Iisalmen reitti

 

Onkivesi

Pinta-ala: 113 km2
Syvyys: 36,5 m
Keskisyvyys: 3,2 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 5583 km2
Kunta: Lapinlahti
Hankkeet: Yleissuunnitelma: Onkiveden kunnostus

Onkivesi on Iisalmen reitin keskusjärvi. Sen pinta-ala on n. 113 km2 ja se on Suomen 41. suurin järvi. Järven keskisyvyys on vain 3,2 m ja suurin syvyyslukema 36,5 m löytyy muuhun järveen nähden poikkeuksellisen syvästä Mäntylahdesta.

Onkivesi voidaan jakaa kuuteen selkävesialueeseen: Koivu-, Nerkoon-, Paasi-, Sippolan-, Karva- ja Niskaselkään. Saaria järvessä on yli kaksisataa, joista suurimpia ovat Viitasaari (160 ha), Ulmansaari (130 ha) sekä Myhkyrinsaari (125 ha). Valtaosa Onkiveden tulovirtaamasta on peräisin yläpuolisesta Nerkoonjärvestä. Järven eteläosaan laskee myös Naarvanjoki, joka purkaa Onkiveteen Naarvanjoen valuma-alueen (219 km2) vedet. Onkivesi laskee Ahkiolahden kanavan ja Viannankosken kautta Maaninkajärveen. Järven valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 5583 km2.

Hydrologia

Onkivettä on säännöstelty vuodesta 1951 alkaen. Yläraja on NN+84,80 m ja säännöstelyväli tasan metri.

Vedenkorkeus Onkivesi

Virtaama Onkivesi
Lähde: SYKE

Vedenlaatu

Onkivesi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Laajan yläpuolisen valuma-alueen omaavan Onkiveden vedenlaatu ja ekologinen tila ovat voimakkaasti riippuvaisia yläpuolisen vesistöreitin vedenlaadusta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Arviolta noin 50 % Onkiveteen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja 10 % metsätaloudesta. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve Onkiveden osalta on n. 40 %.

Onkivedellä viime vuosina toteutettuja kunnostustoimenpiteitä ovat olleet mm. Liponsalmen ja Ulmansalmen virtausaukkojen teko sekä ruoppaukset (2012–2013), Kuorevirran ruoppaus ja Kajoonselän vesikasvillisuuden poisto (2015) sekä Levälahden kosteikon rakentaminen (2017–2018).


Näkymä Väisälänmäeltä Onkivedelle. Väisälänmäen kylä on yksi Suomen 27:stä kansallismaisemasta.


Onkiveden valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Onkivesi 5 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Onkivesi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa, ankeriaita, siikaa ja rapuja.


Valio Oy:n Lapinlahden tehdas sijaitsee Onkiveden rannalla Lapinlahdella.


Onkivesi laskee Viannankosken kautta Maaninkajärveen.


Onkiveden syvimmät alueet löytyvät Mäntylahdesta, joka on huomattavasti järven muita alueita syvempi.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Onkivesi 5 (14,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Onkivesi 5 (14,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 14 m (haetaan 9 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.05.19830.0 - 14.0059Kokonaisfosfori
20.07.19831.0151Kokonaisfosfori
20.07.19835.0548Kokonaisfosfori
20.07.198310.01046Kokonaisfosfori
20.07.198314.01434Kokonaisfosfori
03.10.19830.0 - 14.0068Kokonaisfosfori
13.02.19841.0146Kokonaisfosfori
13.02.19845.0551Kokonaisfosfori
13.02.198412.01257Kokonaisfosfori
14.05.19840.0 - 14.0061Kokonaisfosfori
17.07.19841.0141Kokonaisfosfori
17.07.19845.0539Kokonaisfosfori
17.07.198410.01040Kokonaisfosfori
17.07.198413.01351Kokonaisfosfori
17.10.19840.0 - 12.0036Kokonaisfosfori
18.02.19851.0152Kokonaisfosfori
18.02.19855.0548Kokonaisfosfori
18.02.198510.01048Kokonaisfosfori
18.02.198513.01365Kokonaisfosfori
26.05.19850.0 - 12.0070Kokonaisfosfori
17.07.19851.0139Kokonaisfosfori
17.07.19855.0538Kokonaisfosfori
17.07.198510.01043Kokonaisfosfori
17.07.198514.01464Kokonaisfosfori
20.10.19850.0 - 14.0051Kokonaisfosfori
12.02.19861.0134Kokonaisfosfori
12.02.19865.0535Kokonaisfosfori
12.02.198610.01037Kokonaisfosfori
12.02.198614.01447Kokonaisfosfori
21.05.19860.0 - 14.0060Kokonaisfosfori
15.07.19861.0165Kokonaisfosfori
15.07.19865.0547Kokonaisfosfori
15.07.198610.01050Kokonaisfosfori
15.07.198613.01376Kokonaisfosfori
29.10.19860.0 - 12.0053Kokonaisfosfori
17.02.19871.0142Kokonaisfosfori
17.02.19875.0542Kokonaisfosfori
17.02.198710.01044Kokonaisfosfori
17.02.198713.01347Kokonaisfosfori
02.06.19870.0 - 14.0039Kokonaisfosfori
16.07.19871.0135Kokonaisfosfori
16.07.19875.0548Kokonaisfosfori
16.07.198710.01037Kokonaisfosfori
16.07.198714.01469Kokonaisfosfori
15.10.19870.0 - 14.0064Kokonaisfosfori
11.02.19881.0154Kokonaisfosfori
11.02.19885.0554Kokonaisfosfori
11.02.198810.01057Kokonaisfosfori
11.02.198814.01478Kokonaisfosfori
24.05.19880.0 - 13.0066Kokonaisfosfori
12.06.19880.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
21.07.19881.0134Kokonaisfosfori
21.07.19885.0535Kokonaisfosfori
21.07.198810.01068Kokonaisfosfori
21.07.198814.01478Kokonaisfosfori
30.11.19880.0 - 12.0057Kokonaisfosfori
08.02.19891.0157Kokonaisfosfori
08.02.19895.0556Kokonaisfosfori
08.02.198910.01064Kokonaisfosfori
08.02.198914.01465Kokonaisfosfori
09.05.19890.0 - 14.0062Kokonaisfosfori
14.06.19890.0 - 2.0041Kokonaisfosfori
20.07.19895.0557Kokonaisfosfori
20.07.198910.01058Kokonaisfosfori
20.07.198914.01457Kokonaisfosfori
20.07.19891.0159Kokonaisfosfori
18.08.19890.0 - 2.0067Kokonaisfosfori
04.10.19890.0 - 14.0060Kokonaisfosfori
07.02.19901.0145Kokonaisfosfori
07.02.19905.0556Kokonaisfosfori
07.02.199010.01052Kokonaisfosfori
07.02.199013.01361Kokonaisfosfori
10.05.19900.0 - 13.0055Kokonaisfosfori
13.06.19900.0 - 2.0041Kokonaisfosfori
16.07.19901.0147Kokonaisfosfori
16.07.19905.0547Kokonaisfosfori
16.07.199010.01048Kokonaisfosfori
16.07.199013.01348Kokonaisfosfori
16.07.19900.0 - 2.0048Kokonaisfosfori
16.08.199013.01366Kokonaisfosfori
16.08.19900.0 - 2.0061Kokonaisfosfori
02.10.19900.0 - 13.0051Kokonaisfosfori
02.10.19900.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
20.02.19911.0140Kokonaisfosfori
20.02.19915.0537Kokonaisfosfori
20.02.199110.01041Kokonaisfosfori
20.02.199113.01339Kokonaisfosfori
21.05.19911.0 - 14.0159Kokonaisfosfori
21.05.19910.0 - 2.0056Kokonaisfosfori
10.06.19910.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
10.07.19911.0139Kokonaisfosfori
10.07.19915.0540Kokonaisfosfori
10.07.199110.01041Kokonaisfosfori
10.07.199113.01345Kokonaisfosfori
10.07.19910.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
14.08.19910.0 - 2.0054Kokonaisfosfori
08.10.19910.0 - 13.5054Kokonaisfosfori
13.02.19921.0152Kokonaisfosfori
13.02.19925.0553Kokonaisfosfori
13.02.199210.01059Kokonaisfosfori
13.02.199213.01364Kokonaisfosfori
19.05.19921.0 - 14.0154Kokonaisfosfori
19.05.19920.0 - 2.0054Kokonaisfosfori
10.06.19920.0 - 2.0036Kokonaisfosfori
09.07.19921.0151Kokonaisfosfori
09.07.19925.0548Kokonaisfosfori
09.07.199210.01047Kokonaisfosfori
09.07.199213.51349Kokonaisfosfori
09.07.19920.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
12.08.19920.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
09.02.19931.0155Kokonaisfosfori
09.02.19935.0554Kokonaisfosfori
09.02.199310.01054Kokonaisfosfori
09.02.199313.01371Kokonaisfosfori
11.05.19931.0 - 14.0173Kokonaisfosfori
13.07.19931.0141Kokonaisfosfori
13.07.19935.0546Kokonaisfosfori
13.07.199310.01040Kokonaisfosfori
13.07.199313.01336Kokonaisfosfori
13.07.19930.0 - 2.0037Kokonaisfosfori
20.10.19931.0 - 14.0159Kokonaisfosfori
14.02.19941.0154Kokonaisfosfori
14.02.19945.0554Kokonaisfosfori
14.02.199410.01055Kokonaisfosfori
14.02.199413.013120Kokonaisfosfori
11.05.19941.0 - 14.0171Kokonaisfosfori
11.05.19940.0 - 2.0069Kokonaisfosfori
08.06.19940.0 - 2.0052Kokonaisfosfori
14.07.19941.0142Kokonaisfosfori
14.07.19945.0536Kokonaisfosfori
14.07.199410.01043Kokonaisfosfori
14.07.199413.51350Kokonaisfosfori
14.07.19940.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
17.08.19940.0 - 2.0056Kokonaisfosfori
07.02.19951.0148Kokonaisfosfori
07.02.19955.0546Kokonaisfosfori
07.02.199513.51360Kokonaisfosfori
29.05.19951.0 - 13.8145Kokonaisfosfori
17.07.19951.0142Kokonaisfosfori
17.07.19955.0546Kokonaisfosfori
17.07.199513.21356Kokonaisfosfori
05.10.19950.0 - 14.0057Kokonaisfosfori
22.02.19961.0143Kokonaisfosfori
22.02.19965.0543Kokonaisfosfori
22.02.199613.01347Kokonaisfosfori
04.06.19961.0 - 14.0152Kokonaisfosfori
31.07.19961.0136Kokonaisfosfori
31.07.19965.0538Kokonaisfosfori
31.07.199613.51343Kokonaisfosfori
09.10.19960.0 - 13.5047Kokonaisfosfori
09.02.19971.0152Kokonaisfosfori
09.02.19975.0548Kokonaisfosfori
09.02.199713.51353Kokonaisfosfori
06.05.19971.0146Kokonaisfosfori
06.05.19977.0751Kokonaisfosfori
06.05.199712.812110Kokonaisfosfori
21.05.19971.0151Kokonaisfosfori
21.05.19975.0552Kokonaisfosfori
21.05.199714.01452Kokonaisfosfori
21.05.19971.0 - 14.0151Kokonaisfosfori
15.07.19971.0135Kokonaisfosfori
15.07.19975.0533Kokonaisfosfori
15.07.199713.01356Kokonaisfosfori
06.10.19971.0 - 13.0149Kokonaisfosfori
10.02.19981.0145Kokonaisfosfori
10.02.19985.0542Kokonaisfosfori
10.02.199813.61368Kokonaisfosfori
17.05.19981.0 - 13.8164Kokonaisfosfori
23.07.19981.0144Kokonaisfosfori
23.07.19985.0541Kokonaisfosfori
23.07.199813.31354Kokonaisfosfori
12.10.19981.0 - 13.7166Kokonaisfosfori
15.02.19991.0162Kokonaisfosfori
15.02.19995.0560Kokonaisfosfori
15.02.199913.11379Kokonaisfosfori
11.05.19991.0 - 13.8168Kokonaisfosfori
15.07.19991.0146Kokonaisfosfori
15.07.19995.0538Kokonaisfosfori
15.07.199913.41350Kokonaisfosfori
29.08.19991.0155Kokonaisfosfori
29.08.19995.0556Kokonaisfosfori
29.08.199910.01059Kokonaisfosfori
26.09.19991.0170Kokonaisfosfori
26.09.19995.0570Kokonaisfosfori
26.09.199910.01076Kokonaisfosfori
26.09.199913.01369Kokonaisfosfori
06.10.19990.0 - 13.2071Kokonaisfosfori
10.10.19991.0159Kokonaisfosfori
10.10.19995.0562Kokonaisfosfori
10.10.199910.01059Kokonaisfosfori
10.10.199913.31360Kokonaisfosfori
15.11.19991.0157Kokonaisfosfori
15.11.19995.0558Kokonaisfosfori
15.11.199910.01056Kokonaisfosfori
15.11.199913.51356Kokonaisfosfori
14.02.20001.0157Kokonaisfosfori
14.02.20005.0555Kokonaisfosfori
14.02.200012.71264Kokonaisfosfori
09.05.20001.0 - 14.1157Kokonaisfosfori
07.06.20000.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
13.07.20001.0133Kokonaisfosfori
13.07.20005.0531Kokonaisfosfori
13.07.200013.21350Kokonaisfosfori
13.07.20000.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
17.08.20000.0 - 1.0047Kokonaisfosfori
10.10.20000.0 - 13.3045Kokonaisfosfori
19.02.20011.0147Kokonaisfosfori
19.02.20015.0550Kokonaisfosfori
19.02.200113.41363Kokonaisfosfori
07.05.20011.0 - 13.6152Kokonaisfosfori
18.07.20011.0131Kokonaisfosfori
18.07.20015.0532Kokonaisfosfori
18.07.200113.11350Kokonaisfosfori
15.10.20011.0 - 13.3146Kokonaisfosfori
13.02.20021.0138Kokonaisfosfori
13.02.20025.0542Kokonaisfosfori
13.02.200213.21346Kokonaisfosfori
15.05.20021.0 - 14.1150Kokonaisfosfori
17.07.20021.0133Kokonaisfosfori
17.07.20025.0532Kokonaisfosfori
17.07.200213.31334Kokonaisfosfori
07.10.20021.0 - 13.2140Kokonaisfosfori
13.02.20031.0128Kokonaisfosfori
13.02.20035.0526Kokonaisfosfori
13.02.200313.41358Kokonaisfosfori
12.05.20031.0 - 13.7143Kokonaisfosfori
09.06.20030.0 - 2.0047Kokonaisfosfori
22.07.20031.0152Kokonaisfosfori
22.07.20035.0536Kokonaisfosfori
22.07.200313.21349Kokonaisfosfori
22.07.20030.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
21.08.20030.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
09.10.20031.0 - 13.5151Kokonaisfosfori
23.02.20041.0146Kokonaisfosfori
23.02.20045.0544Kokonaisfosfori
23.02.200413.21346Kokonaisfosfori
11.05.20041.0 - 13.5154Kokonaisfosfori
28.07.20041.0144Kokonaisfosfori
28.07.20045.0544Kokonaisfosfori
28.07.200413.41349Kokonaisfosfori
11.10.20041.0 - 13.5162Kokonaisfosfori
21.02.20051.0162Kokonaisfosfori
21.02.20055.0558Kokonaisfosfori
21.02.200513.51384Kokonaisfosfori
12.05.20051.0 - 13.5154Kokonaisfosfori
21.07.20051.0133Kokonaisfosfori
21.07.20055.0531Kokonaisfosfori
21.07.200513.51340Kokonaisfosfori
10.10.20051.0 - 13.2155Kokonaisfosfori
20.02.20061.0148Kokonaisfosfori
20.02.20065.0550Kokonaisfosfori
20.02.200613.51352Kokonaisfosfori
17.05.20061.0 - 13.8158Kokonaisfosfori
15.06.20060.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
25.07.20061.0146Kokonaisfosfori
25.07.20065.0541Kokonaisfosfori
25.07.200613.21339Kokonaisfosfori
25.07.20060.0 - 2.0056Kokonaisfosfori
21.08.20060.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
18.10.20061.0 - 13.4149Kokonaisfosfori
27.02.20071.0146Kokonaisfosfori
27.02.20075.0543Kokonaisfosfori
27.02.200713.51375Kokonaisfosfori
14.05.20071.0 - 13.8140Kokonaisfosfori
23.07.20071.0154Kokonaisfosfori
23.07.20075.0534Kokonaisfosfori
23.07.200713.61349Kokonaisfosfori
01.10.20071.0 - 13.5150Kokonaisfosfori
26.02.20081.0148Kokonaisfosfori
26.02.20085.0549Kokonaisfosfori
26.02.200813.61375Kokonaisfosfori
21.05.20081.0 - 14.0144Kokonaisfosfori
30.07.20081.0151Kokonaisfosfori
30.07.20085.0544Kokonaisfosfori
30.07.200813.71354Kokonaisfosfori
08.10.20081.0 - 13.6147Kokonaisfosfori
04.02.20091.0154Kokonaisfosfori
04.02.20095.0551Kokonaisfosfori
04.02.200913.81394Kokonaisfosfori
23.02.20091.0151Kokonaisfosfori
23.02.20095.0552Kokonaisfosfori
23.02.200913.713120Kokonaisfosfori
11.05.20091.0 - 14.4154Kokonaisfosfori
08.06.20090.0 - 2.0037Kokonaisfosfori
28.07.20091.0136Kokonaisfosfori
28.07.20095.0531Kokonaisfosfori
28.07.200913.41350Kokonaisfosfori
28.07.20090.0 - 2.0036Kokonaisfosfori
07.09.20090.0 - 2.0047Kokonaisfosfori
12.10.20091.0 - 13.0146Kokonaisfosfori
23.02.20101.0137Kokonaisfosfori
23.02.20105.0542Kokonaisfosfori
23.02.201013.61384Kokonaisfosfori
19.05.20101.0 - 13.9148Kokonaisfosfori
26.07.20101.0149Kokonaisfosfori
26.07.20105.0542Kokonaisfosfori
26.07.201013.41344Kokonaisfosfori
07.10.20101.0 - 13.5147Kokonaisfosfori
01.03.20111.0136Kokonaisfosfori
01.03.20115.0542Kokonaisfosfori
01.03.201113.21369Kokonaisfosfori
10.05.20111.0 - 13.9152Kokonaisfosfori
28.07.20111.0133Kokonaisfosfori
28.07.20115.0531Kokonaisfosfori
28.07.201113.41337Kokonaisfosfori
27.10.20111.0 - 13.7150Kokonaisfosfori
27.02.20125.0548Kokonaisfosfori
27.02.201213.81383Kokonaisfosfori
27.02.20121.0148Kokonaisfosfori
22.05.20121.0 - 14.2151Kokonaisfosfori
25.07.20121.0157Kokonaisfosfori
25.07.20125.0551Kokonaisfosfori
25.07.201213.71354Kokonaisfosfori
10.10.20121.0 - 13.8161Kokonaisfosfori
20.02.20131.0157Kokonaisfosfori
20.02.20135.0561Kokonaisfosfori
20.02.201313.21385Kokonaisfosfori
21.05.20131.0 - 14.0154Kokonaisfosfori
15.07.20131.0137Kokonaisfosfori
15.07.201313.71347Kokonaisfosfori
14.10.20131.0 - 13.5150Kokonaisfosfori
20.02.20141.0152Kokonaisfosfori
20.02.20145.0552Kokonaisfosfori
20.02.201413.51374Kokonaisfosfori
13.05.20141.0 - 14.0140Kokonaisfosfori
21.07.20141.0145Kokonaisfosfori
21.07.20145.0531Kokonaisfosfori
21.07.201413.51342Kokonaisfosfori
08.10.20141.0 - 13.5139Kokonaisfosfori
23.02.20151.0145Kokonaisfosfori
23.02.20155.0547Kokonaisfosfori
23.02.201513.11388Kokonaisfosfori
11.05.20151.0 - 14.2149Kokonaisfosfori
23.07.20151.0141Kokonaisfosfori
23.07.20155.0535Kokonaisfosfori
23.07.201513.51352Kokonaisfosfori
12.10.20151.0 - 13.3164Kokonaisfosfori
25.02.20161.0155Kokonaisfosfori
25.02.20165.0559Kokonaisfosfori
25.02.201613.31391Kokonaisfosfori
18.05.20161.0 - 14.0150Kokonaisfosfori
25.07.20161.0154Kokonaisfosfori
25.07.20165.0537Kokonaisfosfori
25.07.201613.313110Kokonaisfosfori
11.10.20167.0746Kokonaisfosfori
27.02.20171.0156Kokonaisfosfori
27.02.20175.0555Kokonaisfosfori
27.02.201713.21378Kokonaisfosfori
23.05.20171.0 - 14.0141Kokonaisfosfori
27.07.20171.0133Kokonaisfosfori
27.07.20175.0531Kokonaisfosfori
27.07.201713.81336Kokonaisfosfori
18.10.20177.0753Kokonaisfosfori
28.02.20181.0156Kokonaisfosfori
28.02.20185.0555Kokonaisfosfori
28.02.201813.413130Kokonaisfosfori
21.05.20181.0 - 13.7146Kokonaisfosfori
19.07.20181.0132Kokonaisfosfori
19.07.20185.0533Kokonaisfosfori
19.07.201813.51339Kokonaisfosfori
19.07.20180.0 - 2.0034Kokonaisfosfori
02.10.20187.0743Kokonaisfosfori
16.10.201813.21357Kokonaisfosfori
28.02.20191.0142Kokonaisfosfori
28.02.20195.0540Kokonaisfosfori
28.02.201913.513110Kokonaisfosfori
21.05.20191.0 - 13.8136Kokonaisfosfori
31.07.20191.0136Kokonaisfosfori
31.07.20195.0554Kokonaisfosfori
31.07.201913.51355Kokonaisfosfori
03.10.20197.0755Kokonaisfosfori
24.02.20201.0157Kokonaisfosfori
24.02.202010.01052Kokonaisfosfori
24.02.202013.41366Kokonaisfosfori
13.05.20201.0 - 13.6145Kokonaisfosfori
28.07.20201.0143Kokonaisfosfori
28.07.20205.0542Kokonaisfosfori
28.07.202013.41350Kokonaisfosfori
14.10.20207.0745Kokonaisfosfori
09.03.20211.0153Kokonaisfosfori
09.03.20215.0553Kokonaisfosfori
09.03.202113.51389Kokonaisfosfori
25.05.20211.0 - 13.5147Kokonaisfosfori
21.07.20211.0141Kokonaisfosfori
21.07.20215.0541Kokonaisfosfori
21.07.202113.31361Kokonaisfosfori
14.10.20217.0746Kokonaisfosfori
02.03.20221.0148Kokonaisfosfori
02.03.20225.0550Kokonaisfosfori
02.03.202213.513130Kokonaisfosfori
23.05.20221.0 - 13.7165Kokonaisfosfori
23.05.20221.0 - 13.7165Kokonaisfosfori
21.07.20221.0141Kokonaisfosfori
21.07.20225.0535Kokonaisfosfori
21.07.202213.51345Kokonaisfosfori
18.10.20227.0736Kokonaisfosfori
23.02.20231.0154Kokonaisfosfori
23.02.20235.0550Kokonaisfosfori
23.02.202313.513110Kokonaisfosfori
22.05.20231.0 - 13.0153Kokonaisfosfori
24.07.20235.0536Kokonaisfosfori
24.07.202313.41351Kokonaisfosfori
24.07.20231.0136Kokonaisfosfori
16.10.20237.0752Kokonaisfosfori

Koivuselkä ja Viitasaari. Oikealla taustalla Väisälänmäen maisema-alue.


Akkalansalmen silta valmistui vuonna 1999 nopeuttaen asiointia Lapinlahdelta Pielavedelle ja Maaningalle.