Iisalmen reitti

 

Salahminjärvi

Pinta-ala: 519 ha
Syvyys: 36,1 m
Keskisyvyys: 7,3 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 431 km2
Kunta: Vieremä

Salahminjärvi on Iisalmen reitin toiseksi syvin järvi Onkiveden (Mäntylahti) jälkeen.

Hydrologia

Salahminjärveä on säännöstelty vuodesta 1953 alkaen. Nykyinen vuoden 1966 luvan mukainen säännöstelyväli on 1,7 metriä, säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj ja säännöstelyä hoidetaan Salahminjärven luusuassa olevalla säännöstelypadolla. Salahmin voimalaitos (0,8 MW) sijaitsee Murennusjoessa reilun 5 km päässä järven luusuasta. Voimalaitoksen rakennusvirtaama on 8 m3/s, putouskorkeus 12,5 m ja tuotettu vuosienergia noin 3 GWh.

Karjumäen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee järven eteläpään läheisyydessä.

Vedenlaatu

Salahminjärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin puolet Salahminjärveen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta ja puolet ihmisperäisestä toiminnasta; käytännössä maa- ja metsätaloudesta. Järven pääsyvänteen pohjanläheinen vesikerros on talvisin hapetonta, joka aiheuttaa myös sisäistä kuormitusta.


Kantatie 88 tuntumassa sijaitseva Salahminjärven säännöstelypato.


Salahminjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Salahminjärvi 003 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Salahminjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistaja on Salahmin osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.


Salahminjärven rantamaisemaa Hiilimutkan leirintäalueella.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Salahminjärvi 003 (32 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Salahminjärvi 003 (32 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 32 m (haetaan 27 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
19.02.19871.0126Kokonaisfosfori
19.02.198715.01535Kokonaisfosfori
19.02.198731.031120Kokonaisfosfori
02.03.19921.0127Kokonaisfosfori
02.03.19923.0328Kokonaisfosfori
02.03.19926.0632Kokonaisfosfori
02.03.199210.01033Kokonaisfosfori
02.03.199220.02050Kokonaisfosfori
02.03.199225.02556Kokonaisfosfori
02.03.199231.03199Kokonaisfosfori
17.03.19921.0123Kokonaisfosfori
17.03.19925.0528Kokonaisfosfori
17.03.199210.01039Kokonaisfosfori
17.03.199220.02060Kokonaisfosfori
17.03.199231.031115Kokonaisfosfori
29.06.19921.0133Kokonaisfosfori
29.06.19923.0329Kokonaisfosfori
29.06.19926.0630Kokonaisfosfori
29.06.199210.01029Kokonaisfosfori
29.06.199220.02034Kokonaisfosfori
29.06.199225.02536Kokonaisfosfori
29.06.199231.03137Kokonaisfosfori
02.02.19931.0129.4Kokonaisfosfori
02.02.199315.01547.5Kokonaisfosfori
02.02.199331.031159Kokonaisfosfori
24.08.19931.0149Kokonaisfosfori
24.08.19935.0544Kokonaisfosfori
24.08.199331.03173Kokonaisfosfori
06.03.19941.0125Kokonaisfosfori
06.03.19945.0528Kokonaisfosfori
06.03.199431.03182Kokonaisfosfori
31.08.19941.0127Kokonaisfosfori
31.08.19945.0529Kokonaisfosfori
31.08.199431.03142Kokonaisfosfori
20.03.19951.0132Kokonaisfosfori
20.03.19955.0530Kokonaisfosfori
20.03.199531.031130Kokonaisfosfori
21.08.19951.0126Kokonaisfosfori
21.08.19955.0534Kokonaisfosfori
21.08.199531.03154Kokonaisfosfori
27.02.20021.0132Kokonaisfosfori
27.02.200231.031110Kokonaisfosfori
16.07.20021.0129Kokonaisfosfori
16.07.200230.83033Kokonaisfosfori
20.08.20031.0129Kokonaisfosfori
20.08.200310.01032Kokonaisfosfori
20.08.200330.53041Kokonaisfosfori
30.03.20041.0132Kokonaisfosfori
30.03.200410.01036Kokonaisfosfori
30.03.200430.53075Kokonaisfosfori
12.04.20061.0131Kokonaisfosfori
12.04.200610.01041Kokonaisfosfori
12.04.200630.63091Kokonaisfosfori
07.09.20061.0139Kokonaisfosfori
07.09.200610.01033Kokonaisfosfori
07.09.200630.23064Kokonaisfosfori
07.09.20060.0 - 2.0035Kokonaisfosfori
26.03.20071.0136Kokonaisfosfori
26.03.200710.01041Kokonaisfosfori
26.03.200730.630110Kokonaisfosfori
26.08.20071.0135Kokonaisfosfori
26.08.200710.01041Kokonaisfosfori
26.08.200731.03154Kokonaisfosfori
26.08.20070.0 - 2.0035Kokonaisfosfori
27.03.20081.0131Kokonaisfosfori
27.03.200810.01042Kokonaisfosfori
27.03.200830.730130Kokonaisfosfori
28.08.20081.0140Kokonaisfosfori
28.08.200810.01050Kokonaisfosfori
28.08.200831.43157Kokonaisfosfori
08.04.20091.0133Kokonaisfosfori
08.04.200910.01038Kokonaisfosfori
08.04.200931.231100Kokonaisfosfori
25.08.20091.0134Kokonaisfosfori
25.08.200910.01033Kokonaisfosfori
25.08.200931.03165Kokonaisfosfori
15.04.20101.0161Kokonaisfosfori
15.04.201010.01059Kokonaisfosfori
15.04.201031.231140Kokonaisfosfori
11.08.20101.0143Kokonaisfosfori
11.08.201010.01040Kokonaisfosfori
11.08.201031.23147Kokonaisfosfori
07.04.20111.0129Kokonaisfosfori
07.04.201110.01036Kokonaisfosfori
07.04.201130.630120Kokonaisfosfori
10.08.20111.0139Kokonaisfosfori
10.08.201110.01041Kokonaisfosfori
10.08.201132.53264Kokonaisfosfori
28.03.20121.0136Kokonaisfosfori
28.03.201210.01037Kokonaisfosfori
28.03.201230.730110Kokonaisfosfori
16.08.20121.0147Kokonaisfosfori
16.08.201210.01041Kokonaisfosfori
16.08.201231.03152Kokonaisfosfori
25.03.20131.0133Kokonaisfosfori
25.03.201310.01040Kokonaisfosfori
25.03.201330.030180Kokonaisfosfori
02.09.20131.0132Kokonaisfosfori
02.09.201310.01036Kokonaisfosfori
02.09.201330.43052Kokonaisfosfori
30.03.20141.0139Kokonaisfosfori
30.03.201410.01041Kokonaisfosfori
30.03.201431.531150Kokonaisfosfori
18.08.20141.0136Kokonaisfosfori
18.08.201410.01037Kokonaisfosfori
18.08.201431.23147Kokonaisfosfori
07.04.20151.0132Kokonaisfosfori
07.04.201510.01039Kokonaisfosfori
07.04.201531.031130Kokonaisfosfori
01.09.20151.0132Kokonaisfosfori
01.09.201510.01038Kokonaisfosfori
01.09.201531.131120Kokonaisfosfori
17.03.20161.0131Kokonaisfosfori
17.03.201610.01037Kokonaisfosfori
17.03.201630.83098Kokonaisfosfori
24.08.20161.0133Kokonaisfosfori
24.08.201610.01036Kokonaisfosfori
24.08.201631.43168Kokonaisfosfori
15.03.20171.0136Kokonaisfosfori
15.03.201710.01039Kokonaisfosfori
15.03.201730.530110Kokonaisfosfori
06.08.20171.0129Kokonaisfosfori
06.08.201710.01032Kokonaisfosfori
06.08.201730.63038Kokonaisfosfori
14.03.20181.0130Kokonaisfosfori
14.03.201810.01031Kokonaisfosfori
14.03.201830.630100Kokonaisfosfori
22.08.201810.01045Kokonaisfosfori
22.08.201830.33090Kokonaisfosfori
22.08.20181.0138Kokonaisfosfori
11.03.20191.0128Kokonaisfosfori
11.03.201910.01040Kokonaisfosfori
11.03.201930.730110Kokonaisfosfori
27.08.20191.0138Kokonaisfosfori
27.08.201910.01034Kokonaisfosfori
27.08.201930.63083Kokonaisfosfori
23.03.20201.0134Kokonaisfosfori
23.03.202010.01043Kokonaisfosfori
23.03.202030.93096Kokonaisfosfori
18.08.20201.0136Kokonaisfosfori
18.08.202010.01037Kokonaisfosfori
18.08.202031.03157Kokonaisfosfori
24.08.20211.0133Kokonaisfosfori
24.08.202110.01041Kokonaisfosfori
24.08.202131.13165Kokonaisfosfori
29.03.20221.0134Kokonaisfosfori
29.03.202210.01038Kokonaisfosfori
29.03.202230.430110Kokonaisfosfori
30.08.20221.0134Kokonaisfosfori
30.08.202210.01045Kokonaisfosfori
30.08.202231.13160Kokonaisfosfori
13.04.20231.0134Kokonaisfosfori
13.04.202310.01044Kokonaisfosfori
30.08.20231.0131Kokonaisfosfori
30.08.202330.83058Kokonaisfosfori
30.08.202310.01044Kokonaisfosfori