Iisalmen reitti

 

Nerkoonjärvi

Pinta-ala: 1518 ha
Syvyys: 12 m
Keskisyvyys: 3,1 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 9 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 4742 km2
Kunta: Iisalmi, Lapinlahti

Nerkoonjärvi on Iisalmessa ja Lapinlahdella Poroveden ja Onkiveden välissä sijaitseva suurehko järvi.

Hydrologia

Nerkoonjärven vedenkorkeus on samassa tasossa Poroveden kanssa, joten Poroveden säännöstely vaikuttaa myös Nerkoonjärveen. Porovesi laskee Nerkoonjärveen Peltosalmen kautta. Vedenpinnankorkeutta säädetään Nerohvirran padolla. Taipale-Nerkoon 1-luokan pohjavesialue rajautuu vajaan 3 km matkalta Nerkoonjärven itäosaan. Myös Pienlahden 1-luokan pohjavesialue ulottuu järven itärannalle.

Virtaama Nerohvirta

Vedenlaatu

Nerkoonjärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Nerkoonjärvi on lyhytviipymäinen järvi, jolla on laaja yläpuolinen valuma-alue. Tästä syystä järven vedenlaatu ja ekologinen tila on voimakkaasti riippuvainen yläpuolisen vesistöreitin vedenlaadusta. Nerkoonjärven merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat koko sen laajan valuma-alueen osalta maa- ja metsätalouden sekä asutuksen hajakuormitus. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 10 %. Lisäksi järven säännöstely vaikuttaa rantavyöhykkeen ekologiseen tilaan. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan vähäinen vaikutus järven tilaan.


Nerkoonjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Nerkoonjärvi 1 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Nerkoonjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja rapuja.


Nerkoonjärvi laskee Onkiveteen Nerohvirran kautta.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nerkoonjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nerkoonjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 9 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
08.09.19741.0165Kokonaisfosfori
08.09.19745.0546Kokonaisfosfori
08.09.19749.0949Kokonaisfosfori
30.10.19740.0 - 8.0027Kokonaisfosfori
17.03.19751.0122Kokonaisfosfori
17.03.19755.0522Kokonaisfosfori
17.03.19758.0824Kokonaisfosfori
14.05.19750.0 - 8.0098Kokonaisfosfori
19.08.19751.0195Kokonaisfosfori
19.08.19755.0598Kokonaisfosfori
19.08.19758.08170Kokonaisfosfori
12.10.19750.0 - 6.0065Kokonaisfosfori
23.02.19761.0150Kokonaisfosfori
23.02.19765.0561Kokonaisfosfori
26.05.19760.0 - 8.0039Kokonaisfosfori
26.08.19761.0125Kokonaisfosfori
26.08.19765.0529Kokonaisfosfori
26.08.19768.0841Kokonaisfosfori
05.10.19760.0 - 8.0048Kokonaisfosfori
13.03.19771.0155Kokonaisfosfori
13.03.19775.0561Kokonaisfosfori
13.03.19778.08310Kokonaisfosfori
15.05.19771.0 - 8.0173Kokonaisfosfori
24.07.19771.0140Kokonaisfosfori
24.07.19775.0541Kokonaisfosfori
24.07.19778.0837Kokonaisfosfori
02.10.19770.0 - 8.0053Kokonaisfosfori
19.03.19781.0147Kokonaisfosfori
19.03.19785.0549Kokonaisfosfori
19.03.19788.08110Kokonaisfosfori
21.05.19780.0 - 6.0044Kokonaisfosfori
30.07.19781.0129Kokonaisfosfori
30.07.19785.0537Kokonaisfosfori
30.07.19788.0837Kokonaisfosfori
10.10.19780.0 - 8.0048Kokonaisfosfori
25.03.19791.0153Kokonaisfosfori
25.03.19795.0553Kokonaisfosfori
25.03.19798.08150Kokonaisfosfori
20.05.19790.0 - 8.0040Kokonaisfosfori
22.07.19791.0187Kokonaisfosfori
22.07.19795.0591Kokonaisfosfori
22.07.19798.08290Kokonaisfosfori
01.10.19790.0 - 8.0057Kokonaisfosfori
25.02.19801.0136Kokonaisfosfori
25.02.19805.0541Kokonaisfosfori
25.02.19808.0877Kokonaisfosfori
13.05.19800.0 - 8.0053Kokonaisfosfori
22.07.19801.0143Kokonaisfosfori
22.07.19805.0537Kokonaisfosfori
22.07.19808.0847Kokonaisfosfori
26.10.19800.0 - 8.0045Kokonaisfosfori
22.02.19811.0148Kokonaisfosfori
22.02.19815.0547Kokonaisfosfori
22.02.19818.08110Kokonaisfosfori
25.05.19810.0 - 8.0055Kokonaisfosfori
20.07.19811.0147Kokonaisfosfori
20.07.19815.0547Kokonaisfosfori
20.07.19818.0863Kokonaisfosfori
20.10.19810.0 - 8.0069Kokonaisfosfori
28.02.19821.0156Kokonaisfosfori
28.02.19825.0570Kokonaisfosfori
28.02.19827.0785Kokonaisfosfori
10.05.19820.0 - 8.0093Kokonaisfosfori
19.07.19825.0543Kokonaisfosfori
19.07.19828.0849Kokonaisfosfori
19.07.19821.0149Kokonaisfosfori
06.10.19820.0 - 6.0051Kokonaisfosfori
27.02.19831.0144Kokonaisfosfori
27.02.19835.0551Kokonaisfosfori
27.02.19838.0851Kokonaisfosfori
11.05.19830.0 - 8.0061Kokonaisfosfori
18.07.19831.0148Kokonaisfosfori
18.07.19835.0543Kokonaisfosfori
18.07.19838.0854Kokonaisfosfori
02.10.19830.0 - 8.0060Kokonaisfosfori
12.02.19841.0147Kokonaisfosfori
12.02.19845.0553Kokonaisfosfori
12.02.19847.0783Kokonaisfosfori
13.05.19840.0 - 8.0057Kokonaisfosfori
18.07.19841.0165Kokonaisfosfori
18.07.19845.0550Kokonaisfosfori
18.07.19848.0865Kokonaisfosfori
16.10.19840.0 - 8.0047Kokonaisfosfori
13.02.19851.0154Kokonaisfosfori
13.02.19855.0538Kokonaisfosfori
13.02.19858.0853Kokonaisfosfori
22.05.19850.0 - 8.0071Kokonaisfosfori
16.07.19851.0150Kokonaisfosfori
16.07.19855.0549Kokonaisfosfori
16.07.19858.0848Kokonaisfosfori
22.09.19851.0166Kokonaisfosfori
22.09.19855.0566Kokonaisfosfori
22.09.19858.0865Kokonaisfosfori
15.10.19850.0 - 8.0063Kokonaisfosfori
03.11.19851.0158Kokonaisfosfori
03.11.19855.0560Kokonaisfosfori
03.11.19858.0868Kokonaisfosfori
11.02.19861.0146Kokonaisfosfori
11.02.19865.0548Kokonaisfosfori
11.02.19868.0851Kokonaisfosfori
20.05.19860.0 - 8.0068Kokonaisfosfori
16.07.19861.0156Kokonaisfosfori
16.07.19865.0555Kokonaisfosfori
16.07.19868.0860Kokonaisfosfori
28.10.19860.0 - 8.0054Kokonaisfosfori
11.02.19871.0143Kokonaisfosfori
11.02.19875.0544Kokonaisfosfori
11.02.19878.0847Kokonaisfosfori
03.06.19870.0 - 8.0047Kokonaisfosfori
15.07.19871.0138Kokonaisfosfori
15.07.19875.0537Kokonaisfosfori
15.07.19878.0835Kokonaisfosfori
13.10.19870.0 - 8.0057Kokonaisfosfori
10.02.19881.0156Kokonaisfosfori
10.02.19885.0553Kokonaisfosfori
10.02.19888.0853Kokonaisfosfori
19.05.19880.0 - 8.0073Kokonaisfosfori
12.06.19880.0 - 2.0054Kokonaisfosfori
25.07.19881.0146Kokonaisfosfori
25.07.19885.0544Kokonaisfosfori
25.07.19888.0837Kokonaisfosfori
28.11.19880.0 - 6.0063Kokonaisfosfori
09.02.19891.0166Kokonaisfosfori
09.02.19895.0562Kokonaisfosfori
09.02.19897.5760Kokonaisfosfori
08.05.19890.0 - 8.0066Kokonaisfosfori
14.06.19890.0 - 2.0047Kokonaisfosfori
19.07.19891.0160Kokonaisfosfori
19.07.19895.0559Kokonaisfosfori
19.07.19898.0860Kokonaisfosfori
17.08.19890.0 - 2.0068Kokonaisfosfori
05.10.19890.0 - 8.0057Kokonaisfosfori
08.02.19901.0155Kokonaisfosfori
08.02.19905.0559Kokonaisfosfori
08.02.19907.5768Kokonaisfosfori
09.05.19900.0 - 7.5057Kokonaisfosfori
12.06.19900.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
11.07.19901.0149Kokonaisfosfori
11.07.19905.0546Kokonaisfosfori
11.07.19907.0748Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.0044Kokonaisfosfori
20.08.19900.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
01.10.19900.0 - 7.5039Kokonaisfosfori
18.02.19911.0150Kokonaisfosfori
18.02.19915.0543Kokonaisfosfori
18.02.19917.0752Kokonaisfosfori
20.05.19910.0 - 7.0051Kokonaisfosfori
10.06.19910.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
11.07.19911.0136Kokonaisfosfori
11.07.19915.0552Kokonaisfosfori
11.07.19917.5750Kokonaisfosfori
11.07.19910.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
14.08.19910.0 - 2.0055Kokonaisfosfori
11.02.19921.0148Kokonaisfosfori
11.02.19925.0553Kokonaisfosfori
11.02.19927.0755Kokonaisfosfori
18.05.19920.0 - 8.0062Kokonaisfosfori
10.06.19920.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
08.07.19921.0153Kokonaisfosfori
08.07.19925.0554Kokonaisfosfori
08.07.19927.0762Kokonaisfosfori
08.07.19920.0 - 2.0049Kokonaisfosfori
12.08.19920.0 - 2.0064Kokonaisfosfori
08.02.19931.0156Kokonaisfosfori
08.02.19935.0554Kokonaisfosfori
08.02.19937.0763Kokonaisfosfori
12.05.19931.0 - 8.0181Kokonaisfosfori
10.06.19930.0 - 2.0065Kokonaisfosfori
12.07.19931.0155Kokonaisfosfori
12.07.19935.0558Kokonaisfosfori
12.07.19937.0754Kokonaisfosfori
12.07.19930.0 - 2.0058Kokonaisfosfori
21.10.19931.0 - 7.5165Kokonaisfosfori
09.02.19941.0156Kokonaisfosfori
09.02.19945.0559Kokonaisfosfori
09.02.19947.0763Kokonaisfosfori
16.05.19941.0 - 8.0169Kokonaisfosfori
09.06.19940.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
13.07.19941.0148Kokonaisfosfori
13.07.19945.0551Kokonaisfosfori
13.07.19947.0755Kokonaisfosfori
17.08.19940.0 - 2.0061Kokonaisfosfori
10.10.19941.0 - 7.5165Kokonaisfosfori
09.02.19951.0147Kokonaisfosfori
09.02.19955.0553Kokonaisfosfori
09.02.19957.0759Kokonaisfosfori
06.07.19951.0166Kokonaisfosfori
06.07.19955.0558Kokonaisfosfori
06.07.19956.8661Kokonaisfosfori
15.02.19961.0150Kokonaisfosfori
15.02.19965.0550Kokonaisfosfori
15.02.19967.0749Kokonaisfosfori
31.07.19961.0148Kokonaisfosfori
31.07.19965.0551Kokonaisfosfori
31.07.19967.5746Kokonaisfosfori
12.02.19971.0151Kokonaisfosfori
12.02.19975.0550Kokonaisfosfori
12.02.19977.0750Kokonaisfosfori
14.07.19971.0143Kokonaisfosfori
14.07.19975.0540Kokonaisfosfori
14.07.19977.5749Kokonaisfosfori
09.02.19981.0153Kokonaisfosfori
09.02.19985.0549Kokonaisfosfori
09.02.19987.1758Kokonaisfosfori
20.07.19981.0151Kokonaisfosfori
20.07.19985.0548Kokonaisfosfori
20.07.19986.8652Kokonaisfosfori
17.02.19991.0162Kokonaisfosfori
17.02.19995.0563Kokonaisfosfori
17.02.19996.7664Kokonaisfosfori
20.07.19991.0150Kokonaisfosfori
20.07.19995.0556Kokonaisfosfori
20.07.19996.8650Kokonaisfosfori
29.08.19991.0158Kokonaisfosfori
29.08.19995.0557Kokonaisfosfori
29.08.19998.5860Kokonaisfosfori
27.09.19991.0174Kokonaisfosfori
27.09.19995.0586Kokonaisfosfori
27.09.19997.07230Kokonaisfosfori
11.10.19991.0199Kokonaisfosfori
11.10.19995.05100Kokonaisfosfori
11.10.19996.56100Kokonaisfosfori
15.11.19991.0171Kokonaisfosfori
15.11.19995.0571Kokonaisfosfori
15.11.19996.1673Kokonaisfosfori
16.02.20001.0152Kokonaisfosfori
16.02.20005.0565Kokonaisfosfori
16.02.20006.8667Kokonaisfosfori
11.07.20001.0151Kokonaisfosfori
11.07.20005.0543Kokonaisfosfori
11.07.20006.9678Kokonaisfosfori
13.02.20011.0149Kokonaisfosfori
13.02.20015.0552Kokonaisfosfori
13.02.20016.9653Kokonaisfosfori
17.07.20011.0144Kokonaisfosfori
17.07.20015.0544Kokonaisfosfori
17.07.20017.1746Kokonaisfosfori
12.02.20021.0149Kokonaisfosfori
12.02.20025.0549Kokonaisfosfori
12.02.20027.0755Kokonaisfosfori
16.07.20021.0139Kokonaisfosfori
16.07.20025.0540Kokonaisfosfori
16.07.20027.0745Kokonaisfosfori
11.02.20031.0137Kokonaisfosfori
11.02.20035.0533Kokonaisfosfori
11.02.20036.5643Kokonaisfosfori
21.07.20031.0149Kokonaisfosfori
21.07.20035.0548Kokonaisfosfori
21.07.20037.2746Kokonaisfosfori
17.02.20041.0152Kokonaisfosfori
17.02.20045.0548Kokonaisfosfori
17.02.20047.2749Kokonaisfosfori
27.07.20041.0160Kokonaisfosfori
27.07.20045.0556Kokonaisfosfori
27.07.20047.3794Kokonaisfosfori
14.02.20051.0159Kokonaisfosfori
14.02.20055.0564Kokonaisfosfori
14.02.20057.2766Kokonaisfosfori
20.07.20051.0138Kokonaisfosfori
20.07.20055.0569Kokonaisfosfori
20.07.20057.0745Kokonaisfosfori
14.02.20061.0157Kokonaisfosfori
14.02.20065.0550Kokonaisfosfori
14.02.20067.2756Kokonaisfosfori
27.07.20061.0155Kokonaisfosfori
27.07.20065.0556Kokonaisfosfori
27.07.20066.9667Kokonaisfosfori
27.02.20071.0147Kokonaisfosfori
27.02.20075.0547Kokonaisfosfori
27.02.20077.2749Kokonaisfosfori
24.07.20071.0153Kokonaisfosfori
24.07.20075.0553Kokonaisfosfori
24.07.20077.1752Kokonaisfosfori
25.02.20081.0148Kokonaisfosfori
25.02.20085.0548Kokonaisfosfori
25.02.20087.0751Kokonaisfosfori
24.07.20081.0148Kokonaisfosfori
24.07.20085.0545Kokonaisfosfori
24.07.20087.4758Kokonaisfosfori
24.02.20091.0148Kokonaisfosfori
24.02.20095.0547Kokonaisfosfori
24.02.20097.1764Kokonaisfosfori
27.07.20091.0147Kokonaisfosfori
27.07.20095.0549Kokonaisfosfori
27.07.20097.0754Kokonaisfosfori
08.03.20101.0147Kokonaisfosfori
08.03.20105.0544Kokonaisfosfori
08.03.20107.1756Kokonaisfosfori
27.07.20101.0158Kokonaisfosfori
27.07.20105.0550Kokonaisfosfori
27.07.20107.0781Kokonaisfosfori
03.03.20111.0139Kokonaisfosfori
03.03.20115.0547Kokonaisfosfori
03.03.20117.0747Kokonaisfosfori
25.07.20111.0147Kokonaisfosfori
25.07.20115.0539Kokonaisfosfori
25.07.20117.0739Kokonaisfosfori
06.03.20121.0148Kokonaisfosfori
06.03.20125.0550Kokonaisfosfori
06.03.20127.0752Kokonaisfosfori
12.06.20121.0138Kokonaisfosfori
12.06.20125.0558Kokonaisfosfori
12.06.20127.3742Kokonaisfosfori
04.07.20121.0151Kokonaisfosfori
04.07.20125.0551Kokonaisfosfori
04.07.20127.1751Kokonaisfosfori
23.07.20121.0156Kokonaisfosfori
23.07.20125.0552Kokonaisfosfori
23.07.20127.2754Kokonaisfosfori
06.02.20131.0154Kokonaisfosfori
06.02.20135.0566Kokonaisfosfori
06.02.20137.1767Kokonaisfosfori
18.02.20131.0159Kokonaisfosfori
18.02.20135.0572Kokonaisfosfori
18.02.20137.0771Kokonaisfosfori
18.07.20131.0154Kokonaisfosfori
18.07.20135.0552Kokonaisfosfori
18.07.20137.5747Kokonaisfosfori
19.02.20147.0760Kokonaisfosfori
19.02.20141.0147Kokonaisfosfori
19.02.20145.0553Kokonaisfosfori
16.07.20141.0145Kokonaisfosfori
16.07.20145.0541Kokonaisfosfori
16.07.20147.0740Kokonaisfosfori
19.02.20151.0141Kokonaisfosfori
19.02.20155.0548Kokonaisfosfori
19.02.20157.1750Kokonaisfosfori
22.07.20151.0144Kokonaisfosfori
22.07.20155.05120Kokonaisfosfori
22.07.20157.2748Kokonaisfosfori
24.02.20161.0153Kokonaisfosfori
24.02.20165.0568Kokonaisfosfori
24.02.20167.0768Kokonaisfosfori
21.07.20161.0151Kokonaisfosfori
21.07.20165.0548Kokonaisfosfori
21.07.20167.3746Kokonaisfosfori
22.02.20171.0154Kokonaisfosfori
22.02.20175.0564Kokonaisfosfori
22.02.20177.0764Kokonaisfosfori
26.07.20171.0133Kokonaisfosfori
26.07.20175.0529Kokonaisfosfori
26.07.20177.8732Kokonaisfosfori
20.02.20181.0156Kokonaisfosfori
20.02.20185.0557Kokonaisfosfori
20.02.20187.0758Kokonaisfosfori
18.07.20181.0129Kokonaisfosfori
18.07.20185.0539Kokonaisfosfori
18.07.20187.5752Kokonaisfosfori
18.07.20180.0 - 2.0029Kokonaisfosfori
27.02.20191.0143Kokonaisfosfori
27.02.20195.0543Kokonaisfosfori
27.02.20197.0747Kokonaisfosfori
30.07.20191.0141Kokonaisfosfori
30.07.20195.0542Kokonaisfosfori
30.07.20197.2739Kokonaisfosfori
04.03.20201.0153Kokonaisfosfori
04.03.20205.0543Kokonaisfosfori
04.03.20207.0754Kokonaisfosfori
27.07.20201.0142Kokonaisfosfori
27.07.20205.0544Kokonaisfosfori
27.07.20206.8647Kokonaisfosfori
08.03.20211.0156Kokonaisfosfori
08.03.20215.0558Kokonaisfosfori
08.03.20216.8659Kokonaisfosfori
26.07.20211.0144Kokonaisfosfori
26.07.20215.0545Kokonaisfosfori
26.07.20216.7647Kokonaisfosfori
01.03.20221.0148Kokonaisfosfori
01.03.20225.0552Kokonaisfosfori
01.03.20226.8654Kokonaisfosfori
25.07.20221.0139Kokonaisfosfori
25.07.20225.0538Kokonaisfosfori
25.07.20226.8639Kokonaisfosfori
21.02.20231.0159Kokonaisfosfori
21.02.20235.0552Kokonaisfosfori
21.02.20236.9651Kokonaisfosfori
25.07.20231.0153Kokonaisfosfori
25.07.20235.0543Kokonaisfosfori
25.07.20236.8642Kokonaisfosfori