Iisalmen reitti

 

Rahajärvi

Pinta-ala: 201 ha
Syvyys: 4,6 m
Keskisyvyys: 0,4 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 1,5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 42 km2
Kunta: Vieremä

Matala Rahajärvi on arvokas lintuvesi, joka kuuluu Natura 2000-alueisiin. Se laskee Rahajokea pitkin Rotimoon.

Hydrologia

Rahajärven pinnankorkeutta on laskettu noin 1,8 metriä 1850-luvulla.

Vedenlaatu

Rahajärvi on erittäin rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Rahajärvi on matala lintujärvi, jonka lahtialueilla tapahtuu umpeenkasvamista. Vähäisestä vesitilavuudesta johtuen kevättalven jääpeitteisenä aikana järvessä vallitsee tyypillisesti hapettomat olosuhteet hapen kuluttua loppuun talven kuluessa, mikä aiheuttaa sisäistä kuormitusta. Valtaosa Rahajärveen tulevasta fosforista kulkeutuu luonnonhuuhtouman mukana. Ihmisperäisestä toiminnasta tulevasta fosforista suurin osuus on metsätaloudella.


Rahajärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Rahajärvi 030 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Kevätkutuisia kaloja (mm. hauki) nousee Rotimosta keväisin Rahajokeen. Ylöspäin pyrkiviä kaloja on mahdollista pyytää jopa käsin.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rahajärvi 030 (4,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rahajärvi 030 (4,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 4 m (haetaan 3 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
09.02.19871.0195Kokonaisfosfori
09.02.19873.53220Kokonaisfosfori
17.03.19911.0186Kokonaisfosfori
17.03.19913.53175Kokonaisfosfori
01.02.19931.0129Kokonaisfosfori
01.02.19933.73255Kokonaisfosfori
25.07.19941.0143Kokonaisfosfori
25.07.19943.4338Kokonaisfosfori
27.02.20021.01110Kokonaisfosfori
27.02.20023.53350Kokonaisfosfori
16.07.20021.0144Kokonaisfosfori
16.07.20023.5369Kokonaisfosfori
25.02.20091.0146Kokonaisfosfori
25.02.20093.93310Kokonaisfosfori
15.07.20091.0136Kokonaisfosfori
15.07.20093.3338Kokonaisfosfori
17.02.20151.0160Kokonaisfosfori
17.02.20154.04280Kokonaisfosfori
13.08.20151.0156Kokonaisfosfori
13.08.20154.2474Kokonaisfosfori
01.09.20151.0160Kokonaisfosfori
01.09.20154.0483Kokonaisfosfori
17.03.20161.0147Kokonaisfosfori
17.03.20163.93290Kokonaisfosfori
25.08.20161.0155Kokonaisfosfori
25.08.20163.9355Kokonaisfosfori
15.03.20171.0171Kokonaisfosfori
15.03.20173.93370Kokonaisfosfori
06.08.20171.0145Kokonaisfosfori
06.08.20174.0447Kokonaisfosfori
14.03.20181.0156Kokonaisfosfori
14.03.20183.93380Kokonaisfosfori
22.08.20181.0172Kokonaisfosfori
22.08.20183.9373Kokonaisfosfori
11.03.20191.0143Kokonaisfosfori
11.03.20194.04200Kokonaisfosfori
27.08.20191.0155Kokonaisfosfori
27.08.20193.7344Kokonaisfosfori
23.03.20201.0129Kokonaisfosfori
23.03.20203.83280Kokonaisfosfori
18.08.20201.0152Kokonaisfosfori
18.08.20203.9355Kokonaisfosfori