Iisalmen reitti

 

Pieni-Väärä

Pinta-ala: 73 ha
Syvyys: 16 m
Keskisyvyys: 4,8 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Valuma-alueen pinta-ala: 37 km2
Kunta: Kuopio

Väärä (Pieni-Väärä) on muutamien 2000-luvulla tehtyjen talvinäytteenottokertojen perusteella rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi. Se laskee Lammasjärveen, jonka kautta vedet päätyvät Aitto- ja Suovunjärven kautta Pohjois-Kallaveteen.

Kalastus & kalasto

Pieni-Väärä kuuluu Tavinsalmi-Kallaveden kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.


Pieni-Väärän valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Väärä 075 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Väärä 075

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Väärä 075

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 15 m (haetaan 10 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
04.02.19861.0154Kokonaisfosfori
04.02.198614.81436Kokonaisfosfori
16.02.20001.0119Kokonaisfosfori
16.02.20006.0621Kokonaisfosfori
16.02.200014.81431Kokonaisfosfori
03.03.20051.0125Kokonaisfosfori
03.03.200514.81448Kokonaisfosfori
07.01.20131.0124Kokonaisfosfori
07.01.20136.0625Kokonaisfosfori
07.01.201315.01540Kokonaisfosfori
24.02.20211.0117Kokonaisfosfori
24.02.202115.01530Kokonaisfosfori
26.08.20211.0117Kokonaisfosfori
26.08.202115.51530Kokonaisfosfori