Iisalmen reitti

 

Iso-Ii

Pinta-ala: 1304 ha
Syvyys: 24,8 m
Keskisyvyys: 5,5 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 1165 km2
Kunta: Iisalmi

Iisalmen pohjoispuolella sijaitseva Iso-Ii on Iso-Iin alueen keskusjärvi. Järven itärannalla sijaitsee Soinlahden saha ja sen eteläosaa kutsutaan Pikku-Iiksi. Iso-Ii laskee vetensä Koljonvirran kautta Poroveden alueelle Poroveteen.

Hydrologia

Onki- ja Poroveden säännöstely vaikuttaa myös Poroveden kanssa samassa tasossa olevaan Iso-Iihin. Kuusimäki B 1E-luokan pohjavesialueelta tapahtuu pohjaveden purkautumista järveen.

Vedenlaatu

Iso-Ii on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Pääosa järveen tulevasta fosforista tulee ihmisperäisen toiminnan kautta; suurin osuus on peltoviljelyllä.


Iso-Iin rantamaisemaa Iirannan venevalkaman tuntumasta.


Iso-Iin valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Iso-Ii 006 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus&kalasto

Iso-Ii kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa, siikaa ja ankeriasta.

 


Iso-Ii laskee Poroveteen Koljonvirran kautta.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Ii 006 (21,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Ii 006 (21,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 20 m (haetaan 15 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
25.03.19871.0135Kokonaisfosfori
25.03.198710.01041Kokonaisfosfori
25.03.198720.22067Kokonaisfosfori
02.08.19901.0143Kokonaisfosfori
02.08.19905.0538Kokonaisfosfori
02.08.199010.01035Kokonaisfosfori
02.08.199020.02061Kokonaisfosfori
04.02.199310.01048.5Kokonaisfosfori
04.02.199319.81979.4Kokonaisfosfori
04.02.19931.0142.3Kokonaisfosfori
26.02.20021.0143Kokonaisfosfori
26.02.200220.02061Kokonaisfosfori
08.07.20021.0135Kokonaisfosfori
08.07.200220.02058Kokonaisfosfori
05.03.20091.0137Kokonaisfosfori
05.03.200910.01051Kokonaisfosfori
05.03.200920.02044Kokonaisfosfori
20.07.20091.0127Kokonaisfosfori
20.07.200910.01031Kokonaisfosfori
20.07.200920.02065Kokonaisfosfori
05.03.20151.0136Kokonaisfosfori
05.03.201510.01047Kokonaisfosfori
05.03.201520.12061Kokonaisfosfori
29.07.20151.0165Kokonaisfosfori
29.07.201510.01034Kokonaisfosfori
29.07.201520.42060Kokonaisfosfori
27.02.20181.0136Kokonaisfosfori
27.02.201810.01045Kokonaisfosfori
27.02.201820.22060Kokonaisfosfori
31.07.20181.0131Kokonaisfosfori
31.07.201810.01031Kokonaisfosfori
31.07.201820.02058Kokonaisfosfori
20.03.20191.0135Kokonaisfosfori
20.03.201910.01043Kokonaisfosfori
20.03.201920.12041Kokonaisfosfori
17.07.20191.0142Kokonaisfosfori
17.07.201910.01042Kokonaisfosfori
17.07.201920.02044Kokonaisfosfori
21.10.20191.0131Kokonaisfosfori
21.10.201920.22033Kokonaisfosfori
21.02.20221.0134Kokonaisfosfori
21.02.202210.01044Kokonaisfosfori
21.02.202220.02046Kokonaisfosfori
25.07.20221.0138Kokonaisfosfori
25.07.202210.01030Kokonaisfosfori
25.07.202220.22046Kokonaisfosfori