Iisalmen reitti

 

Palosenjoki

Ekologinen tila: Erinomainen
Pituus: 7,1 km
Valuma-alueen pinta-ala: 131 km2
Kunta: Kuopio
Jokityyppi: Keskisuuret kangasmaiden joet

Suuri Palonen-Pieni Palonen-järvestä alkunsa saava Palosenjoki on virtausolosuhteiltaan monimuotoinen ja yksi maakunnan arvokkaimpia pienvesiä. Joki virtaa reilun 7 kilometrin matkan ja laskee Pohjois-Kallaveden Suovunlahteen. Korkeuseroa matkalla kertyy noin 38 metriä. Joessa on yhteensä seitsemän koskea (Vesihallitus, koski-inventointi, 1980):

  • Palosenkoski 100 m, putouskorkeus 3 m
  • Pitkäkoski 400 m, putouskorkeus 3,5 m
  • Ryönänkoski 100 m, putouskorkeus 1 m
  • Pitkäränni 500 m, putouskorkeus 18 m
  • Polvikoski 150 m, putouskorkeus 1,0 m
  • Sahakoski 400 m, putouskorkeus 14,5 m
  • Myllykoski 150 m, putouskorkeus 3

 


Ryönänkoski.

Palosenjoki lähtee Suuri-Palosesta 100 m pitkänä perattuna Palosenkoskena, jota on kevyesti kivetty käsityönä. Koski on alaosallaan vuolas ja lohkareinen.

Lampimaisen suvantoalueen jälkeen alkaa Pitkäkoski, joka on yläosaltaan loiva ja jakaantuu perkauskivisaarekkeiden jakamiin sivu-uomiin.

Tämän jälkeen puro jatkuu suvantomaisena 80 m pitkään Ryönänkoskeen asti, joka on yläosaltaan loiva ja jyrkkenee alaspäin tultaessa. Vanhansahansaari jakaa puron kahteen noin 2 m leveään uomaan joista pohjoisenpuoleinen Pitkäränni on 500 m pitkä ja etelänpuoleinen Sahakoski 400 m pitkä. Pitkäränniä on kivetty kevyesti. Seuraava Myllykoski on noin 150 m pitkä. Etelärannalle on entisöity uittoränni, johon pienempi osa vedestä ohjautuu. Pohjoisrannalle on entisöity ohitusuoma, johon on ohjattu valtaosa virtaamasta.

Suovunjärvestä Palosenjoki laskee Kallaveteen kynnysmäisenä 80 m pitkänä Suovunkoskena. Kaikissa koskissa on runsas vesisammalkasvillisuus ja laikuttainen sorapohja. Vedessä on humusleima.

Näytteenottopisteen Palosenjoki sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.


Vanhansahansaari jakaa Palosenjoen kahteen kapeaan uomaan.

Kesä 1.5.-30.9.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Palosenjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.10.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Palosenjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
29.03.20100.208Kokonaisfosfori
05.05.20100.307Kokonaisfosfori
18.08.20100.3012Kokonaisfosfori
25.10.20100.109Kokonaisfosfori
19.03.20130.109Kokonaisfosfori
20.05.20130.1011Kokonaisfosfori
15.08.20130.1012Kokonaisfosfori
01.10.20130.108Kokonaisfosfori
19.03.20140.1010Kokonaisfosfori
26.05.20140.3014Kokonaisfosfori
19.08.20140.1011Kokonaisfosfori
01.10.20140.109Kokonaisfosfori
19.03.20150.1010Kokonaisfosfori
19.05.20150.109Kokonaisfosfori
24.08.20150.1010Kokonaisfosfori
10.11.20150.107Kokonaisfosfori
14.03.20170.109.7Kokonaisfosfori
02.05.20170.1012Kokonaisfosfori
22.08.20170.1013Kokonaisfosfori
16.10.20170.1011Kokonaisfosfori
11.03.20200.1025Kokonaisfosfori
04.05.20200.109.1Kokonaisfosfori

Joen ranta-alueet Palosenjärvestä Lammasjärveen saakka sekä joen keskivaiheilla sijaitseva Vanhansahansaari ovat luonnonsuojelualuetta.  Alueella on aikanaan 1700- ja 1800-luvuilla ollut sahateollisuutta. Puun uitto loppui alueella 1960-luvulla. Joessa on toteutettu kunnostustoimenpiteitä vuonna 2007 mm. kiveämällä koskia ja perustamalla kutusoraikoita sekä poistamalla uittolaitteita ja kalojen vaellusesteitä. Kalastus ei ole sallittua Pieni-Palosen ja Kallaveden välisissä virta- ja koskipaikoissa.

Lisätietoa Palosenjoen lähialueesta:

https://www.kuopio.fi/suovu-palonen

http://lupainnostua.blogspot.com/2016/09/irti-arjen-kiireista-suovu-palosen.html

https://kumpparitkattoon.wordpress.com/2017/09/03/suovu-palonen-kuopio/