Iisalmen reitti

 

Hällämö

Pinta-ala: 88 ha
Syvyys: 16,8 m
Keskisyvyys: 3,8 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 1 v 10 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 4,6 km2
Kunta: Vieremä
Hankkeet: Hällämön esiselvitys

Hällämö sijaitsee Hällämönharjun itäpuolella Hällämönharju-Valkeiskangas Natura-alueen kupeessa.

Hydrologia

Osa järvestä kuuluu Linnaharjun 1E-luokan pohjavesialueeseen.

Vedenlaatu

Hällämö on karu ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Hällämön ekologinen tila on hyvä ja kuormitus verrattain vähäistä. Valtaosa Hällämöön tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta. Ihmisperäisestä toiminnasta tulevasta fosforista suurin osuus on peltoviljelyllä.


Hällämön valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Hällämö 025 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & Kalasto

Hällämö kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Kalastuslupia myy Nissilän osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Hällämö 025 (17 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Hällämö 025 (17 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 16 m (haetaan 11 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
12.02.19871.016Kokonaisfosfori
12.02.198710.0107Kokonaisfosfori
12.02.198716.01621Kokonaisfosfori
17.03.19911.0124Kokonaisfosfori
17.03.19915.0513Kokonaisfosfori
17.03.199110.01023Kokonaisfosfori
17.03.199116.01622Kokonaisfosfori
01.02.19931.019Kokonaisfosfori
01.02.199310.0108Kokonaisfosfori
01.02.199316.01651.5Kokonaisfosfori
25.07.19941.0111Kokonaisfosfori
25.07.19943.0311Kokonaisfosfori
25.07.19946.0612Kokonaisfosfori
25.07.199410.01015Kokonaisfosfori
25.07.199414.51418Kokonaisfosfori
25.02.20091.016Kokonaisfosfori
25.02.20098.089Kokonaisfosfori
25.02.200916.01681Kokonaisfosfori
15.07.20091.018Kokonaisfosfori
15.07.20098.0813Kokonaisfosfori
15.07.200916.01617Kokonaisfosfori
21.02.20161.0110Kokonaisfosfori
21.02.20168.0811Kokonaisfosfori
21.02.201616.01622Kokonaisfosfori
12.07.20161.0114Kokonaisfosfori
12.07.20168.0813Kokonaisfosfori
12.07.201616.11616Kokonaisfosfori
05.10.20161.0117Kokonaisfosfori
05.10.201616.01613Kokonaisfosfori
13.02.20231.016.7Kokonaisfosfori
13.02.202315.01510Kokonaisfosfori
26.07.20231.016.3Kokonaisfosfori
26.07.202316.51612Kokonaisfosfori


Hällämönharjun maisemaa.