Iisalmen reitti

 

Valkeinen

Pinta-ala: 54 ha
Syvyys: 7,6 m
Keskisyvyys: 2 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 8 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 4 km2
Kunta: Iisalmi

Iisalmessa sijaitseva Valkeinen laskee Valkeisenpuroa ja Pajusenpuroa pitkin Vääränjärveen.

Vedenlaatu

Valkeinen on 90-luvulla otettujen näytteiden perusteella rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Noin puolet Valkeiseen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta ja puolet ihmisperäisestä toiminnasta, kuten peltoviljelystä ja haja-asutuksesta.


Valkeisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Valkeinen 068 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Valkeinen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 068 (7,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 068 (7,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.02.19871.0118Kokonaisfosfori
26.02.19876.5636Kokonaisfosfori
17.04.19911.0144Kokonaisfosfori
17.04.19915.0524Kokonaisfosfori
17.04.19917.07550Kokonaisfosfori
29.07.19911.0126Kokonaisfosfori
29.07.19913.0341Kokonaisfosfori
29.07.19916.0638Kokonaisfosfori
23.03.19921.0114Kokonaisfosfori
23.03.19925.0525Kokonaisfosfori
23.03.19927.07390Kokonaisfosfori
12.07.19921.0132Kokonaisfosfori
12.07.19923.0351Kokonaisfosfori
12.07.19926.0647Kokonaisfosfori
04.02.19931.0126.8Kokonaisfosfori
04.02.19936.56111Kokonaisfosfori