Iisalmen reitti

 

Makkolanpuro

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 8 km
Valuma-alueen pinta-ala: 27 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Pienet turvemaiden joet

Tummavetinen Makkolanpuro on Luvejoen sivuhaara, joka saa alkunsa Pyhännän puolelta Leppinevalta ja virtaa Hällämönharju-Valkeiskangas Natura-alueen eteläreunalla. Korkeuseroa puron matkalla syntyy 38,9 metriä ja sen koskileveys on 6–8 metriä.

Makkolanpuro on uomaltaan luonnontilainen ja sen koskissa on runsaasti kynnysrakenteita ja monimuotoista virtausta. Puron valuma-alueen turvemaat ovat kuitenkin ojitettuja, minkä vuoksi siihen kohdistuu metsätalouden aiheuttamaa humus- ja kiintoainekuormitusta. Puron yläosalla on todennäköisesti ojituksista ja uomaeroosiosta peräisin olevia hiekkakasautumia uomassa. Alempana ennen Luvejoen yhtymäkohtaa puron rantapenkat ovat voimakkaasti erodoituneita. Valkeiskankaan kohdalla puron ylittävän metsäautotien rumpu saattaa vähällä vedellä muodostaa kaloille vaellusesteen.

Näytteenottopisteen Makkolanpuro sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Makkolanpuro

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Makkolanpuro

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.03.20090.1029Kokonaisfosfori
11.05.20090.2026Kokonaisfosfori
18.08.20090.1049Kokonaisfosfori
27.10.20090.1023Kokonaisfosfori
28.03.20120.2032Kokonaisfosfori
21.05.20120.2019Kokonaisfosfori
15.08.20120.1036Kokonaisfosfori
25.09.20120.1028Kokonaisfosfori
11.03.20140.1022Kokonaisfosfori
06.05.20140.1014Kokonaisfosfori
13.08.20140.1047Kokonaisfosfori
23.10.20140.1017Kokonaisfosfori
17.03.20150.2018Kokonaisfosfori
19.05.20150.1014Kokonaisfosfori
13.08.20150.1038Kokonaisfosfori
18.11.20150.1016Kokonaisfosfori
06.03.20180.1026Kokonaisfosfori
17.05.20180.1030Kokonaisfosfori
15.08.20180.1037Kokonaisfosfori
18.10.20180.1025Kokonaisfosfori
18.03.20210.1022Kokonaisfosfori
04.05.20210.1014Kokonaisfosfori
26.08.20210.1032Kokonaisfosfori
26.10.20210.1018Kokonaisfosfori