Iisalmen reitti

 

Pyöree

Pinta-ala: 137 ha
Syvyys: 7 m
Keskisyvyys: 2,1 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 75 km2
Kunta: Vieremä, Sonkajärvi

Osin Vieremän ja osin Sonkajärven kunnassa sijaitseva Pyöree-järvi purkaa vetensä Kauppilanjokea pitkin Iso-Iihin.

Vedenlaatu

Pyöree on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa järveen tulevasta fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 25 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot).


Pyöreen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Pyöree 020 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Pyöree kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistajia ovat Kauppilanmäen osakaskunta sekä Huttulan osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyöree 020 (6,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyöree 020 (6,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 5 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
12.02.19871.0146Kokonaisfosfori
12.02.19875.4553Kokonaisfosfori
10.02.19931.0140.5Kokonaisfosfori
10.02.19935.6575Kokonaisfosfori
03.08.19991.0158Kokonaisfosfori
03.08.19995.5562Kokonaisfosfori
16.08.20001.0162Kokonaisfosfori
16.08.20004.7452Kokonaisfosfori
25.02.20021.0145Kokonaisfosfori
25.02.20025.5595Kokonaisfosfori
15.07.20021.0153Kokonaisfosfori
15.07.20025.3557Kokonaisfosfori
07.02.20081.0127Kokonaisfosfori
07.02.20085.6569Kokonaisfosfori
21.07.20081.0146Kokonaisfosfori
21.07.20085.6551Kokonaisfosfori
08.02.20111.0141Kokonaisfosfori
08.02.20113.0348Kokonaisfosfori
08.02.20115.2565Kokonaisfosfori
04.08.20111.0155Kokonaisfosfori
04.08.20115.35120Kokonaisfosfori
24.08.20111.0162Kokonaisfosfori
24.08.20113.0352Kokonaisfosfori
24.08.20115.4581Kokonaisfosfori
03.02.20141.0132Kokonaisfosfori
03.02.20143.0353Kokonaisfosfori
03.02.20145.4574Kokonaisfosfori
30.06.20141.0141Kokonaisfosfori
30.06.20143.0334Kokonaisfosfori
30.06.20145.4540Kokonaisfosfori
06.08.20141.0160Kokonaisfosfori
06.08.20143.0348Kokonaisfosfori
06.08.20145.35110Kokonaisfosfori
03.02.20151.0136Kokonaisfosfori
03.02.20153.0357Kokonaisfosfori
03.02.20155.4570Kokonaisfosfori
13.07.20151.0144Kokonaisfosfori
13.07.20153.0358Kokonaisfosfori
13.07.20155.8562Kokonaisfosfori
10.08.20151.0161Kokonaisfosfori
10.08.20153.0347Kokonaisfosfori
10.08.20155.8571Kokonaisfosfori
06.02.20181.0131Kokonaisfosfori
06.02.20183.0366Kokonaisfosfori
06.02.20185.55110Kokonaisfosfori
04.07.20181.0150Kokonaisfosfori
04.07.20183.0349Kokonaisfosfori
04.07.20185.4551Kokonaisfosfori
02.08.20181.0157Kokonaisfosfori
02.08.20183.0343Kokonaisfosfori
02.08.20185.35150Kokonaisfosfori
02.02.20211.0136Kokonaisfosfori
02.02.20215.4590Kokonaisfosfori
20.07.20211.0150Kokonaisfosfori
20.07.20215.4599Kokonaisfosfori
26.08.20215.4553Kokonaisfosfori
26.08.20211.0155Kokonaisfosfori