Iisalmen reitti

 

Palosenjoki

Ekologinen tila: Erinomainen
Pituus: 7,1 km
Valuma-alueen pinta-ala: 131 km2
Kunta: Kuopio
Jokityyppi: Keskisuuret kangasmaiden joet

Suuri Palonen-Pieni Palonen-järvestä alkunsa saava Palosenjoki on virtausolosuhteiltaan monimuotoinen ja yksi maakunnan arvokkaimpia pienvesiä. Joki virtaa reilun 7 kilometrin matkan ja laskee Pohjois-Kallaveden Suovunlahteen. Korkeuseroa matkalla kertyy noin 38 metriä. Joessa on yhteensä seitsemän koskea (Vesihallitus, koski-inventointi, 1980):

  • Palosenkoski 100 m, putouskorkeus 3 m
  • Pitkäkoski 400 m, putouskorkeus 3,5 m
  • Ryönänkoski 100 m, putouskorkeus 1 m
  • Pitkäränni 500 m, putouskorkeus 18 m
  • Polvikoski 150 m, putouskorkeus 1,0 m
  • Sahakoski 400 m, putouskorkeus 14,5 m
  • Myllykoski 150 m, putouskorkeus 3

 


Ryönänkoski.

Palosenjoki lähtee Suuri-Palosesta 100 m pitkänä perattuna Palosenkoskena, jota on kevyesti kivetty käsityönä. Koski on alaosallaan vuolas ja lohkareinen.

Lampimaisen suvantoalueen jälkeen alkaa Pitkäkoski, joka on yläosaltaan loiva ja jakaantuu perkauskivisaarekkeiden jakamiin sivu-uomiin.

Tämän jälkeen puro jatkuu suvantomaisena 80 m pitkään Ryönänkoskeen asti, joka on yläosaltaan loiva ja jyrkkenee alaspäin tultaessa. Vanhansahansaari jakaa puron kahteen noin 2 m leveään uomaan joista pohjoisenpuoleinen Pitkäränni on 500 m pitkä ja etelänpuoleinen Sahakoski 400 m pitkä. Pitkäränniä on kivetty kevyesti. Seuraava Myllykoski on noin 150 m pitkä. Etelärannalle on entisöity uittoränni, johon pienempi osa vedestä ohjautuu. Pohjoisrannalle on entisöity ohitusuoma, johon on ohjattu valtaosa virtaamasta.

Suovunjärvestä Palosenjoki laskee Kallaveteen kynnysmäisenä 80 m pitkänä Suovunkoskena. Kaikissa koskissa on runsas vesisammalkasvillisuus ja laikuttainen sorapohja. Vedessä on humusleima.

Näytteenottopisteen Palosenjoki sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.


Vanhansahansaari jakaa Palosenjoen kahteen kapeaan uomaan.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Palosenjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Palosenjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
29.03.20100.208Kokonaisfosfori
05.05.20100.307Kokonaisfosfori
18.08.20100.3012Kokonaisfosfori
25.10.20100.109Kokonaisfosfori
19.03.20130.109Kokonaisfosfori
20.05.20130.1011Kokonaisfosfori
15.08.20130.1012Kokonaisfosfori
01.10.20130.108Kokonaisfosfori
19.03.20140.1010Kokonaisfosfori
26.05.20140.3014Kokonaisfosfori
19.08.20140.1011Kokonaisfosfori
01.10.20140.109Kokonaisfosfori
19.03.20150.1010Kokonaisfosfori
19.05.20150.109Kokonaisfosfori
24.08.20150.1010Kokonaisfosfori
10.11.20150.107Kokonaisfosfori
14.03.20170.109.7Kokonaisfosfori
02.05.20170.1012Kokonaisfosfori
22.08.20170.1013Kokonaisfosfori
16.10.20170.1011Kokonaisfosfori
11.03.20200.1025Kokonaisfosfori
04.05.20200.109.1Kokonaisfosfori
11.08.20200.1013Kokonaisfosfori
05.10.20200.1011Kokonaisfosfori
14.03.20230.108.8Kokonaisfosfori
15.05.20230.2014Kokonaisfosfori
16.08.20230.1015Kokonaisfosfori
17.10.20230.1013Kokonaisfosfori

Joen ranta-alueet Palosenjärvestä Lammasjärveen saakka sekä joen keskivaiheilla sijaitseva Vanhansahansaari ovat luonnonsuojelualuetta.  Alueella on aikanaan 1700- ja 1800-luvuilla ollut sahateollisuutta. Puun uitto loppui alueella 1960-luvulla. Joessa on toteutettu kunnostustoimenpiteitä vuonna 2007 mm. kiveämällä koskia ja perustamalla kutusoraikoita sekä poistamalla uittolaitteita ja kalojen vaellusesteitä. Kalastus ei ole sallittua Pieni-Palosen ja Kallaveden välisissä virta- ja koskipaikoissa.

Lisätietoa Palosenjoen lähialueesta:

https://www.kuopio.fi/suovu-palonen

http://lupainnostua.blogspot.com/2016/09/irti-arjen-kiireista-suovu-palosen.html

https://kumpparitkattoon.wordpress.com/2017/09/03/suovu-palonen-kuopio/