Iisalmen reitti

 

Marttisenjärvi

Pinta-ala: 524 ha
Syvyys: 10,2 m
Keskisyvyys: 3 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 8 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 55 km2
Kunta: Vieremä

Marttisenjärvi on Vieremän pohjoisosissa sijaitseva reilun 500 hehtaarin kokoinen järvi, joka laskee Marttisenjoen kautta Salahminjärveen.

Hydrologia

Marttisenjärven eteläpuolella sijaitsee Marttisenjärven 1-luokan pohjavesialue.

Vedenlaatu

Marttisenjärvi on lievästi rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta vähän yli puolet Marttisenjärveen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta. Ihmisperäisestä toiminnasta tulevasta fosforista suurin osuus on metsätaloudella, josta tulee arviolta noin neljännes järven fosforikuormasta.


Marttisenjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Marttisenjärvi 012 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Marttisenjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueita järvellä omistaa valtio, Nissilän osakaskunta, Salahmin osakaskunta sekä Malmirannan osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Marttisenjärvi 012 (10 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Marttisenjärvi 012 (10 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 9 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
17.02.19871.0129Kokonaisfosfori
17.02.19876.0634Kokonaisfosfori
17.02.19879.0938Kokonaisfosfori
01.02.19931.0129Kokonaisfosfori
01.02.19939.0945Kokonaisfosfori
25.07.19941.0123Kokonaisfosfori
25.07.19943.0319Kokonaisfosfori
25.07.19946.0624Kokonaisfosfori
27.02.20021.0125Kokonaisfosfori
27.02.20029.0965Kokonaisfosfori
16.07.20021.0129Kokonaisfosfori
16.07.20028.5837Kokonaisfosfori
25.02.20091.0121Kokonaisfosfori
25.02.20095.0531Kokonaisfosfori
25.02.20098.8845Kokonaisfosfori
15.07.20091.0119Kokonaisfosfori
15.07.20095.0520Kokonaisfosfori
15.07.20098.5830Kokonaisfosfori
23.02.20151.0121Kokonaisfosfori
23.02.20155.0526Kokonaisfosfori
23.02.20158.9835Kokonaisfosfori
04.08.20151.0122Kokonaisfosfori
04.08.20155.0521Kokonaisfosfori
04.08.20158.9821Kokonaisfosfori
20.02.20181.0122Kokonaisfosfori
20.02.20185.0531Kokonaisfosfori
20.02.20188.8832Kokonaisfosfori
02.08.20181.0123Kokonaisfosfori
02.08.20185.0529Kokonaisfosfori
02.08.20188.6826Kokonaisfosfori