Iisalmen reitti

 

Karankajärvi

Pinta-ala: 54 ha
Syvyys: 7,4 m
Keskisyvyys: 2,9 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 3 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 19 km2
Kunta: Vieremä

Karankajärvi on Vieremällä sijaitseva pieni järvi, joka näkyy Kantatie 88:aa ajettaessa sen itäpuolella. Järvi laskee Karankapuroa pitkin Vieremänjärveen.

Vedenlaatu

Karankajärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Valtaosa järveen tulevasta fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot).

Kalastus & kalasto

Karankajärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.


Karankajärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Karankajärvi 086 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.


Näkymä Karankajärvelle pohjoisen suunnasta.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Karankajärvi 086 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Karankajärvi 086 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 6 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.04.19871.0167Kokonaisfosfori
02.04.19876.26140Kokonaisfosfori
10.02.19931.0167Kokonaisfosfori
10.02.19936.26375Kokonaisfosfori
19.07.19941.0175Kokonaisfosfori
19.07.19943.0372Kokonaisfosfori
19.07.19946.06270Kokonaisfosfori
31.07.19951.0178Kokonaisfosfori
31.07.19953.0370Kokonaisfosfori
31.07.19956.06152Kokonaisfosfori
03.02.20201.0174Kokonaisfosfori
03.02.20203.0365Kokonaisfosfori
03.02.20205.6561Kokonaisfosfori
05.08.20201.01110Kokonaisfosfori
05.08.20203.0369Kokonaisfosfori
05.08.20205.95160Kokonaisfosfori