Iisalmen reitti

 

Maaninkajärvi

Pinta-ala: 1806 ha
Syvyys: 70,4 m
Keskisyvyys: 21,8 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Kuopio, Siilinjärvi

Maaninkajärvi on Suomen 11. syvin järvi, joka kuuluu Kallaveden yläosan alueeseen. Keskisyvyydenkin perusteella Maaninkajärvi kuuluu Suomen syvimpiin järviin. Maaninkajärven luoteisosassa sijaitsee noin viisi kilometriä pitkä vuonomainen Tuovilanlahti. Lahti on 100–400 metriä leveä ja syvimmillään viidenkymmenen metrin luokkaa. Lahden keskisyvyydeksi on arvioitu 24 m; itsenäisenä järvenä se olisi keskisyvyydeltään Suomen syvin. Tuovilanlahteen laskee luoteesta Korkeankoskenjoki, jossa sijaitsee Maaningan kenties tunnetuin luonnonnähtävyys, 36 m korkea Korkeakoski.

Maaninkajärvestä vedet purkautuvat Tavinsalmen ja Mustavirran kautta Pieni-Ruokoveteen ja sieltä edelleen Ruokovirran kautta Suuri Ruokoveteen ja lopulta Pohjois-Kallaveteen.

Ilmakuvia Maaninkajärven alueelta löytyy Maaninka-Seuran Kuvakirjasta.

Hydrologia

Maaninkajärvellä on laaja yläpuolinen valuma-alue ja suhteellisen lyhyt viipymä. Valtaosan järven valuma-alueesta muodostaa yläpuolinen Iisalmen reitti (5583 km2), joka purkautuu järveen Onkivedestä Ahkiolahden kanavan ja Viannankosken kautta. Viannankoskessa sijaitsee vuonna 1938 käyttöönotettu Viannan voimalaitos, jonka omistaa Savon Voima Oyj.

Yläpuolisen Onkiveden ja Maaninkajärven välinen putouskorkeus on keskiveden aikana noin kolme metriä ja niitä yhdistää Viannankosken lisäksi vuonna 1983 käyttöön vihitty Ahkionlahden kanava.

Maaninkajärven vedenpinnan korkeuteen ovat aikanaan vaikuttaneet Iisalmen reitillä tehdyt väyläperkaukset ja kanavointityöt, jotka ovat pudottaneet järven vedenpintaa useita kymmeniä senttimetrejä. Historiatietojen mukaan Maaninkajärven ja Pohjois-Kallaveden välissä olisi ollut aikanaan putousta jopa 0,5 m, mutta nykyisin Maaninkajärven vedenpinta noudattelee Kallaveden pintaa tulva-aikoja lukuun ottamatta. Keskimäärin Maaninkajärven vedenkorkeus on vain muutaman sentin alapuolisen Pohjois-Kallaveden pintaa ylempänä. Tulva-aikoina järvien välillä voi olla putouskorkeutta jopa 40 cm.

Keskisaaren 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Maaninkajärven Ruuskalansaaressa. Pyssymäen 2-luokan pohjavesialue rajautuu järven kaakkoisosan Kinnulanlahteen.

Vedenlaatu

Maaninkajärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi. Järven levämäärät ovat olleet korkeahkoja ja paikalliset sinileväkukinnot toistuvia kesäaikaan. Happitilanne alusvedessä on ollut heikko kevättalvisin.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Järven tila on vahvasti riippuvainen yläpuolisen reitin vedenlaadusta ja siellä tehtävistä toimenpiteistä. Maaninkajärven merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat maa- ja metsätalous ja haja-asutuksen jätevedet.


Maaninkajärven maisemaa Hussolansaaren yläpuolelta kuvattuna.

Näytteenottopisteen Maaninkajärvi 1 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Maaninkajärvi kuuluu Tavinsalmi-Kallaveden kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa, siikaa ja rapuja.


Iisalmen reitin valuma-alue purkaa vetensä Maaninkajärveen Viannankosken kautta.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Maaninkajärvi 1 (33,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Maaninkajärvi 1 (33,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 37 m (haetaan 32 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.02.19761.0164Kokonaisfosfori
26.02.19765.0591Kokonaisfosfori
26.02.197610.01044Kokonaisfosfori
26.02.197620.02044Kokonaisfosfori
26.02.197634.03480Kokonaisfosfori
23.08.19761.0133Kokonaisfosfori
23.08.19765.0536Kokonaisfosfori
23.08.197610.01036Kokonaisfosfori
23.08.197620.02028Kokonaisfosfori
23.08.197634.03437Kokonaisfosfori
15.03.19771.0149Kokonaisfosfori
15.03.19775.0551Kokonaisfosfori
15.03.197710.01045Kokonaisfosfori
15.03.197720.02040Kokonaisfosfori
15.03.197734.03483Kokonaisfosfori
26.07.19771.0139Kokonaisfosfori
26.07.19775.0551Kokonaisfosfori
26.07.197710.01029Kokonaisfosfori
26.07.197715.01537Kokonaisfosfori
26.07.197720.02032Kokonaisfosfori
26.07.197730.03037Kokonaisfosfori
26.07.197734.53444Kokonaisfosfori
14.03.19781.0144Kokonaisfosfori
14.03.197810.01043Kokonaisfosfori
14.03.197834.034910Kokonaisfosfori
31.07.19781.0143Kokonaisfosfori
31.07.19785.0528Kokonaisfosfori
31.07.197810.01027Kokonaisfosfori
31.07.197815.01536Kokonaisfosfori
31.07.197820.02041Kokonaisfosfori
31.07.197830.03048Kokonaisfosfori
31.07.197834.53479Kokonaisfosfori
01.04.19791.0134Kokonaisfosfori
01.04.19795.0536Kokonaisfosfori
01.04.197910.01027Kokonaisfosfori
01.04.197915.01527Kokonaisfosfori
01.04.197920.02027Kokonaisfosfori
01.04.197930.03092Kokonaisfosfori
01.04.197934.034390Kokonaisfosfori
30.07.19791.0132Kokonaisfosfori
30.07.19795.0529Kokonaisfosfori
30.07.197910.01027Kokonaisfosfori
30.07.197915.01532Kokonaisfosfori
30.07.197920.02032Kokonaisfosfori
30.07.197930.03043Kokonaisfosfori
30.07.197935.03558Kokonaisfosfori
27.02.19801.0135Kokonaisfosfori
27.02.19805.0541Kokonaisfosfori
27.02.198010.01040Kokonaisfosfori
27.02.198015.01532Kokonaisfosfori
27.02.198020.02028Kokonaisfosfori
27.02.198030.03094Kokonaisfosfori
27.02.198035.035180Kokonaisfosfori
23.07.19801.0139Kokonaisfosfori
23.07.19805.0531Kokonaisfosfori
23.07.198010.01025Kokonaisfosfori
23.07.198015.01531Kokonaisfosfori
23.07.198020.02032Kokonaisfosfori
23.07.198030.03036Kokonaisfosfori
23.07.198035.03535Kokonaisfosfori
24.02.19811.0145Kokonaisfosfori
24.02.19815.0552Kokonaisfosfori
24.02.198110.01045Kokonaisfosfori
24.02.198115.01541Kokonaisfosfori
24.02.198120.02041Kokonaisfosfori
24.02.198130.03061Kokonaisfosfori
24.02.198135.03590Kokonaisfosfori
21.07.19811.0140Kokonaisfosfori
21.07.19815.0541Kokonaisfosfori
21.07.198110.01036Kokonaisfosfori
21.07.198115.01577Kokonaisfosfori
21.07.198120.02045Kokonaisfosfori
21.07.198130.03043Kokonaisfosfori
21.07.198136.03661Kokonaisfosfori
03.03.19821.0177Kokonaisfosfori
03.03.19825.0577Kokonaisfosfori
03.03.198210.01074Kokonaisfosfori
03.03.198215.01574Kokonaisfosfori
03.03.198220.02072Kokonaisfosfori
03.03.198230.03082Kokonaisfosfori
03.03.198236.036300Kokonaisfosfori
26.07.19821.0137Kokonaisfosfori
26.07.19825.0545Kokonaisfosfori
26.07.198210.01043Kokonaisfosfori
26.07.198215.01537Kokonaisfosfori
26.07.198220.02037Kokonaisfosfori
26.07.198230.03056Kokonaisfosfori
26.07.198237.03752Kokonaisfosfori
01.03.19831.0151Kokonaisfosfori
01.03.19835.0556Kokonaisfosfori
01.03.198310.01056Kokonaisfosfori
01.03.198315.01551Kokonaisfosfori
01.03.198320.02043Kokonaisfosfori
01.03.198330.03053Kokonaisfosfori
01.03.198336.036200Kokonaisfosfori
20.07.19831.0136Kokonaisfosfori
20.07.19835.0534Kokonaisfosfori
20.07.198310.01020Kokonaisfosfori
20.07.198315.01523Kokonaisfosfori
20.07.198320.02048Kokonaisfosfori
20.07.198330.03041Kokonaisfosfori
20.07.198337.03733Kokonaisfosfori
14.02.19841.0139Kokonaisfosfori
14.02.19845.0551Kokonaisfosfori
14.02.198410.01048Kokonaisfosfori
14.02.198415.01541Kokonaisfosfori
14.02.198420.02038Kokonaisfosfori
14.02.198430.03056Kokonaisfosfori
14.02.198436.036140Kokonaisfosfori
23.07.19841.0139Kokonaisfosfori
23.07.19845.0533Kokonaisfosfori
23.07.198410.01034Kokonaisfosfori
23.07.198415.01540Kokonaisfosfori
23.07.198420.02044Kokonaisfosfori
23.07.198430.03046Kokonaisfosfori
23.07.198436.03653Kokonaisfosfori
18.02.19851.0146Kokonaisfosfori
18.02.19855.0546Kokonaisfosfori
18.02.198510.01048Kokonaisfosfori
18.02.198515.01546Kokonaisfosfori
18.02.198520.02038Kokonaisfosfori
18.02.198530.03041Kokonaisfosfori
18.02.198536.036110Kokonaisfosfori
21.07.19851.0144Kokonaisfosfori
21.07.19855.0536Kokonaisfosfori
21.07.198510.01033Kokonaisfosfori
21.07.198515.01536Kokonaisfosfori
21.07.198520.02040Kokonaisfosfori
21.07.198530.03040Kokonaisfosfori
21.07.198536.03653Kokonaisfosfori
16.02.19861.0138Kokonaisfosfori
16.02.19865.0547Kokonaisfosfori
16.02.198610.01041Kokonaisfosfori
16.02.198615.01538Kokonaisfosfori
16.02.198620.02034Kokonaisfosfori
16.02.198630.03066Kokonaisfosfori
16.02.198636.036395Kokonaisfosfori
21.07.19861.0140Kokonaisfosfori
21.07.19865.0531Kokonaisfosfori
21.07.198610.01030Kokonaisfosfori
21.07.198615.01532Kokonaisfosfori
21.07.198620.02034Kokonaisfosfori
21.07.198630.03037Kokonaisfosfori
21.07.198636.03641Kokonaisfosfori
16.02.19871.0140Kokonaisfosfori
16.02.19875.0542Kokonaisfosfori
16.02.198710.01042Kokonaisfosfori
16.02.198715.01542Kokonaisfosfori
16.02.198720.02039Kokonaisfosfori
16.02.198730.03055Kokonaisfosfori
16.02.198737.037940Kokonaisfosfori
20.07.19871.0157Kokonaisfosfori
20.07.19875.0552Kokonaisfosfori
20.07.198710.01049Kokonaisfosfori
20.07.198715.01550Kokonaisfosfori
20.07.198720.02059Kokonaisfosfori
20.07.198730.03059Kokonaisfosfori
20.07.198736.03680Kokonaisfosfori
15.02.19881.0142Kokonaisfosfori
15.02.19885.0548Kokonaisfosfori
15.02.198810.01044Kokonaisfosfori
15.02.198815.01546Kokonaisfosfori
15.02.198820.02048Kokonaisfosfori
15.02.198830.03090Kokonaisfosfori
15.02.198836.036400Kokonaisfosfori
19.07.19881.0135Kokonaisfosfori
19.07.19885.0532Kokonaisfosfori
19.07.198810.01031Kokonaisfosfori
19.07.198815.01539Kokonaisfosfori
19.07.198820.02047Kokonaisfosfori
19.07.198830.03052Kokonaisfosfori
19.07.198837.03768Kokonaisfosfori
12.02.19891.0145Kokonaisfosfori
12.02.19895.0556Kokonaisfosfori
12.02.198910.01046Kokonaisfosfori
12.02.198915.01542Kokonaisfosfori
12.02.198920.02044Kokonaisfosfori
12.02.198930.03093Kokonaisfosfori
12.02.198931.031200Kokonaisfosfori
24.07.198915.01535Kokonaisfosfori
24.07.198920.02050Kokonaisfosfori
24.07.198930.03049Kokonaisfosfori
24.07.198936.03651Kokonaisfosfori
24.07.19891.0133Kokonaisfosfori
24.07.19895.0532Kokonaisfosfori
24.07.198910.01031Kokonaisfosfori
12.02.19901.0163Kokonaisfosfori
12.02.19905.0552Kokonaisfosfori
12.02.199010.01036Kokonaisfosfori
12.02.199015.01536Kokonaisfosfori
12.02.199020.02036Kokonaisfosfori
12.02.199030.03051Kokonaisfosfori
12.02.199035.03599Kokonaisfosfori
17.07.19901.0141Kokonaisfosfori
17.07.19905.0535Kokonaisfosfori
17.07.199010.01030Kokonaisfosfori
17.07.199015.01531Kokonaisfosfori
17.07.199020.02039Kokonaisfosfori
17.07.199030.03040Kokonaisfosfori
17.07.199036.03643Kokonaisfosfori
05.02.19911.0138Kokonaisfosfori
05.02.19915.0535Kokonaisfosfori
05.02.199110.01029Kokonaisfosfori
05.02.199115.01526Kokonaisfosfori
05.02.199120.02028Kokonaisfosfori
05.02.199130.03080Kokonaisfosfori
05.02.199135.03556Kokonaisfosfori
09.07.19911.0135Kokonaisfosfori
09.07.19915.0538Kokonaisfosfori
09.07.199110.01027Kokonaisfosfori
09.07.199115.01529Kokonaisfosfori
09.07.199120.02029Kokonaisfosfori
09.07.199130.03031Kokonaisfosfori
09.07.199135.03532Kokonaisfosfori
17.02.19921.0149Kokonaisfosfori
17.02.19925.0552Kokonaisfosfori
17.02.199210.01052Kokonaisfosfori
17.02.199215.01552Kokonaisfosfori
17.02.199220.02051Kokonaisfosfori
17.02.199230.03057Kokonaisfosfori
17.02.199236.036160Kokonaisfosfori
10.07.19921.0139Kokonaisfosfori
10.07.19925.0533Kokonaisfosfori
10.07.199210.01035Kokonaisfosfori
10.07.199215.01541Kokonaisfosfori
10.07.199220.02046Kokonaisfosfori
10.07.199230.03046Kokonaisfosfori
10.07.199235.03549Kokonaisfosfori
10.02.19931.0149Kokonaisfosfori
10.02.19935.0555Kokonaisfosfori
10.02.199310.01051Kokonaisfosfori
10.02.199315.01540Kokonaisfosfori
10.02.199320.02040Kokonaisfosfori
10.02.199330.03068Kokonaisfosfori
10.02.199335.035112Kokonaisfosfori
14.07.19931.0158Kokonaisfosfori
14.07.19935.0549Kokonaisfosfori
14.07.199310.01037Kokonaisfosfori
14.07.199315.01532Kokonaisfosfori
14.07.199320.02048Kokonaisfosfori
14.07.199330.03042Kokonaisfosfori
14.07.199335.03553Kokonaisfosfori
17.02.19941.0153Kokonaisfosfori
17.02.19945.0551Kokonaisfosfori
17.02.199410.01046Kokonaisfosfori
17.02.199415.01545Kokonaisfosfori
17.02.199420.02044Kokonaisfosfori
17.02.199430.030150Kokonaisfosfori
17.02.199435.035530Kokonaisfosfori
18.07.19941.0138Kokonaisfosfori
18.07.19945.0540Kokonaisfosfori
18.07.199410.01032Kokonaisfosfori
18.07.199415.01535Kokonaisfosfori
18.07.199420.02040Kokonaisfosfori
18.07.199430.03046Kokonaisfosfori
18.07.199435.03550Kokonaisfosfori
13.02.19951.0136Kokonaisfosfori
13.02.199510.01032Kokonaisfosfori
13.02.199520.02030Kokonaisfosfori
13.02.199535.035340Kokonaisfosfori
24.07.19951.0139Kokonaisfosfori
24.07.199510.01030Kokonaisfosfori
24.07.199520.02034Kokonaisfosfori
24.07.199534.83442Kokonaisfosfori
26.02.19961.0143Kokonaisfosfori
26.02.199610.01037Kokonaisfosfori
26.02.199620.02032Kokonaisfosfori
26.02.199635.035160Kokonaisfosfori
24.07.19961.0138Kokonaisfosfori
24.07.199610.01034Kokonaisfosfori
24.07.199620.02029Kokonaisfosfori
24.07.199635.03535Kokonaisfosfori
19.02.19971.0140Kokonaisfosfori
19.02.199710.01045Kokonaisfosfori
19.02.199720.02034Kokonaisfosfori
19.02.199734.534130Kokonaisfosfori
16.07.19971.0144Kokonaisfosfori
16.07.199710.01030Kokonaisfosfori
16.07.199720.02033Kokonaisfosfori
16.07.199735.03539Kokonaisfosfori
11.02.19981.0140Kokonaisfosfori
11.02.199810.01039Kokonaisfosfori
11.02.199820.02044Kokonaisfosfori
11.02.199834.234130Kokonaisfosfori
01.03.19981.0136Kokonaisfosfori
01.03.199820.02039Kokonaisfosfori
01.03.199834.63494Kokonaisfosfori
23.07.19981.0148Kokonaisfosfori
23.07.199820.02032Kokonaisfosfori
23.07.199834.93435Kokonaisfosfori
18.02.19991.0158Kokonaisfosfori
18.02.199910.01054Kokonaisfosfori
18.02.199920.02046Kokonaisfosfori
18.02.199934.134190Kokonaisfosfori
20.07.19991.0146Kokonaisfosfori
20.07.199910.01036Kokonaisfosfori
20.07.199920.02048Kokonaisfosfori
20.07.199934.53458Kokonaisfosfori
29.08.19991.0127Kokonaisfosfori
29.08.19995.0528Kokonaisfosfori
29.08.199910.01027Kokonaisfosfori
29.08.199933.03350Kokonaisfosfori
26.09.19991.0133Kokonaisfosfori
26.09.19995.0529Kokonaisfosfori
26.09.199910.01028Kokonaisfosfori
26.09.199934.03466Kokonaisfosfori
10.10.19991.0133Kokonaisfosfori
10.10.19995.0533Kokonaisfosfori
10.10.199910.01033Kokonaisfosfori
10.10.199933.03379Kokonaisfosfori
16.11.19991.0147Kokonaisfosfori
16.11.19995.0547Kokonaisfosfori
16.11.199910.01047Kokonaisfosfori
16.11.199933.03347Kokonaisfosfori
15.02.20001.0151Kokonaisfosfori
15.02.200010.01050Kokonaisfosfori
15.02.200020.02047Kokonaisfosfori
15.02.200034.23453Kokonaisfosfori
17.07.20001.0131Kokonaisfosfori
17.07.200010.01027Kokonaisfosfori
17.07.200020.02035Kokonaisfosfori
17.07.200034.23441Kokonaisfosfori
20.02.20011.0141Kokonaisfosfori
20.02.200110.01042Kokonaisfosfori
20.02.200120.02038Kokonaisfosfori
20.02.200134.13481Kokonaisfosfori
19.07.20011.0133Kokonaisfosfori
19.07.200110.01030Kokonaisfosfori
19.07.200120.02038Kokonaisfosfori
19.07.200134.53445Kokonaisfosfori
14.02.20021.0136Kokonaisfosfori
14.02.200210.01032Kokonaisfosfori
14.02.200220.02031Kokonaisfosfori
14.02.200233.83365Kokonaisfosfori
18.07.20021.0132Kokonaisfosfori
18.07.200210.01026Kokonaisfosfori
18.07.200220.02027Kokonaisfosfori
18.07.200234.13431Kokonaisfosfori
17.02.20031.0133Kokonaisfosfori
17.02.200310.01026Kokonaisfosfori
17.02.200320.02029Kokonaisfosfori
17.02.200334.03439Kokonaisfosfori
23.07.20031.0144Kokonaisfosfori
23.07.200310.01025Kokonaisfosfori
23.07.200320.02024Kokonaisfosfori
23.07.200334.43428Kokonaisfosfori
24.02.20041.0134Kokonaisfosfori
24.02.200410.01037Kokonaisfosfori
24.02.200420.02030Kokonaisfosfori
24.02.200434.63472Kokonaisfosfori
29.07.20041.0138Kokonaisfosfori
29.07.200410.01036Kokonaisfosfori
29.07.200420.02036Kokonaisfosfori
29.07.200434.73440Kokonaisfosfori
22.02.20051.0160Kokonaisfosfori
22.02.200510.01058Kokonaisfosfori
22.02.200520.02049Kokonaisfosfori
22.02.200534.83494Kokonaisfosfori
25.07.20051.0144Kokonaisfosfori
25.07.200510.01040Kokonaisfosfori
25.07.200520.02040Kokonaisfosfori
25.07.200534.53443Kokonaisfosfori
21.02.20061.0137Kokonaisfosfori
21.02.200610.01037Kokonaisfosfori
21.02.200620.02034Kokonaisfosfori
21.02.200635.23574Kokonaisfosfori
31.07.20061.0132Kokonaisfosfori
31.07.200610.01028Kokonaisfosfori
31.07.200620.02034Kokonaisfosfori
31.07.200634.03447Kokonaisfosfori
28.02.20071.0141Kokonaisfosfori
28.02.200710.01044Kokonaisfosfori
28.02.200720.02035Kokonaisfosfori
28.02.200734.334120Kokonaisfosfori
25.07.20071.0146Kokonaisfosfori
25.07.200710.01027Kokonaisfosfori
25.07.200720.02028Kokonaisfosfori
25.07.200734.23434Kokonaisfosfori
27.02.20081.0148Kokonaisfosfori
27.02.200810.01051Kokonaisfosfori
27.02.200820.02040Kokonaisfosfori
27.02.200834.03483Kokonaisfosfori
31.07.20081.0156Kokonaisfosfori
31.07.200810.01029Kokonaisfosfori
31.07.200820.02033Kokonaisfosfori
31.07.200834.03436Kokonaisfosfori
14.10.200831.23153Kokonaisfosfori
25.02.20091.0121Kokonaisfosfori
25.02.200910.01028Kokonaisfosfori
25.02.200920.02025Kokonaisfosfori
25.02.200934.43427Kokonaisfosfori
29.07.20091.0141Kokonaisfosfori
29.07.200910.01033Kokonaisfosfori
29.07.200920.02044Kokonaisfosfori
29.07.200933.83347Kokonaisfosfori
04.03.20101.0139Kokonaisfosfori
04.03.201010.01040Kokonaisfosfori
04.03.201020.02035Kokonaisfosfori
04.03.201034.03458Kokonaisfosfori
02.08.20101.0139Kokonaisfosfori
02.08.201010.01031Kokonaisfosfori
02.08.201020.02039Kokonaisfosfori
02.08.201034.03454Kokonaisfosfori
02.03.20111.0134Kokonaisfosfori
02.03.201110.01023Kokonaisfosfori
02.03.201120.02024Kokonaisfosfori
02.03.201134.03461Kokonaisfosfori
26.07.20111.0140Kokonaisfosfori
26.07.201110.01040Kokonaisfosfori
26.07.201120.02027Kokonaisfosfori
26.07.201134.03431Kokonaisfosfori
29.02.20121.0145Kokonaisfosfori
29.02.201210.01049Kokonaisfosfori
29.02.201220.02044Kokonaisfosfori
29.02.201234.03465Kokonaisfosfori
13.08.20121.0164Kokonaisfosfori
13.08.201210.01043Kokonaisfosfori
13.08.201220.02039Kokonaisfosfori
13.08.201234.43444Kokonaisfosfori
22.02.20131.0157Kokonaisfosfori
22.02.201310.01058Kokonaisfosfori
22.02.201320.02060Kokonaisfosfori
22.02.201333.233100Kokonaisfosfori
15.07.201310.01034Kokonaisfosfori
15.07.201320.02045Kokonaisfosfori
15.07.201334.03467Kokonaisfosfori
15.07.20131.0140Kokonaisfosfori
24.02.20141.0148Kokonaisfosfori
24.02.201410.01053Kokonaisfosfori
24.02.201420.02046Kokonaisfosfori
24.02.201434.03453Kokonaisfosfori
22.07.20141.0136Kokonaisfosfori
22.07.201410.01027Kokonaisfosfori
22.07.201420.02033Kokonaisfosfori
22.07.201434.03440Kokonaisfosfori
20.10.20141.0133Kokonaisfosfori
20.10.201433.23341Kokonaisfosfori