Iisalmen reitti

 

Vääränjärvi

Pinta-ala: 85 ha
Syvyys: 8 m
Keskisyvyys: 2,4 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 26 km2
Kunta: Iisalmi

Iisalmessa sijaitseva Vääränjärvi laskee jokiketjua Vääränjoki-Soinjoki-Riikinjoki pitkin Iso-Iihin.

Vedenlaatu

Vääränjärvi on 90-luvulla otettujen näytteiden perusteella rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa järveen tulevasta fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä. 


Vääränjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Vääränjärvi 062 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Vääränjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vääränjärvi 062 (8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vääränjärvi 062 (8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.02.19871.0131Kokonaisfosfori
26.02.19877.0742Kokonaisfosfori
04.02.19931.0144.6Kokonaisfosfori
04.02.19937.0775.7Kokonaisfosfori
20.07.19941.0128Kokonaisfosfori
20.07.19943.0337Kokonaisfosfori
20.07.19947.07120Kokonaisfosfori
04.02.20207.0746Kokonaisfosfori
04.02.20203.0335Kokonaisfosfori
04.02.20201.0132Kokonaisfosfori
27.08.20201.0188Kokonaisfosfori
27.08.20203.0349Kokonaisfosfori
27.08.20207.27150Kokonaisfosfori