestä toiminnasta; valtaosin peltoviljelystä.


Salmijärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Salmijärvi 088 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Salmijärvi 088 (12 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Salmijärvi 088 (12 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 11 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
16.02.19881.017Kokonaisfosfori
16.02.198811.01112Kokonaisfosfori
23.02.19931.018Kokonaisfosfori
23.02.199311.01123Kokonaisfosfori
17.02.20221.0112Kokonaisfosfori
17.02.202211.01128Kokonaisfosfori
16.08.20221.0116Kokonaisfosfori
16.08.202211.51124Kokonaisfosfori