Iisalmen reitti

 

Rotimojoki

Ekologinen tila: yläosa erinomainen, alaosa luokittelu puuttuu
Pituus: 12,7 km
Valuma-alueen pinta-ala: 320 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Rotimojoki virtaa Rotimo-järvestä Salahminjärveen. Korkeuseroa matkalla kertyy 45,1 m. Joen koskileveys on 10–15 metriä.

Rotimojoki on yläosallaan suhteellisen hyvin säilyneessä metsäympäristössä ja alaosallaan peltomaisemassa virtaava joki. Runsaan korkeuseron ansiosta (noin 46 m) joessa on paljon koskipinta-alaa. Kosket ovat verraten jyrkkiä. Joki sijaitsee osin Mammonkankaan 1E-luokan pohjavesialueella ja sen uoma mutkittelee noin 2,5 kilometrin matkan myös Mammonhaudan-Rotimojoen luonnonsuojelualueella. Ylemmistä koskialueista Napakosket ja Kovaskoski sijaitsevat tällä välillä. Kovaskosken kohdalla on jyrkkä luonnonköngäs, jota kivettiin kalannousun helpottamiseksi uittosäännön kumoamistöiden yhteydessä vuonna 2002. Kovaskosken kiviaines on helposti lohkeilevaa ja laattamaista, josta muodostuu erikoislaatuinen tasainen uoman pohja. Joen kaikki muutkin koskialueet kunnostettiin samassa hankkeessa. Vaelluskaloille ajettiin kutusoraa Myllykosken, Kovaskosken ja Kytöskosken niskoille.


Rotimojoen Kovaskoski.

Näytteenottopisteen Rotimojoki 2 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Rotimojoki on Nissilän osakaskunnan vesialuetta Rotimo -järvestä Luvejokeen saakka ja alaosa kuuluu Salahmin osakaskuntaan (Ylä-Savon kalatalousalue). Jokeen on vuosina 2012 ja 2013 istutettu yhteensä 6000 kpl Rautalammin reitin kantaa olevia järvitaimenen vastakuoriutuneita poikasia.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rotimojoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rotimojoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.04.20080.3034Kokonaisfosfori
06.05.20080.8055Kokonaisfosfori
08.09.20080.3029Kokonaisfosfori
21.10.20080.3039Kokonaisfosfori
20.11.20080.3029Kokonaisfosfori
17.03.20150.3026Kokonaisfosfori
19.05.20150.8030Kokonaisfosfori
19.08.20150.5024Kokonaisfosfori
23.09.20150.3031Kokonaisfosfori
22.03.20230.5023Kokonaisfosfori
15.05.20230.2034Kokonaisfosfori
30.08.20230.1024Kokonaisfosfori
31.10.20230.1026Kokonaisfosfori