Iisalmen reitti

 

Nieminen

Pinta-ala: 64 ha
Syvyys: 5,6 m
Keskisyvyys: 1,2 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 17 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 38 km2
Kunta: Iisalmi, Vieremä

Nieminen on Vieremällä sijaitseva pieni järvi. Samanniminen järvi sijaitsee myös Iisalmessa Sonkajärven reitin valuma-alueella. Nieminen laskee umpeenkasvaneiden Alemmaisen ja Keskimmäisen kautta Pyöree-järveen.

Vedenlaatu

Nieminen on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Noin puolet Niemiseen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta ja puolet ihmisperäisestä toiminnasta. Jälkimmäisestä suurin osuus on peltoviljelyllä. 


Niemisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Nieminen 031 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nieminen 031 (6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nieminen 031 (6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 5 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
12.02.19871.0127Kokonaisfosfori
12.02.19875.0548Kokonaisfosfori
13.03.19911.0153Kokonaisfosfori
13.03.19915.0562Kokonaisfosfori
10.02.19931.0128Kokonaisfosfori
10.02.19934.9495Kokonaisfosfori
27.07.19941.0133Kokonaisfosfori
27.07.19943.0325Kokonaisfosfori
27.07.19944.5445Kokonaisfosfori
03.08.19991.0142Kokonaisfosfori
03.08.19994.5450Kokonaisfosfori
16.08.20001.0130Kokonaisfosfori
16.08.20004.8456Kokonaisfosfori
05.02.20201.0126Kokonaisfosfori
05.02.20203.9371Kokonaisfosfori
31.08.20201.0133Kokonaisfosfori
31.08.20205.25110Kokonaisfosfori