Iisalmen reitti

 

Marttisenjoki

Ekologinen tila: Erinomainen
Pituus: 6,6 km
Valuma-alueen pinta-ala: 65 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Pienet turvemaiden joet

Marttisenjoki virtaa Marttisenjärvestä Salahminjärveen. Korkeusero on Vieremän joille tyypillisen runsas (noin 40 m). Joen koskien leveys on 6–8 metriä.

Marttisenjoki on suurelta osin peltomaisemassa virtaava, mutta uomaltaan mutkittelevana säilynyt joki, jonka vedessä näkyy selvä humusvaikutus. Pohjakasvillisuus on paikoitellen erittäin runsasta. Suvantopaikoissa pintakasvillisuus on rehevää. Myös liettymistä on havaittavissa. Marttisenjoki on kunnostettu uittosäännön kumoamistöiden yhteydessä vuonna 2002. Vesi on humusväritteistä ja virtaamavaihtelu suurta. Yläosan Myllykoskessa uoma jakaantuu kolmeen jyrkkään könkääseen, joista etelänpuoleiseen uomaan ohjattiin kunnostuksen yhteydessä päävirtaus ja uomaa kivettiin kalannousun helpottamiseksi.

Joki sivuaa noin 500 metrin matkalta Honkamäen 2-luokan pohjavesialuetta sen eteläosassa.

Kalasto & kalastus

Marttisenjoki sijaitsee Salahmin osakaskunnan alueella (Ylä-Savon kalatalousalue). Jokeen on vuonna 2012 istutettu 3000 kpl Rautalammin reitin kantaa olevia järvitaimenen vastakuoriutuneita poikasia.

Näytteenottopisteen Marttisenjoki A sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Marttisenjoki A

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Marttisenjoki A

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
12.08.20030.4028Kokonaisfosfori
13.09.20050.2031Kokonaisfosfori
13.10.20050.2030Kokonaisfosfori
17.03.20150.3026Kokonaisfosfori
19.05.20150.3030Kokonaisfosfori
19.08.20150.5025Kokonaisfosfori
05.10.20150.1028Kokonaisfosfori