Iisalmen reitti

 

Kauppilanjoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 15,3 km
Valuma-alueen pinta-ala: 242 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Kauppilanjoki virtaa Pyöree-järvestä Iso-Iihin Ylä-Salmisen ja Ala-Salmisen kautta. Joen korkeusero on 28,9 metriä. Joessa olevien koskien leveys vaihtelee kolmen ja kahdeksan metrin välillä.

Joki virtaa pääosin peltomaisemassa. Lähtöjärven Pyöreen alapuolelta alkaa paikoitellen jyrkkä kaksiuomainen Myllykoski. Kosken niskalla oleva kivipato muodostaa vähävetisinä kausina nousuesteen. Myllykoski on voimakkaasti perattu. Kaikki alemmat koskialueet ovat loivia, osittain sorapohjaisia ja matalia. Niitä on vain lievästi perattu. Alempana jokiosuudelle on kerääntynyt hiekkaa. Vesisammalkasvillisuus ja pintakasvillisuus on runsasta. Sähkökoekalastuksessa on havaittu särkien ja ahventen lisäksi poikkeuksellisen runsas kivisimppukanta. Kunnostustarve on suurin yläosan Myllykoskessa.

Näytteenottopisteen Kauppilanjoki 005 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kauppilanjoki 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kauppilanjoki 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
03.12.19740.2054Kokonaisfosfori
14.01.19751.0139Kokonaisfosfori
12.02.19750.5060Kokonaisfosfori
04.03.19750.5049Kokonaisfosfori
01.04.19750.3039Kokonaisfosfori
04.05.19751.0142Kokonaisfosfori
31.03.20110.3058Kokonaisfosfori
10.05.20111.0146Kokonaisfosfori
08.08.20111.01140Kokonaisfosfori
19.10.20110.2055Kokonaisfosfori
11.03.20140.3085Kokonaisfosfori
06.05.20140.2044Kokonaisfosfori
13.08.20140.5058Kokonaisfosfori
23.10.20140.5060Kokonaisfosfori
11.03.20150.2066Kokonaisfosfori
20.05.20150.5034Kokonaisfosfori
19.08.20150.2057Kokonaisfosfori
18.11.20151.0156Kokonaisfosfori
02.04.20190.2063Kokonaisfosfori
22.05.20190.2049Kokonaisfosfori
26.08.20190.1039Kokonaisfosfori
07.10.20190.1064Kokonaisfosfori
08.03.20220.2047Kokonaisfosfori
01.06.20220.2045Kokonaisfosfori
18.08.20220.1050Kokonaisfosfori
25.10.20220.2050Kokonaisfosfori