Iisalmen reitti

 

Vuorisjoki

Ekologinen tila: Luokittelu puuttuu
Pituus: 12,4 km
Valuma-alueen pinta-ala: 113 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Vuorisjoki virtaa Vuorisjärvestä Kauppilanjokeen ja siitä Iso-Iihin. Korkeuseroa järvien välillä kertyy noin 8 metriä. Joen keskileveys vaihtelee 5 ja 10 metrin välillä.

Joki virtaa lähes koko pituudeltaan peltoviljelymaisemassa. Korkeusero jakaantuu pitkälle matkalle ja virtapaikat ovat perkaamattomia tai hyvin lievästi perattuja, loivia ja vähäkivisiä. Uoman pohjassa on laajoja sora-alueita. Sekä pinta- että pohjakasvillisuus on rehevää. Kauppilanjokeen yhtymisen jälkeen virtaama lähes kaksinkertaistuu.


Näytteenottopisteen Vuorisjoki sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vuorisjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vuorisjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
13.08.19960.1058Kokonaisfosfori
05.08.19970.10100Kokonaisfosfori
31.03.20110.1058Kokonaisfosfori
10.05.20110.3049Kokonaisfosfori
08.08.20110.5081Kokonaisfosfori
19.10.20110.2058Kokonaisfosfori