Iisalmen reitti

 

Murennusjoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä, voimakkaasti muutettu
Pituus: 18,2 km
Valuma-alueen pinta-ala: 700 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Murennusjoki virtaa Salahminjärvestä Vieremänjärveen. Korkeuseroa järvien välillä on 22 metriä ja joen koskileveys on 6–12 metriä. Noin 5 kilometriä Salahminjärven luusuasta sijaitsee Salahmin voimalaitos, jonka vuoksi Murennusjoki on nimetty voimakkaasti muutetuksi vesistöksi. Joen korkeusero sijoittuu suurelta osin Salahmin voimalaitospadon kohdalle. Savon Voima Oy säännöstelee Salahminjärveä Itä-Suomen vesioikeuden 12.2.1966 antaman luvan mukaisesti. Säännöstelyväli on 1,7 metriä.

Salahmin säännöstelypadon ja Salahmin voimalaitospadon välisellä osuudella sijaitsee noin 800 m pitkä yhtenäinen, verrattain loiva ja tasapohjainen koskiuoma (Sahakoski, Hietakoski), joka on säännöstelykäytännöstä johtuen säilyttänyt virtavesiominaisuutensa. Uoman pohja on somerikkokiveä tai soraa ja siinä heikkoja kynnysrakenteita. Vesisammalkasvillisuutta on kuitenkin runsaasti.

Drone-kuvaa Salahmin voimalaitoksen seudusta Youtubessa:

https://www.youtube.com/watch?v=ZyStET2lEtM

Kalasto & kalastus

Murennusjoen tärkeimmät saaliskalat ovat hauki ja kuha. Muita pääasiallisia joen saaliskaloja ovat ahven, made, lahna, säyne ja särki, mutta myös taimenta, harjusta, siikaa ja ankeriasta on esiintynyt jonkin verran saaliissa. Jokeen on 2010-luvulla istutettu 1-vuotiaita Rautalammin reitin (v. 2011) sekä Vuoksen vesistön kantaa (2013->) olevia taimenia Kortesuolla tapahtuvan turvetuotannon kalatalousvelvoitteena.

Näytteenottopisteen Murennusjoki 4 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Murennusjoki 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Murennusjoki 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
18.08.19751.0143Kokonaisfosfori
24.03.19761.0142Kokonaisfosfori
09.08.19761.0131Kokonaisfosfori
28.02.19771.0161Kokonaisfosfori
24.07.19771.0137Kokonaisfosfori
15.03.19781.0136Kokonaisfosfori
28.08.19781.0121Kokonaisfosfori
20.03.19791.0140Kokonaisfosfori
06.08.19791.0128Kokonaisfosfori
09.04.19801.0184Kokonaisfosfori
07.09.19801.0131Kokonaisfosfori
08.04.19811.0165Kokonaisfosfori
27.07.19811.0152Kokonaisfosfori
23.03.19821.01130Kokonaisfosfori
16.08.19821.0145Kokonaisfosfori
01.03.19830.5040Kokonaisfosfori
17.08.19830.5056Kokonaisfosfori
29.02.19840.5041Kokonaisfosfori
17.07.19841.0144Kokonaisfosfori
21.08.19840.5047Kokonaisfosfori
05.03.19850.5053Kokonaisfosfori
15.07.19850.5059Kokonaisfosfori
04.03.19861.0139Kokonaisfosfori
27.08.19861.0147Kokonaisfosfori
26.03.19871.0179Kokonaisfosfori
07.09.19871.0152Kokonaisfosfori
12.04.19881.0180Kokonaisfosfori
25.08.19881.0154Kokonaisfosfori
10.04.19890.2072Kokonaisfosfori
24.08.19891.0145Kokonaisfosfori
20.03.19900.50160Kokonaisfosfori
15.08.19900.5048Kokonaisfosfori
11.04.19911.01185Kokonaisfosfori
13.08.19911.0173Kokonaisfosfori
30.03.19921.0146Kokonaisfosfori
25.08.19921.0162Kokonaisfosfori
14.04.19931.01100Kokonaisfosfori
23.08.19931.0148Kokonaisfosfori
14.04.19940.50180Kokonaisfosfori
24.08.19941.0136Kokonaisfosfori
21.03.19950.5045Kokonaisfosfori
22.08.19950.2021Kokonaisfosfori
02.04.19961.0139Kokonaisfosfori
06.08.19960.5049Kokonaisfosfori
06.04.19970.5044Kokonaisfosfori
04.08.19970.5050Kokonaisfosfori
05.04.19980.5067Kokonaisfosfori
11.05.19980.5073Kokonaisfosfori
02.08.19981.0180Kokonaisfosfori
18.03.19991.0156Kokonaisfosfori
04.05.19990.5066Kokonaisfosfori
01.08.19990.5052Kokonaisfosfori
07.03.20000.5045Kokonaisfosfori
23.05.20000.5029Kokonaisfosfori
02.08.20000.5046Kokonaisfosfori
13.03.20011.0143Kokonaisfosfori
23.05.20010.5045Kokonaisfosfori
01.08.20011.0141Kokonaisfosfori
06.03.20020.5042Kokonaisfosfori
07.05.20020.3054Kokonaisfosfori
01.08.20020.5037Kokonaisfosfori
26.03.20030.5081Kokonaisfosfori
07.05.20030.4072Kokonaisfosfori
04.08.20031.0163Kokonaisfosfori
25.05.20040.10100Kokonaisfosfori
21.06.20041.0145Kokonaisfosfori
02.09.20041.0157Kokonaisfosfori
27.10.20041.0162Kokonaisfosfori
09.05.20071.0139Kokonaisfosfori
14.06.20070.1048Kokonaisfosfori
02.08.20070.1081Kokonaisfosfori
14.08.20070.5042Kokonaisfosfori
04.09.20070.1055Kokonaisfosfori
18.09.20071.0194Kokonaisfosfori
04.10.20070.1055Kokonaisfosfori
18.10.20070.4049Kokonaisfosfori
08.11.20071.0148Kokonaisfosfori
02.04.20080.8079Kokonaisfosfori
06.05.20080.5076Kokonaisfosfori
14.08.20081.0152Kokonaisfosfori
10.09.20081.0148Kokonaisfosfori
21.10.20081.0156Kokonaisfosfori
20.11.20081.0148Kokonaisfosfori
23.03.20101.0144Kokonaisfosfori
04.05.20101.0166Kokonaisfosfori
11.08.20101.0145Kokonaisfosfori
15.09.20101.0151Kokonaisfosfori
09.11.20101.0145Kokonaisfosfori
31.03.20110.5037Kokonaisfosfori
10.05.20111.0147Kokonaisfosfori
26.05.20110.1035Kokonaisfosfori
14.06.20110.1038Kokonaisfosfori
04.08.20111.0145Kokonaisfosfori
08.09.20111.0147Kokonaisfosfori
14.09.20110.1060Kokonaisfosfori
20.10.20110.1050Kokonaisfosfori
28.11.20111.0152Kokonaisfosfori
15.03.20121.0136Kokonaisfosfori
21.05.20121.0143Kokonaisfosfori
26.07.20121.0147Kokonaisfosfori
25.09.20121.0156Kokonaisfosfori
27.11.20121.0146Kokonaisfosfori
13.03.20131.0140Kokonaisfosfori
21.05.20131.0142Kokonaisfosfori
30.07.20131.0144Kokonaisfosfori
25.09.20131.0163Kokonaisfosfori
03.12.20131.0136Kokonaisfosfori
17.03.20141.0142Kokonaisfosfori
11.03.20151.0154Kokonaisfosfori
20.05.20151.0133Kokonaisfosfori
19.08.20151.0145Kokonaisfosfori
18.11.20151.0141Kokonaisfosfori
25.05.20170.1028Kokonaisfosfori
18.07.20170.1045Kokonaisfosfori
27.09.20170.1044Kokonaisfosfori
21.11.20170.1039Kokonaisfosfori
06.03.20180.5042Kokonaisfosfori
17.05.20180.1030Kokonaisfosfori
15.08.20180.1038Kokonaisfosfori
18.10.20180.1051Kokonaisfosfori
17.03.20211.0133Kokonaisfosfori
03.05.20210.5036Kokonaisfosfori
26.08.20210.1050Kokonaisfosfori
26.10.20210.1058Kokonaisfosfori