Iisalmen reitti

 

Porovesi

Pinta-ala: 2211 ha
Syvyys: 25 m
Keskisyvyys: 5,4 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 23 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 4646 km2
Kunta: Iisalmi

Porovesi on kolmen virran järvi: Haapajärvi laskee järveen lännestä Kihlovirran kautta, Iso-Ii pohjoisesta Koljonvirran kautta sekä Kilpijärvi idästä Paloisvirran kautta. Lisäksi järveen laskee Ala-Haajainen Joutsenjoen kautta sekä pienempiä puroja. Poroveden laajan yläpuolisen valuma-alueen vuoksi järven vedenlaatu ja ekologinen tila ovat voimakkaasti riippuvaisia yläpuolisten alueiden vedenlaadusta.

Poroveden lähivaluma-alue on voimakkaasti rakennettua ja asutettua. Lisäksi ranta-alueet ovat suurelta osin viljeltyjä, joten myös järven lähivaluma-alueella on vaikutusta järven tilaan. Porovedessä on vain vähän saaria, joista suurin on Kumpusaari (4 ha).

Hydrologia

Porovedellä on suhteellisen lyhyt viipymä. Järveä on säännöstelty vuodesta 1951 alkaen. Nerkoonjärvi on Poroveden kanssa samassa pinnankorkeuden tasossa ja keskimäärin vain noin 5–10 cm sitä ylempänä ovat Haapajärvi, Iso-Ii ja Kilpijärvi. Porovedestä vedet virtaavat Itikka- ja Peltosalmen kautta Nerkoonjärveen ja edelleen Nerohvirran kautta Onkiveteen. Poro- ja Onkiveden välinen putouskorkeus on noin yksi metri.
Vedenkorkeus Porovesi


Iisalmen kaupunki sijaitsee Poroveden rannalla.

Vedenlaatu

Porovesi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Poroveden merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat koko sen laajan valuma-alueen osalta maa- ja metsätalouden sekä asutuksen hajakuormitus. Myös vesistön säännöstelyllä ja rakentamistoiminnalla on ollut järven tilaa heikentävä vaikutus. Poroveteen tulee lisäksi yhdyskuntien jätevesikuormitusta; Iisalmen Veden jätevedenpuhdistamo sijaitsee Vuohiniemessä. Poroveden syvänteessä on ollut hapetin vuodesta 1984 lähtien ja järvellä on tehty myös paleolimnologista tutkimusta.


Poroveden valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Porovesi 17 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Porovesi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa, ankeriaita, rapuja sekä vierasvenesataman erityiskalastusalueelle kirjolohia.


Olvi Oyj:n panimo ja virvoitusjuomatehdas sijaitsevat Luuniemessä Poroveden rannalla Iisalmen kaupungin keskustan kupeessa.


Näkymä Kihlovirralta Poroveden Vedenpäänlahden luonnonsuojelualueen suuntaan.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Porovesi 17 (21,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Porovesi 17 (21,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 23 m (haetaan 18 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.03.19651.0140Kokonaisfosfori
15.03.19655.0540Kokonaisfosfori
15.03.196510.01040Kokonaisfosfori
15.03.196521.021210Kokonaisfosfori
11.01.19661.0160Kokonaisfosfori
11.01.196610.01080Kokonaisfosfori
11.01.196622.022120Kokonaisfosfori
16.03.19661.0130Kokonaisfosfori
16.03.19665.0550Kokonaisfosfori
16.03.196610.01060Kokonaisfosfori
16.03.196622.022230Kokonaisfosfori
15.03.19671.0130Kokonaisfosfori
15.03.19675.0540Kokonaisfosfori
15.03.196710.01040Kokonaisfosfori
15.03.196722.022110Kokonaisfosfori
18.03.19681.0160Kokonaisfosfori
18.03.19685.0550Kokonaisfosfori
18.03.196810.01080Kokonaisfosfori
18.03.196821.521120Kokonaisfosfori
16.03.19691.0150Kokonaisfosfori
16.03.19695.0550Kokonaisfosfori
16.03.196910.01050Kokonaisfosfori
16.03.196922.022430Kokonaisfosfori
03.09.19691.0150Kokonaisfosfori
03.09.196910.01050Kokonaisfosfori
03.09.196916.01650Kokonaisfosfori
03.09.196920.02070Kokonaisfosfori
03.09.196922.02260Kokonaisfosfori
18.03.19701.0150Kokonaisfosfori
18.03.19705.0550Kokonaisfosfori
18.03.197010.010100Kokonaisfosfori
18.03.197022.022310Kokonaisfosfori
10.08.19701.0160Kokonaisfosfori
10.08.19705.0560Kokonaisfosfori
10.08.197010.01050Kokonaisfosfori
10.08.197021.02160Kokonaisfosfori
15.03.19711.0140Kokonaisfosfori
15.03.19715.0560Kokonaisfosfori
15.03.197110.01070Kokonaisfosfori
15.03.197122.022340Kokonaisfosfori
15.03.19721.0140Kokonaisfosfori
15.03.19725.0560Kokonaisfosfori
15.03.197210.01090Kokonaisfosfori
15.03.197222.0221200Kokonaisfosfori
07.02.19731.0146Kokonaisfosfori
07.02.19735.0554Kokonaisfosfori
07.02.197310.01076Kokonaisfosfori
07.02.197315.01576Kokonaisfosfori
07.02.197320.020100Kokonaisfosfori
14.03.19731.0138Kokonaisfosfori
14.03.19735.0549Kokonaisfosfori
14.03.197310.01085Kokonaisfosfori
14.03.197322.022540Kokonaisfosfori
12.06.19730.0 - 1.0062Kokonaisfosfori
12.06.19731.0149Kokonaisfosfori
12.06.19733.0369Kokonaisfosfori
12.06.19736.0643Kokonaisfosfori
12.06.197310.01044Kokonaisfosfori
12.06.197315.01550Kokonaisfosfori
12.06.197320.02048Kokonaisfosfori
09.07.19731.0110Kokonaisfosfori
09.07.19733.0312Kokonaisfosfori
09.07.19736.0613Kokonaisfosfori
09.07.197310.01012Kokonaisfosfori
09.07.197315.01523Kokonaisfosfori
09.07.197320.02040Kokonaisfosfori
13.08.19731.0144Kokonaisfosfori
13.08.19733.0338Kokonaisfosfori
13.08.19736.0649Kokonaisfosfori
13.08.197310.01038Kokonaisfosfori
13.08.197315.01573Kokonaisfosfori
13.08.197320.02082Kokonaisfosfori
15.10.19731.0150Kokonaisfosfori
15.10.19733.0352Kokonaisfosfori
15.10.19736.0646Kokonaisfosfori
15.10.197310.01054Kokonaisfosfori
15.10.197315.01551Kokonaisfosfori
15.10.197321.02148Kokonaisfosfori
17.03.19741.0156Kokonaisfosfori
17.03.19745.0563Kokonaisfosfori
17.03.197410.010120Kokonaisfosfori
17.03.197421.521530Kokonaisfosfori
23.07.19740.0 - 4.0066Kokonaisfosfori
18.08.19740.0 - 4.0045Kokonaisfosfori
18.08.19741.0150Kokonaisfosfori
18.08.19745.0549Kokonaisfosfori
18.08.197410.01054Kokonaisfosfori
18.08.197422.02272Kokonaisfosfori
28.08.19740.0 - 4.0058Kokonaisfosfori
08.09.19741.0159Kokonaisfosfori
08.09.19745.0573Kokonaisfosfori
08.09.197410.01051Kokonaisfosfori
08.09.197415.01565Kokonaisfosfori
08.09.197421.521100Kokonaisfosfori
10.02.19751.0138Kokonaisfosfori
10.02.19753.0338Kokonaisfosfori
10.02.19756.0647Kokonaisfosfori
10.02.197510.01052Kokonaisfosfori
10.02.197515.01568Kokonaisfosfori
10.02.197520.020120Kokonaisfosfori
16.03.19751.0141Kokonaisfosfori
16.03.19755.0557Kokonaisfosfori
16.03.197510.01064Kokonaisfosfori
16.03.197521.021130Kokonaisfosfori
17.03.19751.0119Kokonaisfosfori
17.03.19755.0524Kokonaisfosfori
17.03.197510.01030Kokonaisfosfori
17.03.197515.01532Kokonaisfosfori
17.03.197520.02051Kokonaisfosfori
09.04.19751.0140Kokonaisfosfori
09.04.19753.0346Kokonaisfosfori
09.04.19756.0643Kokonaisfosfori
09.04.197510.01086Kokonaisfosfori
09.04.197515.01578Kokonaisfosfori
09.04.197520.020110Kokonaisfosfori
09.04.197521.021150Kokonaisfosfori
14.05.19750.0 - 22.0069Kokonaisfosfori
24.06.19750.0 - 4.0049Kokonaisfosfori
07.08.19751.0144Kokonaisfosfori
07.08.19753.0340Kokonaisfosfori
07.08.19756.06120Kokonaisfosfori
07.08.197510.01036Kokonaisfosfori
07.08.197515.01544Kokonaisfosfori
07.08.197520.02062Kokonaisfosfori
19.08.19751.0179Kokonaisfosfori
19.08.19755.0553Kokonaisfosfori
19.08.197510.01057Kokonaisfosfori
19.08.197520.02083Kokonaisfosfori
19.08.19751.0150Kokonaisfosfori
19.08.19755.0545Kokonaisfosfori
19.08.197510.01049Kokonaisfosfori
19.08.197515.01554Kokonaisfosfori
19.08.197522.02294Kokonaisfosfori
12.10.19750.0 - 22.0070Kokonaisfosfori
12.01.19761.0188Kokonaisfosfori
12.01.19765.0577Kokonaisfosfori
12.01.197610.010140Kokonaisfosfori
12.01.197621.021170Kokonaisfosfori
23.02.19761.0177Kokonaisfosfori
23.02.19765.0555Kokonaisfosfori
23.02.197610.010110Kokonaisfosfori
23.02.197615.015130Kokonaisfosfori
23.02.197620.020180Kokonaisfosfori
15.03.19761.0129Kokonaisfosfori
15.03.19765.0546Kokonaisfosfori
15.03.197610.01086Kokonaisfosfori
15.03.197621.021560Kokonaisfosfori
26.05.19760.0 - 20.0039Kokonaisfosfori
16.08.19761.0153Kokonaisfosfori
16.08.19765.0543Kokonaisfosfori
16.08.197610.01042Kokonaisfosfori
16.08.197622.52290Kokonaisfosfori
16.08.19761.0 - 4.0151Kokonaisfosfori
26.08.19761.0140Kokonaisfosfori
26.08.19765.0529Kokonaisfosfori
26.08.197610.01032Kokonaisfosfori
26.08.197615.01545Kokonaisfosfori
26.08.197620.02055Kokonaisfosfori
05.10.19760.0 - 20.0061Kokonaisfosfori
13.03.19771.0149Kokonaisfosfori
13.03.19775.0559Kokonaisfosfori
13.03.197710.01067Kokonaisfosfori
13.03.197715.01588Kokonaisfosfori
13.03.197720.020180Kokonaisfosfori
15.03.19771.0134Kokonaisfosfori
15.03.19775.0538Kokonaisfosfori
15.03.197710.01045Kokonaisfosfori
15.03.197720.820170Kokonaisfosfori
15.05.19771.0 - 20.0192Kokonaisfosfori
06.06.19770.0 - 2.0044Kokonaisfosfori
04.07.19770.0 - 2.0057Kokonaisfosfori
24.07.19771.0133Kokonaisfosfori
24.07.19775.0540Kokonaisfosfori
24.07.197710.01041Kokonaisfosfori
24.07.197715.01559Kokonaisfosfori
24.07.197720.02075Kokonaisfosfori
08.08.19770.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
02.10.19770.0 - 18.0053Kokonaisfosfori
15.03.19781.0138Kokonaisfosfori
15.03.19785.0552Kokonaisfosfori
15.03.197810.01082Kokonaisfosfori
15.03.197821.021330Kokonaisfosfori
19.03.19781.0141Kokonaisfosfori
19.03.19785.0552Kokonaisfosfori
19.03.197810.01092Kokonaisfosfori
19.03.197815.01588Kokonaisfosfori
19.03.197819.519180Kokonaisfosfori
21.05.19780.0 - 20.0055Kokonaisfosfori
12.06.19780.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
17.07.19780.0 - 2.0079Kokonaisfosfori
30.07.19781.0137Kokonaisfosfori
30.07.19785.0543Kokonaisfosfori
30.07.197810.01051Kokonaisfosfori
30.07.197815.01567Kokonaisfosfori
30.07.197819.01975Kokonaisfosfori
15.08.19780.0 - 2.0067Kokonaisfosfori
15.08.19781.0164Kokonaisfosfori
15.08.19785.0560Kokonaisfosfori
15.08.197810.01063Kokonaisfosfori
15.08.197820.820100Kokonaisfosfori
09.10.19780.0 - 20.0072Kokonaisfosfori
15.03.19791.0142Kokonaisfosfori
15.03.19795.0553Kokonaisfosfori
15.03.197910.01093Kokonaisfosfori
15.03.197920.020170Kokonaisfosfori
25.03.19791.0151Kokonaisfosfori
25.03.19795.0560Kokonaisfosfori
25.03.197910.010110Kokonaisfosfori
25.03.197915.015120Kokonaisfosfori
25.03.197920.020150Kokonaisfosfori
20.05.19790.0 - 20.0047Kokonaisfosfori
18.06.19790.0 - 2.0035Kokonaisfosfori
16.07.19790.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
22.07.19791.01210Kokonaisfosfori
22.07.19795.05180Kokonaisfosfori
22.07.197910.01091Kokonaisfosfori
22.07.197915.015130Kokonaisfosfori
22.07.197920.020150Kokonaisfosfori
15.08.19790.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
15.08.19791.0144Kokonaisfosfori
15.08.19795.0550Kokonaisfosfori
15.08.197910.01041Kokonaisfosfori
15.08.197920.22080Kokonaisfosfori
01.10.19790.0 - 20.0052Kokonaisfosfori
25.02.19801.0136Kokonaisfosfori
25.02.19805.0552Kokonaisfosfori
25.02.198010.01092Kokonaisfosfori
25.02.198015.015120Kokonaisfosfori
25.02.198020.020310Kokonaisfosfori
17.03.19801.0136Kokonaisfosfori
17.03.19805.0550Kokonaisfosfori
17.03.198010.010210Kokonaisfosfori
17.03.198021.021180Kokonaisfosfori
13.05.19800.0 - 20.0060Kokonaisfosfori
16.06.19800.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
14.07.19800.0 - 2.0045Kokonaisfosfori
21.07.19801.0151Kokonaisfosfori
21.07.19805.0548Kokonaisfosfori
21.07.198010.01072Kokonaisfosfori
21.07.198015.01574Kokonaisfosfori
21.07.198020.02078Kokonaisfosfori
18.08.19800.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
18.08.19801.0152Kokonaisfosfori
18.08.19805.0543Kokonaisfosfori
18.08.198010.01061Kokonaisfosfori
18.08.198020.62083Kokonaisfosfori
21.10.19800.0 - 20.0049Kokonaisfosfori
22.02.19811.0147Kokonaisfosfori
22.02.19815.0564Kokonaisfosfori
22.02.198110.010130Kokonaisfosfori
22.02.198115.015160Kokonaisfosfori
22.02.198120.020350Kokonaisfosfori
16.03.19811.0142Kokonaisfosfori
16.03.19815.0559Kokonaisfosfori
16.03.198110.010120Kokonaisfosfori
16.03.198121.021730Kokonaisfosfori
25.05.19810.0 - 20.0074Kokonaisfosfori
20.07.19811.0116Kokonaisfosfori
20.07.19815.0544Kokonaisfosfori
20.07.198110.01055Kokonaisfosfori
20.07.198115.01565Kokonaisfosfori
20.07.198120.02096Kokonaisfosfori
17.08.19810.0 - 2.0064Kokonaisfosfori
17.08.19811.0164Kokonaisfosfori
17.08.19815.0564Kokonaisfosfori
17.08.198110.01065Kokonaisfosfori
17.08.198121.221122Kokonaisfosfori
20.10.19810.0 - 20.0081Kokonaisfosfori
28.02.19821.0159Kokonaisfosfori
28.02.19825.0585Kokonaisfosfori
28.02.198210.010120Kokonaisfosfori
28.02.198215.015120Kokonaisfosfori
28.02.198220.020250Kokonaisfosfori
15.03.19821.0146Kokonaisfosfori
15.03.19825.0568Kokonaisfosfori
15.03.198210.010120Kokonaisfosfori
15.03.198221.021660Kokonaisfosfori
14.04.19821.0146Kokonaisfosfori
14.04.19823.0352Kokonaisfosfori
14.04.19826.0673Kokonaisfosfori
14.04.198210.010104Kokonaisfosfori
14.04.198215.015120Kokonaisfosfori
14.04.198220.020310Kokonaisfosfori
10.05.19820.0 - 20.0098Kokonaisfosfori
14.06.19820.0 - 2.0048Kokonaisfosfori
12.07.19820.0 - 2.0036Kokonaisfosfori
19.07.19821.0153Kokonaisfosfori
19.07.19825.0551Kokonaisfosfori
19.07.198210.01051Kokonaisfosfori
19.07.198215.01556Kokonaisfosfori
19.07.198221.02182Kokonaisfosfori
09.08.19820.0 - 2.0041Kokonaisfosfori
16.08.19820.0 - 2.0054Kokonaisfosfori
16.08.19821.0156Kokonaisfosfori
16.08.19825.0554Kokonaisfosfori
16.08.198210.01053Kokonaisfosfori
16.08.198221.02196Kokonaisfosfori
06.10.19820.0 - 20.0063Kokonaisfosfori
27.02.19831.0151Kokonaisfosfori
27.02.19835.0569Kokonaisfosfori
27.02.198310.01090Kokonaisfosfori
27.02.198315.01588Kokonaisfosfori
27.02.198320.020100Kokonaisfosfori
15.03.19831.0144Kokonaisfosfori
15.03.19835.0561Kokonaisfosfori
15.03.198310.01080Kokonaisfosfori
15.03.198321.021120Kokonaisfosfori
11.05.19830.0 - 20.0063Kokonaisfosfori
17.07.198310.01041Kokonaisfosfori
17.07.198315.01545Kokonaisfosfori
17.07.198321.02180Kokonaisfosfori
17.07.19831.0143Kokonaisfosfori
17.07.19835.0533Kokonaisfosfori
16.08.19830.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
16.08.19831.0154Kokonaisfosfori
16.08.19835.0554Kokonaisfosfori
16.08.198310.01053Kokonaisfosfori
16.08.198321.22157Kokonaisfosfori
02.10.19830.0 - 20.0071Kokonaisfosfori
12.02.19841.0144Kokonaisfosfori
12.02.19845.0559Kokonaisfosfori
12.02.198410.01087Kokonaisfosfori
12.02.198415.01587Kokonaisfosfori
12.02.198420.02096Kokonaisfosfori
19.03.19841.0145Kokonaisfosfori
19.03.19845.0559Kokonaisfosfori
19.03.198410.01081Kokonaisfosfori
19.03.198421.021140Kokonaisfosfori
13.05.19840.0 - 20.0059Kokonaisfosfori
18.07.19841.0145Kokonaisfosfori
18.07.19845.0539Kokonaisfosfori
18.07.198410.01052Kokonaisfosfori
18.07.198415.01559Kokonaisfosfori
18.07.198420.02071Kokonaisfosfori
15.08.19840.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
15.08.19841.0147Kokonaisfosfori
15.08.19845.0548Kokonaisfosfori
15.08.198410.01049Kokonaisfosfori
15.08.198421.02171Kokonaisfosfori
12.02.19851.0148Kokonaisfosfori
12.02.19855.0554Kokonaisfosfori
12.02.198510.01086Kokonaisfosfori
12.02.198515.01592Kokonaisfosfori
12.02.198520.02058Kokonaisfosfori
18.03.19851.0147Kokonaisfosfori
18.03.19855.0579Kokonaisfosfori
18.03.198510.01095Kokonaisfosfori
18.03.198521.021190Kokonaisfosfori
14.04.19851.0158Kokonaisfosfori
14.04.19855.0568Kokonaisfosfori
14.04.198510.01086Kokonaisfosfori
14.04.198515.01593Kokonaisfosfori
14.04.198517.517140Kokonaisfosfori
14.04.198520.020210Kokonaisfosfori
22.05.19850.0 - 20.0095Kokonaisfosfori
16.07.19851.0158Kokonaisfosfori
16.07.19855.0548Kokonaisfosfori
16.07.198510.01063Kokonaisfosfori
16.07.198515.01575Kokonaisfosfori
16.07.198520.02075Kokonaisfosfori
13.08.19851.0163Kokonaisfosfori
13.08.19855.0563Kokonaisfosfori
13.08.198510.01061Kokonaisfosfori
13.08.198515.01593Kokonaisfosfori
13.08.198517.517110Kokonaisfosfori
13.08.198520.020110Kokonaisfosfori
15.08.19850.0 - 2.0056Kokonaisfosfori
15.08.19851.0156Kokonaisfosfori
15.08.19855.0558Kokonaisfosfori
15.08.198510.01052Kokonaisfosfori
15.08.198521.021100Kokonaisfosfori
13.10.19850.0 - 20.0064Kokonaisfosfori
11.02.19861.0149Kokonaisfosfori
11.02.19865.0562Kokonaisfosfori
11.02.198610.01073Kokonaisfosfori
11.02.198615.01576Kokonaisfosfori
11.02.198620.02083Kokonaisfosfori
17.03.19861.0142Kokonaisfosfori
17.03.19865.0555Kokonaisfosfori
17.03.198610.01073Kokonaisfosfori
17.03.198621.02170Kokonaisfosfori
14.04.19861.0149Kokonaisfosfori
14.04.19865.0558Kokonaisfosfori
14.04.198620.02076Kokonaisfosfori
20.05.19860.0 - 20.0073Kokonaisfosfori
12.06.19860.0 - 2.0039Kokonaisfosfori
14.07.19860.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
16.07.19861.0152Kokonaisfosfori
16.07.19865.0551Kokonaisfosfori
16.07.198610.01055Kokonaisfosfori
16.07.198615.01558Kokonaisfosfori
16.07.198620.02073Kokonaisfosfori
04.08.19860.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
04.08.19860.2046Kokonaisfosfori
18.08.19860.0 - 2.0064Kokonaisfosfori
18.08.19861.0162Kokonaisfosfori
18.08.19865.0561Kokonaisfosfori
18.08.198610.01061Kokonaisfosfori
18.08.198621.12155Kokonaisfosfori
07.09.19861.0170Kokonaisfosfori
07.09.198610.01062Kokonaisfosfori
07.09.198621.02158Kokonaisfosfori
28.10.19860.0 - 20.0057Kokonaisfosfori
11.02.19871.0145Kokonaisfosfori
11.02.19875.0550Kokonaisfosfori
11.02.198710.01060Kokonaisfosfori
11.02.198715.01568Kokonaisfosfori
11.02.198720.02078Kokonaisfosfori
16.03.19871.0139Kokonaisfosfori
16.03.19875.0549Kokonaisfosfori
16.03.198710.01065Kokonaisfosfori
16.03.198721.02162Kokonaisfosfori
03.06.19870.0 - 20.0047Kokonaisfosfori
15.07.19871.0139Kokonaisfosfori
15.07.19875.0532Kokonaisfosfori
15.07.198710.01042Kokonaisfosfori
15.07.198715.01550Kokonaisfosfori
15.07.198720.02052Kokonaisfosfori
18.08.19870.0 - 2.0060Kokonaisfosfori
18.08.19871.0160Kokonaisfosfori
18.08.19875.0564Kokonaisfosfori
18.08.198710.01066Kokonaisfosfori
18.08.198721.02190Kokonaisfosfori
13.10.19870.0 - 20.0059Kokonaisfosfori
09.02.19881.0148Kokonaisfosfori
09.02.19885.0558Kokonaisfosfori
09.02.198810.01070Kokonaisfosfori
09.02.198815.01576Kokonaisfosfori
09.02.198820.02073Kokonaisfosfori
15.03.19881.0147Kokonaisfosfori
15.03.19885.0556Kokonaisfosfori
15.03.198810.01071Kokonaisfosfori
15.03.198821.02176Kokonaisfosfori
19.05.19880.0 - 21.0087Kokonaisfosfori
12.06.19880.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
25.07.19881.0147Kokonaisfosfori
25.07.19885.0549Kokonaisfosfori
25.07.198810.01059Kokonaisfosfori
25.07.198815.01570Kokonaisfosfori
25.07.198821.021100Kokonaisfosfori
15.08.19880.0 - 2.0045Kokonaisfosfori
15.08.19881.0148Kokonaisfosfori
15.08.19885.0545Kokonaisfosfori
15.08.198810.01047Kokonaisfosfori
15.08.198821.02192Kokonaisfosfori
28.11.19880.0 - 20.0073Kokonaisfosfori
09.02.19891.0162Kokonaisfosfori
09.02.19895.0569Kokonaisfosfori
09.02.198910.01077Kokonaisfosfori
09.02.198915.01584Kokonaisfosfori
09.02.198920.02089Kokonaisfosfori
15.03.19891.0144Kokonaisfosfori
15.03.19895.0567Kokonaisfosfori
15.03.198910.01080Kokonaisfosfori
15.03.198921.02184Kokonaisfosfori
08.05.19890.0 - 21.0074Kokonaisfosfori
14.06.19890.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
18.07.19891.0162Kokonaisfosfori
18.07.19895.0556Kokonaisfosfori
18.07.198910.01058Kokonaisfosfori
18.07.198915.01589Kokonaisfosfori
18.07.198920.020100Kokonaisfosfori
15.08.19890.0 - 2.0060Kokonaisfosfori
15.08.19891.0160Kokonaisfosfori
15.08.19895.0561Kokonaisfosfori
15.08.198910.01061Kokonaisfosfori
15.08.198921.02186Kokonaisfosfori
17.08.19890.0 - 2.0075Kokonaisfosfori
05.10.19890.0 - 21.0074Kokonaisfosfori
08.02.19901.0164Kokonaisfosfori
08.02.19905.0564Kokonaisfosfori
08.02.199010.01081Kokonaisfosfori
08.02.199015.01584Kokonaisfosfori
08.02.199020.02077Kokonaisfosfori
14.03.19901.0154Kokonaisfosfori
14.03.19905.0563Kokonaisfosfori
14.03.199010.01079Kokonaisfosfori
14.03.199021.02187Kokonaisfosfori
09.05.19900.0 - 20.0058Kokonaisfosfori
17.05.19900.0 - 2.0048Kokonaisfosfori
12.06.19900.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
14.06.19900.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
09.07.19900.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
11.07.19901.0145Kokonaisfosfori
11.07.19905.0547Kokonaisfosfori
11.07.199010.01039Kokonaisfosfori
11.07.199015.01553Kokonaisfosfori
11.07.199020.02061Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.0039Kokonaisfosfori
30.07.19900.0 - 2.0051Kokonaisfosfori
15.08.19901.0144Kokonaisfosfori
15.08.19905.0536Kokonaisfosfori
15.08.199010.01048Kokonaisfosfori
15.08.19900.0 - 2.0055Kokonaisfosfori
15.08.199021.22164Kokonaisfosfori
20.08.19900.0 - 2.0048Kokonaisfosfori
26.09.19901.0134Kokonaisfosfori
26.09.199010.01034Kokonaisfosfori
26.09.19900.0 - 2.0032Kokonaisfosfori
01.10.19900.0 - 20.0045Kokonaisfosfori
18.02.19911.0149Kokonaisfosfori
18.02.19915.0550Kokonaisfosfori
18.02.199110.01061Kokonaisfosfori
18.02.199115.01562Kokonaisfosfori
18.02.199120.02065Kokonaisfosfori
13.03.19911.0147Kokonaisfosfori
13.03.19915.0556Kokonaisfosfori
13.03.199110.01061Kokonaisfosfori
13.03.199121.02163Kokonaisfosfori
20.05.19911.0 - 21.0154Kokonaisfosfori
10.06.19910.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
11.07.19911.0145Kokonaisfosfori
11.07.19915.0544Kokonaisfosfori
11.07.199110.01039Kokonaisfosfori
11.07.199115.01550Kokonaisfosfori
11.07.199120.02073Kokonaisfosfori
11.07.19910.0 - 2.0041Kokonaisfosfori
14.08.19910.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
15.08.19910.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
15.08.19911.0150Kokonaisfosfori
15.08.19915.0546Kokonaisfosfori
15.08.199110.01052Kokonaisfosfori
15.08.199121.22160Kokonaisfosfori
10.02.19921.0148Kokonaisfosfori
10.02.19925.0557Kokonaisfosfori
10.02.199210.01067Kokonaisfosfori
10.02.199215.01569Kokonaisfosfori
10.02.199220.02088Kokonaisfosfori
16.03.199220.920120Kokonaisfosfori
16.03.19921.0146Kokonaisfosfori
16.03.19925.0555Kokonaisfosfori
16.03.199210.01064Kokonaisfosfori
18.05.19921.0 - 21.0170Kokonaisfosfori
10.06.19920.0 - 2.0044Kokonaisfosfori
08.07.19921.0159Kokonaisfosfori
08.07.19925.0554Kokonaisfosfori
08.07.199210.01051Kokonaisfosfori
08.07.199215.01547Kokonaisfosfori
08.07.199220.02055Kokonaisfosfori
12.08.19920.0 - 2.0065Kokonaisfosfori
13.08.19920.0 - 2.0061Kokonaisfosfori
13.08.19921.0158Kokonaisfosfori
13.08.19925.0565Kokonaisfosfori
13.08.199210.01058Kokonaisfosfori
13.08.199221.22163Kokonaisfosfori
21.10.19920.0 - 20.0065Kokonaisfosfori
08.02.19931.0151Kokonaisfosfori
08.02.19935.0563Kokonaisfosfori
08.02.199310.01080Kokonaisfosfori
08.02.199315.01593Kokonaisfosfori
08.02.199320.520140Kokonaisfosfori
15.03.19931.0146Kokonaisfosfori
15.03.19935.0566Kokonaisfosfori
15.03.199310.01075Kokonaisfosfori
15.03.199321.021450Kokonaisfosfori
20.04.19931.0148Kokonaisfosfori
20.04.199310.01085Kokonaisfosfori
20.04.199319.519160Kokonaisfosfori
12.05.19931.0187Kokonaisfosfori
12.05.199310.01082Kokonaisfosfori
12.05.199321.02182Kokonaisfosfori
12.05.19931.0 - 21.0186Kokonaisfosfori
10.06.19930.0 - 2.0060Kokonaisfosfori
12.07.19931.0139Kokonaisfosfori
12.07.19935.0537Kokonaisfosfori
12.07.199310.01059Kokonaisfosfori
12.07.199315.01562Kokonaisfosfori
12.07.199320.02068Kokonaisfosfori
12.07.19930.0 - 2.0049Kokonaisfosfori
16.08.19930.0 - 2.0062Kokonaisfosfori
16.08.19931.0167Kokonaisfosfori
16.08.19935.0557Kokonaisfosfori
16.08.199310.01053Kokonaisfosfori
16.08.199320.220110Kokonaisfosfori
21.10.19931.0 - 20.0165Kokonaisfosfori
09.02.19941.0146Kokonaisfosfori
09.02.19945.0562Kokonaisfosfori
09.02.199410.01070Kokonaisfosfori
09.02.199415.01571Kokonaisfosfori
09.02.199420.02073Kokonaisfosfori
16.03.19941.0151Kokonaisfosfori
16.03.19945.0563Kokonaisfosfori
16.03.199410.01071Kokonaisfosfori
16.03.199421.02171Kokonaisfosfori
16.05.19941.0 - 21.0169Kokonaisfosfori
09.06.19940.0 - 2.0051Kokonaisfosfori
13.07.19941.0143Kokonaisfosfori
13.07.19945.0539Kokonaisfosfori
13.07.199410.01049Kokonaisfosfori
13.07.199415.01553Kokonaisfosfori
13.07.199420.02070Kokonaisfosfori
17.08.19940.0 - 2.0062Kokonaisfosfori
22.08.19941.0158Kokonaisfosfori
22.08.19945.0554Kokonaisfosfori
22.08.199410.01052Kokonaisfosfori
22.08.199421.22184Kokonaisfosfori
04.10.199410.01060Kokonaisfosfori
10.10.19941.0 - 21.0165Kokonaisfosfori
09.02.19951.0144Kokonaisfosfori
09.02.199510.01080Kokonaisfosfori
09.02.199515.01578Kokonaisfosfori
09.02.199520.02078Kokonaisfosfori
31.03.19951.0143Kokonaisfosfori
31.03.19955.0554Kokonaisfosfori
31.03.199510.01080Kokonaisfosfori
31.03.199515.01579Kokonaisfosfori
31.03.199519.81980Kokonaisfosfori
29.05.19951.0 - 20.6148Kokonaisfosfori
05.07.19951.0143Kokonaisfosfori
05.07.19955.0547Kokonaisfosfori
05.07.199510.01045Kokonaisfosfori
05.07.199515.01555Kokonaisfosfori
05.07.199521.02168Kokonaisfosfori
04.10.19950.0 - 20.0058Kokonaisfosfori
14.02.19961.0152Kokonaisfosfori
14.02.19965.0557Kokonaisfosfori
14.02.199610.01073Kokonaisfosfori
14.02.199615.01578Kokonaisfosfori
14.02.199620.020110Kokonaisfosfori
28.03.19961.0150Kokonaisfosfori
28.03.19965.0559Kokonaisfosfori
28.03.199610.01096Kokonaisfosfori
28.03.199615.015120Kokonaisfosfori
28.03.199619.519130Kokonaisfosfori
29.05.19961.0 - 20.0165Kokonaisfosfori
29.05.19960.0 - 2.0061Kokonaisfosfori
25.06.19960.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
29.07.19961.0143Kokonaisfosfori
29.07.19965.0541Kokonaisfosfori
29.07.199610.01051Kokonaisfosfori
29.07.199615.01548Kokonaisfosfori
29.07.199620.02068Kokonaisfosfori
29.07.19960.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
02.09.19960.0 - 2.0055Kokonaisfosfori
08.10.19960.0 - 20.0066Kokonaisfosfori
08.10.19960.0 - 2.0067Kokonaisfosfori
10.02.19971.0156Kokonaisfosfori
10.02.19975.0557Kokonaisfosfori
10.02.199710.01069Kokonaisfosfori
10.02.199715.01571Kokonaisfosfori
10.02.199720.02075Kokonaisfosfori
22.03.19971.0153Kokonaisfosfori
22.03.19975.0553Kokonaisfosfori
22.03.199710.01064Kokonaisfosfori
22.03.199715.01570Kokonaisfosfori
22.03.199720.02069Kokonaisfosfori
20.05.19971.0 - 21.0172Kokonaisfosfori
14.07.19971.0136Kokonaisfosfori
14.07.19975.0529Kokonaisfosfori
14.07.199710.01038Kokonaisfosfori
14.07.199715.01548Kokonaisfosfori
14.07.199720.02052Kokonaisfosfori
08.10.19971.0 - 20.0155Kokonaisfosfori
09.02.19981.0153Kokonaisfosfori
09.02.19985.0560Kokonaisfosfori
09.02.199810.01071Kokonaisfosfori
09.02.199815.01574Kokonaisfosfori
09.02.199820.32078Kokonaisfosfori
16.03.19981.0152Kokonaisfosfori
16.03.19985.0558Kokonaisfosfori
16.03.199810.01074Kokonaisfosfori
16.03.199815.01576Kokonaisfosfori
16.03.199819.71979Kokonaisfosfori
18.05.19981.0 - 20.9170Kokonaisfosfori
15.07.19981.0138Kokonaisfosfori
15.07.19985.0540Kokonaisfosfori
15.07.199810.01048Kokonaisfosfori
15.07.199815.01558Kokonaisfosfori
15.07.199820.42084Kokonaisfosfori
08.10.19980.0 - 20.0072Kokonaisfosfori
17.02.19991.0154Kokonaisfosfori
17.02.19995.0572Kokonaisfosfori
17.02.199910.01099Kokonaisfosfori
17.02.199915.015100Kokonaisfosfori
17.02.199920.420130Kokonaisfosfori
25.03.19991.0147Kokonaisfosfori
25.03.19995.0578Kokonaisfosfori
25.03.199910.010120Kokonaisfosfori
25.03.199915.015130Kokonaisfosfori
25.03.199919.619310Kokonaisfosfori
12.05.19991.0 - 20.6181Kokonaisfosfori
20.07.19991.0149Kokonaisfosfori
20.07.19995.0550Kokonaisfosfori
20.07.199910.01057Kokonaisfosfori
20.07.199915.01581Kokonaisfosfori
20.07.199920.02077Kokonaisfosfori
06.10.19990.0 - 19.8070Kokonaisfosfori
16.02.20001.0155Kokonaisfosfori
16.02.20005.0558Kokonaisfosfori
16.02.200010.01075Kokonaisfosfori
16.02.200015.01579Kokonaisfosfori
16.02.200019.71992Kokonaisfosfori
28.03.20001.0147Kokonaisfosfori
28.03.20005.0563Kokonaisfosfori
28.03.200010.01070Kokonaisfosfori
28.03.200015.01572Kokonaisfosfori
28.03.200019.61972Kokonaisfosfori
08.05.20001.0 - 21.4162Kokonaisfosfori
11.07.20001.0145Kokonaisfosfori
11.07.20005.0532Kokonaisfosfori
11.07.200010.01041Kokonaisfosfori
11.07.200015.01548Kokonaisfosfori
11.07.200019.71958Kokonaisfosfori
09.10.20000.0 - 20.0054Kokonaisfosfori
13.02.20011.0147Kokonaisfosfori
13.02.20015.0555Kokonaisfosfori
13.02.200110.01064Kokonaisfosfori
13.02.200115.01564Kokonaisfosfori
13.02.200119.81967Kokonaisfosfori
05.04.20011.0136Kokonaisfosfori
05.04.20015.0555Kokonaisfosfori
05.04.200110.01064Kokonaisfosfori
05.04.200115.01564Kokonaisfosfori
05.04.200119.61968Kokonaisfosfori
08.05.20011.0 - 20.6173Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.0041Kokonaisfosfori
17.07.20011.0145Kokonaisfosfori
17.07.20015.0537Kokonaisfosfori
17.07.200110.01045Kokonaisfosfori
17.07.200115.01552Kokonaisfosfori
17.07.200120.42054Kokonaisfosfori
16.10.20011.0 - 19.5149Kokonaisfosfori
12.02.20021.0151Kokonaisfosfori
12.02.20025.0557Kokonaisfosfori
12.02.200210.01066Kokonaisfosfori
12.02.200215.01568Kokonaisfosfori
12.02.200219.51969Kokonaisfosfori
25.03.20021.0155Kokonaisfosfori
25.03.20025.0566Kokonaisfosfori
25.03.200210.01066Kokonaisfosfori
25.03.200215.01571Kokonaisfosfori
25.03.200219.31972Kokonaisfosfori
14.05.20021.0 - 20.3150Kokonaisfosfori
16.07.20021.0150Kokonaisfosfori
16.07.20025.0545Kokonaisfosfori
16.07.200210.01041Kokonaisfosfori
16.07.200215.01558Kokonaisfosfori
16.07.200221.12172Kokonaisfosfori
09.10.20021.0 - 19.8141Kokonaisfosfori
11.02.20031.0134Kokonaisfosfori
11.02.20035.0535Kokonaisfosfori
11.02.200310.01044Kokonaisfosfori
11.02.200315.01543Kokonaisfosfori
11.02.200319.71948Kokonaisfosfori
30.03.20031.0137Kokonaisfosfori
30.03.20035.0540Kokonaisfosfori
30.03.200310.01051Kokonaisfosfori
30.03.200315.01554Kokonaisfosfori
30.03.200319.51957Kokonaisfosfori
14.05.20031.0 - 20.8155Kokonaisfosfori
21.07.20031.0150Kokonaisfosfori
21.07.20035.0534Kokonaisfosfori
21.07.200310.01045Kokonaisfosfori
21.07.200315.01553Kokonaisfosfori
21.07.200320.02059Kokonaisfosfori
07.10.20031.0 - 20.2150Kokonaisfosfori
17.02.20041.0150Kokonaisfosfori
17.02.20045.0558Kokonaisfosfori
17.02.200410.01062Kokonaisfosfori
17.02.200415.01568Kokonaisfosfori
17.02.200419.71972Kokonaisfosfori
30.03.20041.0141Kokonaisfosfori
30.03.20045.0553Kokonaisfosfori
30.03.200410.01060Kokonaisfosfori
30.03.200415.01562Kokonaisfosfori
30.03.200419.51970Kokonaisfosfori
10.05.20041.0 - 20.5159Kokonaisfosfori
06.07.20040.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
27.07.20041.0145Kokonaisfosfori
27.07.20045.0541Kokonaisfosfori
27.07.200410.01050Kokonaisfosfori
27.07.200415.01563Kokonaisfosfori
27.07.200420.12073Kokonaisfosfori
12.10.20041.0 - 19.8171Kokonaisfosfori
14.02.20051.0156Kokonaisfosfori
14.02.20055.0572Kokonaisfosfori
14.02.200510.01087Kokonaisfosfori
14.02.200515.01591Kokonaisfosfori
14.02.200519.91988Kokonaisfosfori
29.03.20051.0148Kokonaisfosfori
29.03.20055.0568Kokonaisfosfori
29.03.200510.01075Kokonaisfosfori
29.03.200515.01582Kokonaisfosfori
29.03.200519.21987Kokonaisfosfori
10.05.20051.0 - 20.2161Kokonaisfosfori
20.07.20051.0139Kokonaisfosfori
20.07.20055.0536Kokonaisfosfori
20.07.200510.01044Kokonaisfosfori
20.07.200515.01560Kokonaisfosfori
20.07.200519.41963Kokonaisfosfori
06.10.20051.0 - 19.8159Kokonaisfosfori
14.02.20061.0158Kokonaisfosfori
14.02.20065.0561Kokonaisfosfori
14.02.200610.01065Kokonaisfosfori
14.02.200615.01573Kokonaisfosfori
14.02.200620.12083Kokonaisfosfori
27.03.20061.0154Kokonaisfosfori
27.03.20065.0561Kokonaisfosfori
27.03.200610.01064Kokonaisfosfori
27.03.200615.01570Kokonaisfosfori
27.03.200619.21974Kokonaisfosfori
15.05.20061.0 - 20.5164Kokonaisfosfori
27.07.20061.0144Kokonaisfosfori
27.07.20065.0546Kokonaisfosfori
27.07.200610.01042Kokonaisfosfori
27.07.200615.01551Kokonaisfosfori
27.07.200619.51966Kokonaisfosfori
19.10.20061.0 - 20.2148Kokonaisfosfori
26.02.20071.0144Kokonaisfosfori
26.02.20075.0552Kokonaisfosfori
26.02.200710.01059Kokonaisfosfori
26.02.200715.01563Kokonaisfosfori
26.02.200719.81962Kokonaisfosfori
28.03.20071.0146Kokonaisfosfori
28.03.20075.0550Kokonaisfosfori
28.03.200710.01057Kokonaisfosfori
28.03.200715.01559Kokonaisfosfori
28.03.200719.81962Kokonaisfosfori
10.05.20071.0 - 20.2151Kokonaisfosfori
24.07.20071.0148Kokonaisfosfori
24.07.20075.0542Kokonaisfosfori
24.07.200710.01059Kokonaisfosfori
24.07.200715.01561Kokonaisfosfori
24.07.200719.81976Kokonaisfosfori
02.10.20071.0 - 19.9153Kokonaisfosfori
25.02.20081.0143Kokonaisfosfori
25.02.20085.0560Kokonaisfosfori
25.02.200810.01063Kokonaisfosfori
25.02.200815.01574Kokonaisfosfori
25.02.200819.91989Kokonaisfosfori
03.04.20081.0141Kokonaisfosfori
03.04.20085.0545Kokonaisfosfori
03.04.200810.01062Kokonaisfosfori
03.04.200815.01568Kokonaisfosfori
03.04.200820.22081Kokonaisfosfori
20.05.20081.0 - 20.3152Kokonaisfosfori
24.07.20081.0151Kokonaisfosfori
24.07.20085.0547Kokonaisfosfori
24.07.200810.01043Kokonaisfosfori
24.07.200815.01561Kokonaisfosfori
24.07.200820.52073Kokonaisfosfori
13.10.20081.0 - 20.6161Kokonaisfosfori
24.02.20091.0138Kokonaisfosfori
24.02.20095.0539Kokonaisfosfori
24.02.200910.01049Kokonaisfosfori
24.02.200915.01559Kokonaisfosfori
24.02.200920.02065Kokonaisfosfori
01.04.20091.0138Kokonaisfosfori
01.04.20095.0552Kokonaisfosfori
01.04.200910.01064Kokonaisfosfori
01.04.200915.01569Kokonaisfosfori
01.04.200920.02089Kokonaisfosfori
12.05.200910.01067Kokonaisfosfori
09.06.20091.0149Kokonaisfosfori
09.06.200921.32191Kokonaisfosfori
27.07.20091.0147Kokonaisfosfori
27.07.20095.0539Kokonaisfosfori
27.07.200910.01047Kokonaisfosfori
27.07.200915.01560Kokonaisfosfori
27.07.200921.02175Kokonaisfosfori
08.09.20091.0148Kokonaisfosfori
08.09.200920.62044Kokonaisfosfori
14.10.200910.01047Kokonaisfosfori
08.03.20101.0148Kokonaisfosfori
08.03.20105.0555Kokonaisfosfori
08.03.201010.01061Kokonaisfosfori
08.03.201015.01569Kokonaisfosfori
08.03.201020.92082Kokonaisfosfori
17.05.20101.0121Kokonaisfosfori
17.05.201010.01026Kokonaisfosfori
17.05.201021.32121Kokonaisfosfori
10.06.20101.0143Kokonaisfosfori
10.06.201021.52161Kokonaisfosfori
27.07.20101.0150Kokonaisfosfori
27.07.20105.0545Kokonaisfosfori
27.07.201010.01053Kokonaisfosfori
27.07.201015.01568Kokonaisfosfori
27.07.201021.12169Kokonaisfosfori
01.09.20101.0149Kokonaisfosfori
01.09.201020.82084Kokonaisfosfori
20.09.20101.0150Kokonaisfosfori
20.09.201021.52151Kokonaisfosfori
04.10.201010.01050Kokonaisfosfori
03.03.20111.0141Kokonaisfosfori
03.03.20115.0552Kokonaisfosfori
03.03.201110.01069Kokonaisfosfori
03.03.201115.01567Kokonaisfosfori
03.03.201120.82091Kokonaisfosfori
09.05.20111.0167Kokonaisfosfori
09.05.201110.01054Kokonaisfosfori
09.05.201121.62159Kokonaisfosfori
09.06.20111.0138Kokonaisfosfori
09.06.201121.22187Kokonaisfosfori
21.06.20111.0141Kokonaisfosfori
21.06.20115.0545Kokonaisfosfori
21.06.201110.01037Kokonaisfosfori
21.06.201115.01552Kokonaisfosfori
21.06.201121.021110Kokonaisfosfori
25.07.20111.0139Kokonaisfosfori
25.07.20115.0549Kokonaisfosfori
25.07.201110.01044Kokonaisfosfori
25.07.201115.01559Kokonaisfosfori
25.07.201121.22158Kokonaisfosfori
05.09.20111.0146Kokonaisfosfori
05.09.201121.221120Kokonaisfosfori
20.10.201110.01058Kokonaisfosfori
12.03.20121.0147Kokonaisfosfori
12.03.20125.0558Kokonaisfosfori
12.03.201210.01071Kokonaisfosfori
12.03.201215.01584Kokonaisfosfori
12.03.201221.221110Kokonaisfosfori
14.05.20121.0159Kokonaisfosfori
14.05.201210.01058Kokonaisfosfori
14.05.201222.32257Kokonaisfosfori
12.06.20121.0144Kokonaisfosfori
12.06.20125.0532Kokonaisfosfori
12.06.201210.01034Kokonaisfosfori
12.06.201215.01567Kokonaisfosfori
12.06.201221.32149Kokonaisfosfori
04.07.20121.0156Kokonaisfosfori
04.07.20125.0547Kokonaisfosfori
04.07.201210.01051Kokonaisfosfori
04.07.201215.01552Kokonaisfosfori
04.07.201221.22196Kokonaisfosfori
23.07.20121.0146Kokonaisfosfori
23.07.20125.0548Kokonaisfosfori
23.07.201210.01050Kokonaisfosfori
23.07.201215.01555Kokonaisfosfori
23.07.201221.02184Kokonaisfosfori
07.09.20121.0169Kokonaisfosfori
07.09.201221.321130Kokonaisfosfori
04.10.201210.01070Kokonaisfosfori
06.02.20131.0154Kokonaisfosfori
06.02.20135.0568Kokonaisfosfori
06.02.201310.01078Kokonaisfosfori
06.02.201315.01582Kokonaisfosfori
06.02.201320.02093Kokonaisfosfori
18.02.20131.0153Kokonaisfosfori
18.02.20135.0570Kokonaisfosfori
18.02.201310.01074Kokonaisfosfori
18.02.201315.01581Kokonaisfosfori
18.02.201320.02089Kokonaisfosfori
15.05.20131.0160Kokonaisfosfori
15.05.201310.01076Kokonaisfosfori
15.05.201319.71963Kokonaisfosfori
11.06.20131.0137Kokonaisfosfori
11.06.201320.52064Kokonaisfosfori
18.07.20131.0146Kokonaisfosfori
18.07.20135.0546Kokonaisfosfori
18.07.201310.01050Kokonaisfosfori
18.07.201315.01570Kokonaisfosfori
18.07.201320.52065Kokonaisfosfori
09.10.20131.0162Kokonaisfosfori
09.10.201310.01063Kokonaisfosfori
09.10.201319.51969Kokonaisfosfori
18.02.20141.0143Kokonaisfosfori
18.02.20145.0552Kokonaisfosfori
18.02.201410.01059Kokonaisfosfori
18.02.201415.01562Kokonaisfosfori
18.02.201419.61965Kokonaisfosfori
12.05.20141.0143Kokonaisfosfori
12.05.201410.01044Kokonaisfosfori
12.05.201419.71942Kokonaisfosfori
10.06.20141.0140Kokonaisfosfori
10.06.201420.62048Kokonaisfosfori
16.07.20141.0149Kokonaisfosfori
16.07.20145.0533Kokonaisfosfori
16.07.201410.01040Kokonaisfosfori
16.07.201415.01554Kokonaisfosfori
16.07.201420.72055Kokonaisfosfori
25.08.20141.0141Kokonaisfosfori
25.08.201419.71962Kokonaisfosfori
02.10.201410.01047Kokonaisfosfori
16.02.20151.0139Kokonaisfosfori
16.02.20155.0552Kokonaisfosfori
16.02.201510.01053Kokonaisfosfori
16.02.201515.01557Kokonaisfosfori
16.02.201520.02059Kokonaisfosfori
12.05.20151.0138Kokonaisfosfori
12.05.201510.01037Kokonaisfosfori
12.05.201521.02149Kokonaisfosfori
08.06.20151.0141Kokonaisfosfori
08.06.201520.52042Kokonaisfosfori
22.07.20151.0168Kokonaisfosfori
22.07.20155.0542Kokonaisfosfori
22.07.201510.01042Kokonaisfosfori
22.07.201515.01553Kokonaisfosfori
22.07.201520.22066Kokonaisfosfori
17.08.20151.0157Kokonaisfosfori
17.08.201520.52074Kokonaisfosfori
29.10.201510.01075Kokonaisfosfori
29.10.201520.02076Kokonaisfosfori
23.02.20161.0148Kokonaisfosfori
23.02.20165.0568Kokonaisfosfori
23.02.201610.01071Kokonaisfosfori
23.02.201615.01577Kokonaisfosfori
23.02.201620.72081Kokonaisfosfori
17.05.20161.0144Kokonaisfosfori
17.05.201610.01047Kokonaisfosfori
17.05.201621.02154Kokonaisfosfori
13.06.20161.0140Kokonaisfosfori
13.06.201619.71962Kokonaisfosfori
21.07.20161.0160Kokonaisfosfori
21.07.20165.0541Kokonaisfosfori
21.07.201610.01054Kokonaisfosfori
21.07.201615.01574Kokonaisfosfori
21.07.201620.02080Kokonaisfosfori
18.08.20161.0168Kokonaisfosfori
18.08.201619.719130Kokonaisfosfori
10.10.20161.0166Kokonaisfosfori
10.10.201610.01069Kokonaisfosfori
10.10.201620.52059Kokonaisfosfori
21.02.20171.0152Kokonaisfosfori
21.02.20175.0568Kokonaisfosfori
21.02.201710.01073Kokonaisfosfori
21.02.201715.01577Kokonaisfosfori
21.02.201720.02083Kokonaisfosfori
22.05.20171.0137Kokonaisfosfori
22.05.201710.01041Kokonaisfosfori
22.05.201720.52043Kokonaisfosfori
08.06.20171.0118Kokonaisfosfori
08.06.201720.02032Kokonaisfosfori
26.07.20171.0129Kokonaisfosfori
26.07.20175.0529Kokonaisfosfori
26.07.201710.01039Kokonaisfosfori
26.07.201715.01547Kokonaisfosfori
26.07.201719.61956Kokonaisfosfori
10.08.20171.0123Kokonaisfosfori
10.08.201720.02058Kokonaisfosfori
16.10.20171.0160Kokonaisfosfori
16.10.201710.01060Kokonaisfosfori
16.10.201720.02057Kokonaisfosfori
22.02.20185.0571Kokonaisfosfori
22.02.201810.01071Kokonaisfosfori
22.02.201815.01570Kokonaisfosfori
22.02.201819.51972Kokonaisfosfori
22.02.20181.0149Kokonaisfosfori
22.05.20181.0142Kokonaisfosfori
22.05.201810.01049Kokonaisfosfori
22.05.201820.02055Kokonaisfosfori
14.06.20181.0144Kokonaisfosfori
14.06.201819.61958Kokonaisfosfori
18.07.20181.0132Kokonaisfosfori
18.07.20185.0533Kokonaisfosfori
18.07.201810.01038Kokonaisfosfori
18.07.201815.01547Kokonaisfosfori
18.07.201819.21947Kokonaisfosfori
18.07.20180.0 - 2.0034Kokonaisfosfori
20.08.20181.0148Kokonaisfosfori
20.08.201819.31969Kokonaisfosfori
03.10.20181.0148Kokonaisfosfori
03.10.201810.01048Kokonaisfosfori
03.10.201819.41946Kokonaisfosfori
17.10.201819.11950Kokonaisfosfori
26.02.20191.0148Kokonaisfosfori
26.02.20195.0553Kokonaisfosfori
26.02.201910.01053Kokonaisfosfori
26.02.201915.01556Kokonaisfosfori
26.02.201919.51962Kokonaisfosfori
15.05.20191.0140Kokonaisfosfori
15.05.201910.01037Kokonaisfosfori
15.05.201919.81940Kokonaisfosfori
17.06.20191.0133Kokonaisfosfori
17.06.201919.61949Kokonaisfosfori
30.07.20191.0136Kokonaisfosfori
30.07.20195.0539Kokonaisfosfori
30.07.201910.01044Kokonaisfosfori
30.07.201915.01545Kokonaisfosfori
30.07.201919.21969Kokonaisfosfori
04.09.20191.0139Kokonaisfosfori
04.09.201919.61961Kokonaisfosfori
01.10.20191.0148Kokonaisfosfori
01.10.201910.01048Kokonaisfosfori
01.10.201919.41952Kokonaisfosfori
04.03.20201.0145Kokonaisfosfori
04.03.20205.0561Kokonaisfosfori
04.03.202010.01069Kokonaisfosfori
04.03.202015.01581Kokonaisfosfori
04.03.202019.31990Kokonaisfosfori
13.05.20201.0158Kokonaisfosfori
13.05.202010.01060Kokonaisfosfori
13.05.202020.02056Kokonaisfosfori
15.06.20201.0134Kokonaisfosfori
15.06.202019.31950Kokonaisfosfori
27.07.20201.0143Kokonaisfosfori
27.07.20205.0543Kokonaisfosfori
27.07.202010.01045Kokonaisfosfori
27.07.202015.01572Kokonaisfosfori
27.07.202019.21993Kokonaisfosfori
13.08.20201.0141Kokonaisfosfori
13.08.202019.11987Kokonaisfosfori
07.10.20201.0163Kokonaisfosfori
07.10.202010.01064Kokonaisfosfori
07.10.202020.02070Kokonaisfosfori
01.03.20211.0144Kokonaisfosfori
01.03.20215.0564Kokonaisfosfori
01.03.202110.01067Kokonaisfosfori
01.03.202115.01567Kokonaisfosfori
01.03.202119.01967Kokonaisfosfori
17.03.20211.0161Kokonaisfosfori
17.03.202115.01592Kokonaisfosfori
30.03.20211.0174Kokonaisfosfori
30.03.202115.01545Kokonaisfosfori
20.05.20211.0166Kokonaisfosfori
20.05.202110.01064Kokonaisfosfori
20.05.202119.71968Kokonaisfosfori
09.06.20211.0133Kokonaisfosfori
09.06.202119.21953Kokonaisfosfori
26.07.20211.0156Kokonaisfosfori
26.07.20215.0547Kokonaisfosfori
26.07.202110.01049Kokonaisfosfori
26.07.202115.01568Kokonaisfosfori
26.07.202119.119110Kokonaisfosfori
16.08.20211.0151Kokonaisfosfori
16.08.202119.319110Kokonaisfosfori
13.10.20211.0162Kokonaisfosfori
13.10.202110.01064Kokonaisfosfori
13.10.202119.51965Kokonaisfosfori
28.02.20221.0142Kokonaisfosfori
28.02.20225.0553Kokonaisfosfori
28.02.202210.01056Kokonaisfosfori
28.02.202215.01557Kokonaisfosfori
28.02.202219.21961Kokonaisfosfori
09.03.20221.0140Kokonaisfosfori
09.03.202214.01454Kokonaisfosfori
22.03.20221.0141Kokonaisfosfori
22.03.202214.01456Kokonaisfosfori
23.05.20221.0163Kokonaisfosfori
23.05.202210.01063Kokonaisfosfori
23.05.202219.71964Kokonaisfosfori
23.05.20221.0163Kokonaisfosfori
23.05.202210.01063Kokonaisfosfori
23.05.202219.71964Kokonaisfosfori
14.06.20221.0134Kokonaisfosfori
14.06.202219.51937Kokonaisfosfori
25.07.20221.0135Kokonaisfosfori
25.07.20225.0533Kokonaisfosfori
25.07.202210.01052Kokonaisfosfori
25.07.202215.01560Kokonaisfosfori
25.07.202219.61975Kokonaisfosfori
25.08.20221.0140Kokonaisfosfori
25.08.202219.21997Kokonaisfosfori
04.10.20221.0145Kokonaisfosfori
04.10.202210.01044Kokonaisfosfori
04.10.202219.31945Kokonaisfosfori
20.02.20231.0156Kokonaisfosfori
20.02.20235.0573Kokonaisfosfori
20.02.202310.01068Kokonaisfosfori
20.02.202315.01569Kokonaisfosfori
20.02.202319.31970Kokonaisfosfori
23.05.20231.0145Kokonaisfosfori
23.05.202310.01046Kokonaisfosfori
08.06.202319.31944Kokonaisfosfori
08.06.20231.0138Kokonaisfosfori
20.07.20231.0153Kokonaisfosfori
20.07.202315.01560Kokonaisfosfori
20.07.202310.01054Kokonaisfosfori
20.07.20235.0549Kokonaisfosfori
20.07.202319.21962Kokonaisfosfori
07.08.20231.0144Kokonaisfosfori
07.08.202319.51953Kokonaisfosfori
10.10.20231.0165Kokonaisfosfori
10.10.202310.01067Kokonaisfosfori
10.10.202319.51973Kokonaisfosfori