Iisalmen reitti

 

Lapinjärvet

Pinta-ala: 166 ha
Syvyys: 6 m
Keskisyvyys: 1,6 m
Järvityyppi: Runsaskalkkiset järvet (Rk)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 77 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 52 km2
Kunta: Kuopio

Lapinjärvet on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen, länsiosastaan umpeenkasvanut järvi Kuopion Maaningalla. Järvi laskee Kitujokea pitkin Maaninkajärven Kinnulanlahteen.

Lapinjärvi sisältyy Maaningan lintujärviin Patajärven sekä Patalahden kanssa ja on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Lapinjärven merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat maatalous, haja-asutuksen jätevedet ja sisäinen ravinnekuormitus. Järven ekologisen tilan on arvioitu olevan välttävä. Hyvän tilan saavuttamiseksi järveen kohdistuvaa fosforikuormitusta tulisi vähentää erittäin merkittävästi. Järven valuma-alueella on tehty vuonna 2012 kosteikkoyleissuunnittelua.


Lapinjärvien valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Lapinjärvi 214 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lapinjärvi 214 (6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lapinjärvi 214 (6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 5 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
05.04.19711.0150Kokonaisfosfori
05.04.19714.5460Kokonaisfosfori
07.03.19781.0164Kokonaisfosfori
07.03.19783.0370Kokonaisfosfori
07.03.19784.7491Kokonaisfosfori
26.03.19801.0164Kokonaisfosfori
26.03.19804.54140Kokonaisfosfori
14.04.19801.0165Kokonaisfosfori
14.04.19803.0372Kokonaisfosfori
14.04.19804.54130Kokonaisfosfori
16.03.19811.0182Kokonaisfosfori
16.03.19815.05335Kokonaisfosfori
04.02.19861.0156Kokonaisfosfori
04.02.19865.05140Kokonaisfosfori
31.03.19871.0136Kokonaisfosfori
31.03.19873.0353Kokonaisfosfori
31.03.19875.0585Kokonaisfosfori
09.02.19941.0158Kokonaisfosfori
09.02.19945.05130Kokonaisfosfori
09.02.20001.0145Kokonaisfosfori
09.02.20004.9483Kokonaisfosfori
16.02.20041.0165Kokonaisfosfori
16.02.20045.05110Kokonaisfosfori
20.07.20041.0183Kokonaisfosfori
20.07.20045.05120Kokonaisfosfori
24.07.20081.0186Kokonaisfosfori
24.07.20085.0577Kokonaisfosfori
17.02.20111.0138Kokonaisfosfori
17.02.20113.0344Kokonaisfosfori
17.02.20114.9464Kokonaisfosfori
19.07.20111.0162Kokonaisfosfori
19.07.20113.0360Kokonaisfosfori
19.07.20115.0597Kokonaisfosfori
04.02.20141.0166Kokonaisfosfori
04.02.20143.0376Kokonaisfosfori
04.02.20145.05110Kokonaisfosfori
29.07.20141.0175Kokonaisfosfori
29.07.20143.0371Kokonaisfosfori
29.07.20145.05180Kokonaisfosfori
26.08.20141.0157Kokonaisfosfori
26.08.20143.0358Kokonaisfosfori
26.08.20145.0561Kokonaisfosfori
12.02.20151.0150Kokonaisfosfori
12.02.20153.0363Kokonaisfosfori
12.02.20155.0579Kokonaisfosfori
05.08.20151.0170Kokonaisfosfori
05.08.20153.0368Kokonaisfosfori
05.08.20155.2587Kokonaisfosfori
01.09.20151.0176Kokonaisfosfori
01.09.20153.0389Kokonaisfosfori
01.09.20155.0577Kokonaisfosfori
15.02.20171.0152Kokonaisfosfori
15.02.20173.0356Kokonaisfosfori
15.02.20175.0565Kokonaisfosfori
05.07.20171.0145Kokonaisfosfori
05.07.20173.0358Kokonaisfosfori
05.07.20175.0556Kokonaisfosfori
15.08.20171.01110Kokonaisfosfori
15.08.20173.03100Kokonaisfosfori
15.08.20175.05110Kokonaisfosfori
12.02.20201.0156Kokonaisfosfori
12.02.20204.94110Kokonaisfosfori
21.07.20201.0171Kokonaisfosfori
21.07.20205.0564Kokonaisfosfori
31.08.20201.0174Kokonaisfosfori
31.08.20204.8476Kokonaisfosfori
03.02.20221.0144Kokonaisfosfori
03.02.20225.2588Kokonaisfosfori
13.07.20221.0163Kokonaisfosfori
13.07.20224.94100Kokonaisfosfori
07.02.20231.0147Kokonaisfosfori
07.02.20235.0567Kokonaisfosfori
05.07.20231.0157Kokonaisfosfori
05.07.20235.0561Kokonaisfosfori
21.08.20231.0168Kokonaisfosfori
21.08.20235.0548Kokonaisfosfori