Iisalmen reitti

 

Iso-Valkeinen

Pinta-ala: 52 ha
Syvyys: 15,8 m
Keskisyvyys: 5,8 m
Järvityyppi: Runsaskalkkiset järvet (Rk)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 1 v 4 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 7,4 km2
Kunta: Iisalmi, Vieremä

Vieremän Valkeiskylässä sijaitseva Iso-Valkeinen on moniin muihin alueen järviin verrattuna suhteellisen syvä (maks. syvyys 15,8 m). Järvi laskee Valkeispuroa pitkin Vieremänjokeen.

Hydrologia

Iso-Valkeinen rajautuu pohjoisosastaan Marjomäen 1E-luokan pohjavesialueeseen, johon järven vettä suotautuu.

Vedenlaatu

Iso-Valkeinen on 90-luvulla otettujen fosforinäytteiden perusteella lievästi rehevä ja lievästi humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa järveen tulevasta fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot) sekä varmistaa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuus.


Iso-Valkeisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Iso-Valkeinen 074 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Iso-Valkeinen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistaja on Valkeisen osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Valkeinen 074 (15,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Valkeinen 074 (15,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 14 m (haetaan 9 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.03.19871.0114Kokonaisfosfori
26.03.19876.0613Kokonaisfosfori
26.03.198714.31423Kokonaisfosfori
07.09.19871.0119Kokonaisfosfori
07.09.19873.0320Kokonaisfosfori
07.09.19876.0618Kokonaisfosfori
07.09.198710.01020Kokonaisfosfori
07.09.198714.81422Kokonaisfosfori
12.03.19911.0127Kokonaisfosfori
12.03.19915.0518Kokonaisfosfori
12.03.199110.01025Kokonaisfosfori
12.03.199114.51427Kokonaisfosfori
10.02.19931.0116Kokonaisfosfori
10.02.199310.01014Kokonaisfosfori
10.02.199314.51424Kokonaisfosfori
25.08.19931.0127Kokonaisfosfori
25.08.19935.0525Kokonaisfosfori
25.08.199314.014151Kokonaisfosfori
08.03.19941.0113Kokonaisfosfori
08.03.19945.0518Kokonaisfosfori
08.03.199414.01429Kokonaisfosfori
28.08.19941.0137Kokonaisfosfori
28.08.19945.0516Kokonaisfosfori
28.08.199414.01430Kokonaisfosfori
21.03.19951.0112Kokonaisfosfori
21.03.19955.0511Kokonaisfosfori
21.03.199514.01425Kokonaisfosfori
23.08.19951.0117Kokonaisfosfori
23.08.19955.0515Kokonaisfosfori
23.08.199514.01418Kokonaisfosfori
10.03.20201.0119Kokonaisfosfori
10.03.20208.0810Kokonaisfosfori
10.03.202014.51415Kokonaisfosfori
18.08.20201.0110Kokonaisfosfori
18.08.20208.0811Kokonaisfosfori
18.08.202014.21413Kokonaisfosfori