Iisalmen reitti

 

Maaningan Valkeinen

Pinta-ala: 70 ha
Keskisyvyys: 3 m
Järvityyppi: Runsaskalkkiset järvet (Rk)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Maaninka

Maaningan Valkeinen on luontaisesti rehevä ja lievästi humuspitoinen järvi. Se kuuluu Natura 2000-alueisiin ja on kasvilajistoltaan sekä kasvillisuudeltaan edustava. Järvi on yhteydessä Pieni-Ruokoveteen vain kapeiden salmien kautta, joiden virtaus on pääosin Pieni-Ruokoveteen päin.

Valkeinen on vesitaloudellisesti suhteellisen itsenäinen lähdejärvi, jolla on vain niukalti muuta läpivirtaamaa. Pääosa Valkeisen vedestä tulee ilmeisesti erityisesti järven etelärannalla sijaitsevista lähteistä. Harjamäki-Käärmelahden 1-luokan pohjavesialue ulottuu Valkeisen rantamaille.

Näytteenottopisteen Valkeinen 209 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 209 (7,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 209 (7,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
13.04.19821.0168Kokonaisfosfori
13.04.19823.0355Kokonaisfosfori
13.04.19826.76280Kokonaisfosfori
28.06.19821.0129Kokonaisfosfori
28.06.19823.0334Kokonaisfosfori
28.06.19827.0728Kokonaisfosfori
04.02.19861.0111Kokonaisfosfori
04.02.19866.8619Kokonaisfosfori
14.02.20001.0111Kokonaisfosfori
14.02.20007.0713Kokonaisfosfori
08.10.20134.0430Kokonaisfosfori
16.03.20151.019Kokonaisfosfori
16.03.20154.0411Kokonaisfosfori
16.03.20156.9618Kokonaisfosfori
07.07.20151.0131Kokonaisfosfori
07.07.20154.0416Kokonaisfosfori
07.07.20157.2748Kokonaisfosfori
11.08.20151.0126Kokonaisfosfori
11.08.20154.0421Kokonaisfosfori
11.08.20157.07130Kokonaisfosfori
15.03.20161.0115Kokonaisfosfori
15.03.20164.0418Kokonaisfosfori
15.03.20167.0745Kokonaisfosfori
24.08.20161.0127Kokonaisfosfori
24.08.20164.0435Kokonaisfosfori
24.08.20167.0761Kokonaisfosfori
08.03.20171.017.3Kokonaisfosfori
08.03.20174.047.6Kokonaisfosfori
08.03.20176.6611Kokonaisfosfori
05.07.20171.0137Kokonaisfosfori
05.07.20174.0427Kokonaisfosfori
05.07.20176.9627Kokonaisfosfori
22.08.20171.0127Kokonaisfosfori
22.08.20174.0429Kokonaisfosfori
22.08.20176.8693Kokonaisfosfori
22.01.20181.0111Kokonaisfosfori
22.01.20184.0412Kokonaisfosfori
22.01.20186.9622Kokonaisfosfori
01.03.20181.0110Kokonaisfosfori
01.03.20184.0412Kokonaisfosfori
01.03.20186.8623Kokonaisfosfori
18.06.20181.0132Kokonaisfosfori
18.06.20184.0430Kokonaisfosfori
18.06.20186.8618Kokonaisfosfori
06.08.20181.0131Kokonaisfosfori
06.08.20184.0434Kokonaisfosfori
06.08.20186.5621Kokonaisfosfori
30.01.20191.019.6Kokonaisfosfori
30.01.20194.048.8Kokonaisfosfori
30.01.20196.768.4Kokonaisfosfori
03.04.20191.016.1Kokonaisfosfori
03.04.20194.047.5Kokonaisfosfori
03.04.20196.7614Kokonaisfosfori
24.06.20191.0126Kokonaisfosfori
24.06.20194.0428Kokonaisfosfori
24.06.20196.8655Kokonaisfosfori
14.08.20191.0133Kokonaisfosfori
14.08.20194.0422Kokonaisfosfori
14.08.20196.3620Kokonaisfosfori
04.03.20211.0111Kokonaisfosfori
04.03.20214.049.5Kokonaisfosfori
04.03.20216.8621Kokonaisfosfori
08.06.20211.0123Kokonaisfosfori
08.06.20214.0421Kokonaisfosfori
08.06.20216.8619Kokonaisfosfori
25.08.20211.0126Kokonaisfosfori
25.08.20214.0426Kokonaisfosfori
25.08.20216.8654Kokonaisfosfori
15.03.20221.0111Kokonaisfosfori
15.03.20224.0411Kokonaisfosfori
15.03.20226.8615Kokonaisfosfori
15.06.20221.0130Kokonaisfosfori
15.06.20224.0425Kokonaisfosfori
15.06.20227.0724Kokonaisfosfori
22.08.20221.0128Kokonaisfosfori
22.08.20224.0442Kokonaisfosfori
22.08.20226.8656Kokonaisfosfori