Iisalmen reitti

 

Rytky

Pinta-ala: 156 ha
Syvyys: 22 m
Keskisyvyys: 7,3 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Erinomainen
Valuma-alueen pinta-ala: 12 km2
Kunta: Kuopio

Rytky on karu ja humuspitoinen järvi. Järvessä on jokirapukanta.

Rytky laskee Pohjois-Kallaveteen Myllyjokea pitkin Kaislasen kautta. Korkeuseroa matkalla kertyy noin 57 metriä.

Kalastus & kalasto

Rytky kuuluu Tavinsalmi-Kallaveden kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa, siikaa ja taimenia.


Rytkyn vesi on suhteellisen kirkasta lähialueen moniin muihin järviin verrattuna.


Myllyjoki ja Rytkyn säännöstelypato.


Rytkyn valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Rytky 028 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

 


Rytkyn lasku-uomassa Myllyjoessa sijaitsee vanhan myllyn rakenteita. Myllyn yläpuoliset patorakenteet muodostavat vesieliöille kulkuesteen.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rytky 028 (21,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rytky 028 (21,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 21 m (haetaan 16 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
17.04.19851.0110Kokonaisfosfori
17.04.198520.8209Kokonaisfosfori
15.02.20001.016Kokonaisfosfori
15.02.200010.0106Kokonaisfosfori
15.02.200021.22126Kokonaisfosfori
19.02.20041.015Kokonaisfosfori
19.02.200420.82011Kokonaisfosfori
22.07.20041.019Kokonaisfosfori
22.07.200421.1218Kokonaisfosfori
24.02.20091.017Kokonaisfosfori
24.02.200910.0106Kokonaisfosfori
24.02.200921.02113Kokonaisfosfori
23.07.20091.0113Kokonaisfosfori
23.07.200910.0107Kokonaisfosfori
23.07.200920.7208Kokonaisfosfori
19.02.20151.015Kokonaisfosfori
19.02.201510.0106Kokonaisfosfori
19.02.201520.92013Kokonaisfosfori
24.08.20151.016Kokonaisfosfori
24.08.201510.0105Kokonaisfosfori
24.08.201521.02110Kokonaisfosfori
13.03.20191.015.3Kokonaisfosfori
13.03.201910.0106.7Kokonaisfosfori
13.03.201919.51910Kokonaisfosfori
15.07.201921.0217.7Kokonaisfosfori
15.07.20191.0116Kokonaisfosfori
15.07.201910.0106.6Kokonaisfosfori