Iisalmen reitti

 

Rotimo

Pinta-ala: 857 ha
Syvyys: 12,9 m
Keskisyvyys: 3,1 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 148 km2
Kunta: Vieremä

Rotimo on Vieremän pohjoisosassa sijaitseva melko suurikokoinen järvi. Se laskee Rotimojokea pitkin Salahminjärveen.

Hydrologia

Järvi rajautuu eteläosastaan Mammonkankaan 1E-luokan pohjavesialueeseen.

Vedenlaatu

Rotimo on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa Rotimoon tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta. Ihmisperäisestä toiminnasta tulevasta fosforista suurin osuus on metsätaloudella.


Rotimon valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Rotimo 022 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Rotimo kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Kalastuslupia myy Nissilän osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rotimo 022 (13 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rotimo 022 (13 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 12 m (haetaan 11 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
18.02.19871.0127Kokonaisfosfori
18.02.19876.0629Kokonaisfosfori
18.02.198712.01243Kokonaisfosfori
18.03.19911.0136Kokonaisfosfori
18.03.19915.0551Kokonaisfosfori
18.03.199110.01046Kokonaisfosfori
18.03.199112.01273Kokonaisfosfori
15.03.19921.0153Kokonaisfosfori
15.03.19925.0561Kokonaisfosfori
15.03.199210.01069Kokonaisfosfori
15.03.199212.01273Kokonaisfosfori
01.02.19931.0124Kokonaisfosfori
01.02.19936.0631Kokonaisfosfori
01.02.199312.01259Kokonaisfosfori
24.08.19931.0135Kokonaisfosfori
24.08.19935.0531Kokonaisfosfori
24.08.199312.01231Kokonaisfosfori
06.03.19941.0125Kokonaisfosfori
06.03.19945.0523Kokonaisfosfori
06.03.199412.01265Kokonaisfosfori
31.08.19941.0128Kokonaisfosfori
31.08.19945.0529Kokonaisfosfori
31.08.199412.01235Kokonaisfosfori
20.03.19951.0132Kokonaisfosfori
20.03.19955.0537Kokonaisfosfori
20.03.199512.51242Kokonaisfosfori
21.08.19951.0136Kokonaisfosfori
21.08.19955.0529Kokonaisfosfori
21.08.199512.01231Kokonaisfosfori
27.02.20021.0129Kokonaisfosfori
27.02.200212.01256Kokonaisfosfori
16.07.20021.0129Kokonaisfosfori
16.07.200212.01237Kokonaisfosfori
17.09.20081.0129Kokonaisfosfori
17.09.20086.0628Kokonaisfosfori
17.09.200812.01229Kokonaisfosfori
28.03.20121.0126Kokonaisfosfori
28.03.20125.0529Kokonaisfosfori
28.03.201211.91149Kokonaisfosfori
03.07.20121.0125Kokonaisfosfori
03.07.20125.0529Kokonaisfosfori
03.07.201212.41238Kokonaisfosfori
06.03.20181.0124Kokonaisfosfori
06.03.20185.0535Kokonaisfosfori
06.03.201812.01250Kokonaisfosfori
04.07.20181.0123Kokonaisfosfori
04.07.20185.0523Kokonaisfosfori
04.07.201812.01225Kokonaisfosfori