Iisalmen reitti

 

Pitkäjärvi

Pinta-ala: 63 ha
Syvyys: 15 m
Keskisyvyys: 6,4 m
Järvityyppi: Runsaskalkkiset järvet (Rk)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Valuma-alueen pinta-ala: 23 km2
Kunta: Siilinjärvi

Yksittäisen vuonna 2000 tehdyn talvinäytteenoton perusteella kapeanomainen luode-kaakkosuuntainen Pitkäjärvi on rehevä ja lievästi humuspitoinen järvi. Lyhyenjärvi laskee järven luoteispäähän ja Pitkäjärven kaakkoispäästä lähtevä Vääräjoki virtaa Iso-Petäiseen.

Kalastus & kalasto

Iso-Petäinen kuuluu Tavinsalmi-Kallaveden kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.


Pitkäjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Pitkäjärvi 119 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pitkäjärvi 119 (15 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pitkäjärvi 119 (15 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 14 m (haetaan 9 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
25.02.19861.0126Kokonaisfosfori
25.02.198614.01437Kokonaisfosfori
08.02.20001.0124Kokonaisfosfori
08.02.20006.0623Kokonaisfosfori
08.02.200014.01434Kokonaisfosfori
18.02.20211.0120Kokonaisfosfori
18.02.202113.81351Kokonaisfosfori
25.08.20211.0117Kokonaisfosfori
25.08.202114.51440Kokonaisfosfori