Iisalmen reitti

 

Luvejoki

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 25,1 km
Valuma-alueen pinta-ala: 152 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Vieremän reitin latvoilta alkunsa saava Luvejoki on noin 25 km pitkä ja haarautuu latvaosiltaan puromaiseksi. Yläosiltaan joki virtaa Hällämönharju-Valkeiskankaan Natura-alueen läpi, sivuaa Linnaharjun 1E-luokan pohjavesialuetta ja yhtyy lopulta Rotimojokeen lähellä Salahminjärveä. Korkeuseroa kertyy noin 40 metriä.

Luvejoen valuma-alueen järvisyys on poikkeuksellisen vähäinen. Latvapuroista Makkolanpuro ja Luodejoki ovat tummavetisiä ja Jyrkänpuro kirkasvetinen lähdepuro. Luvejoen alaosalle yhtyvät Koppelopuro ja Näätänpuro.

Joki on yläosiltaan melko luonnontilainen. Koska joessa ei ole aikanaan suoritettu uittoperkauksia, on myös joen morfologia muuttumaton. Luvejoessa on kuusi nivamaista koskijaksoa, joiden yhteispituus on noin 1 km. Kosket ovat 5–10 metrin levyisiä sekä suhteellisen loivia ja matalia. Tärkeimmät koskialueet ovat yläosan Makkolankoski ja keskiosan Myllykoski (Koskela).

Joen yläosalla valuma-alue on metsäpeitteistä ja alempana joki kulkee pelto- ja niittyalueiden halki, jossa myös hajakuormitus lisääntyy. Joen varrella sijaitsee myös n. 5 ha laajuinen turvetuotantoalue. Ojitetulta valuma-alueelta on kulkeutunut uomaan paikoitellen hienojakoista sedimenttiä, joka voi olla uhkana kalojen kutu- ja poikastuotantoalueille. Myös majava on padonnut paikoitellen uomaa niin, että esim. vuonna 2015 Makkolankosken virtaosuus oli lähes kokonaisuudessaan muuttunut patoaltaaksi.

Luvejoelta otetuissa vesinäytteissä on havaittu korkeita rautapitoisuuksia. Pitoisuudet ovat kohonneet etenkin loppukesäisin ja viime vuosina selvästi enemmän (yli 4500 µg/l:n pitoisuuksiin) kuin vuonna 2008 (3400 µg/l). Myös fosfori- ja sameusarvoissa on loppukesäiset huiput, mutta ei yhtä selvästi kuin rautapitoisuuksissa.

Näytteenottopisteen Luvejoki 1 sijainti joen alajuoksulla merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Luvejoki 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Luvejoki 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.04.20080.3047Kokonaisfosfori
06.05.20080.3089Kokonaisfosfori
08.09.20080.3047Kokonaisfosfori
21.10.20080.5040Kokonaisfosfori
20.11.20080.5031Kokonaisfosfori
31.03.20110.2029Kokonaisfosfori
10.05.20110.2046Kokonaisfosfori
08.08.20110.20100Kokonaisfosfori
21.09.20110.2068Kokonaisfosfori
11.03.20140.1047Kokonaisfosfori
06.05.20140.1028Kokonaisfosfori
13.08.20140.1054Kokonaisfosfori
23.10.20140.1034Kokonaisfosfori
17.03.20150.1029Kokonaisfosfori
19.05.20150.2030Kokonaisfosfori
19.08.20150.1070Kokonaisfosfori
18.11.20150.1026Kokonaisfosfori
01.03.20170.1035Kokonaisfosfori
02.05.20170.1073Kokonaisfosfori
14.08.20170.10120Kokonaisfosfori
27.09.20170.1041Kokonaisfosfori
06.03.20180.1035Kokonaisfosfori
17.05.20180.1035Kokonaisfosfori
15.08.20180.1055Kokonaisfosfori
18.10.20180.1044Kokonaisfosfori
18.03.20210.1032Kokonaisfosfori
04.05.20210.3035Kokonaisfosfori
26.08.20210.1050Kokonaisfosfori
26.10.20210.1037Kokonaisfosfori
22.03.20230.5040Kokonaisfosfori
15.05.20230.1044Kokonaisfosfori
30.08.20230.1063Kokonaisfosfori
31.10.20230.1036Kokonaisfosfori