Iisalmen reitti

 

Saarinen

Pinta-ala: 66 ha
Syvyys: 8,2 m
Keskisyvyys: 2,4 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 10 km2
Kunta: Vieremä

Saarinen on ylin järvi järviketjusta Saarinen-NieminenPyöree. Se laskee Saarisenpuroa pitkin Niemiseen.

Vedenlaatu

Saarinen on vuonna 2000 otettujen vesinäytteiden perusteella rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa järveen tulevasta fosforista tulee ihmisperäisestä toiminnasta. Suurin osuus on peltoviljelyllä. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot).


Saarisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Saarinen 038 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Saarinen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistajia ovat Kaarakkalan-Koljolan osakaskunta sekä Kauppilanmäen osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Saarinen 038 (8,1 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Saarinen 038 (8,1 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
12.02.19871.0127Kokonaisfosfori
12.02.19877.1730Kokonaisfosfori
10.02.19931.0130Kokonaisfosfori
10.02.19937.4737Kokonaisfosfori
16.08.20001.0120Kokonaisfosfori
16.08.20006.8629Kokonaisfosfori
05.02.20201.0123Kokonaisfosfori
05.02.20207.2738Kokonaisfosfori
05.08.20201.0123Kokonaisfosfori
05.08.20207.3728Kokonaisfosfori